Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego żąda sprostowania… komunikatu prasowego

REKLAMA

Na początku tygodnia płockie media obiegł komunikat prasowy Urzędu Miasta Płocka, zgodnie z którym Jarmark Tumski odbędzie się bez udziału dotychczasowego organizatora. Jak się jednak okazuje, komunikat rozesłany przez Zespół ds. Medialnych Urzędu Miasta Płocka zawierał wiele nieścisłości – a przynajmniej tak twierdzi Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego, które żąda sprostowania.

Jedną z dróg informowania czytelników o wydarzeniach są komunikaty prasowe, które sporządzane są przez rzeczników, bądź powołane w tym celu biuro prasowe. Komunikaty te powinny być rzeczowym, prawdziwym i, co najważniejsze, rzetelnym źródłem informacji.

PowiązaneTematy

Zgodnie z prawem prasowym, sprostowanie to oficjalne zaprzeczenie lub wyjaśnienie nieprawdziwej i nieścisłej treści, podanej w mediach. Redakcja ma obowiązek zamieścić je na swoich łamach, jeśli odnosi się ono do faktów i jest rzeczowe. Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego (SPMM) ma wątpliwości do faktów i rzeczowości jednego z komunikatów prasowych płockiego ratusza i sporządziło wniosek o sprostowanie informacji, przesłanej do mediów w poniedziałek, 26 stycznia.

Według Stowarzyszenia, w komunikacie tym pojawiło się kilka informacji niezgodnych z prawdą. Kwestionowany jest głównie zapis o braku akceptacji ze strony SMPP dla propozycji miasta, dotyczącej utworzenia jawnego, wspólnego konta bankowego.

– W naszej ocenie, w szczególności przez użycie zwrotu „jawnego”, komunikat sugeruje zamierzane nietransparentne działania SPMM – czytamy w oficjalnym oświadczeniu. – Jednocześnie wyjaśniamy, że prawnie niemożliwe jest utworzenie wspólnego konta przez Stowarzyszenie i władze Miasta – a taką właśnie propozycję otrzymaliśmy podczas ubiegłotygodniowych rozmów – dodaje Stowarzyszenie.

Według przedstawicieli byłych już organizatorów Jarmarku Tumskiego, użycie w komunikacie sformułowania dotyczącego „wspólnego konta bankowego dla wpłat na organizację Jarmarku Tumskiego oraz Dni Historii Płocka” jest wprowadzaniem czytelników w błąd. – W istocie nie chodziło o konto wspólne dla rozliczenia Jarmarku i Dni Historii Płocka, ale konto wspólne POKiS-u i Stowarzyszenia – na takie właśnie rozwiązanie finansowe nie zgodziło się Stowarzyszenie – wyjaśniają w oświadczeniu.

Zdaniem SPMM, nieprawdziwy jest także podany przez urząd powód rezygnacji z uczestnictwa w przygotowaniach Jarmarku Tumskiego. Ratusz tłumaczył bowiem, że konflikt między miastem i Stowarzyszeniem pojawił się w kwestii rozliczenia finansowego. – To całkowita nieprawda – czytamy w oświadczeniu. – Zadecydowały względy merytoryczne oraz nasze wątpliwości związane z czystymi intencjami władz miasta, które w ciągu ostatnich dni zdezorientowały opinię publiczną i media, a nas wprowadziły w konsternację – prostuje Stowarzyszenie.

W opinii byłych organizatorów Jarmarku Tumskiego, tekst przygotowany przez ratusz był lakonicznym, nieprawdziwym komunikatem prasowym i ma na celu zdyskredytowania w opinii publicznej Stowarzyszenia.

– Oburzające są w powyższym kontekście insynuacje o braku jawności rozliczeń finansowych – czytamy w przygotowanym przez SPMM wniosku o sprostowanie. – W przypadku braku sprostowania komunikatu, będziemy zatem zmuszeni do rozważenia podjęcia kroków prawnych – podsumowuje Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego.

I tu pojawia się problem, ponieważ Urząd Miasta Płocka nie jest prasą i nie podlega obowiązkowi publikacji sprostowania, które narzuca Prawo prasowe. Zarówno portal Plock.eu, jak i komunikaty przesyłane przez Zespół ds. Medialnych ratusza nie mają (a przynajmniej nie powinny mieć) cech artykułu prasowego, a jedynie komunikatu prasowego, który jest „skierowany do poszczególnych członków środków przekazu w celu ogłoszenia informacji, która ma wartość medialną”. Komunikat prasowy różni się od artykułów prasowych głównie tym, że artykuł prasowy jest zbiorem faktów zebranych przez dziennikarzy i jest opublikowany w środkach przekazu, natomiast komunikat prasowy został stworzony w celu zachęcenia dziennikarzy do napisania artykułu o określonym temacie.

Co zamierza więc w tej sytuacji ratusz? – Pismo od Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego wpłynęło już do Urzędu Miasta Płocka – potwierdził Hubert Woźniak z Zespołu ds. Medialnych. – Odpowiemy na nie tak, jak na każde pismo, które wpływa do urzędu – informuje.

Pracownik ratusza zaprzecza jednocześnie, jakoby ich komunikat sugerował jakiekolwiek inne treści, niż opublikowane. – Nie ma żadnych sugestii w naszym przekazie. Jesteśmy w stanie odstąpić tak naprawdę od wszystkich wymagań, które były punktem spornym w rozmowach przy organizacji Jarmarku Tumskiego, ale dla przejrzystości finansowej i bezpieczeństwa w przypadku kontroli, wymagamy wspólnego konta i z tego zrezygnować nie możemy – tłumaczył, dodając, że sugerowany przez Stowarzyszenie brak możliwości utworzenia takiego konta jest jedynie problemem technicznym i jest do rozwiązania.