REKLAMA

Starasz się o prawo jazdy? Sprawdź, co się zmieniło

REKLAMA

Już jutro, 19 stycznia, wchodzą w życie nowe przepisy dla osób, ubiegających się o prawo jazdy. Oddział Komunikacji płockiego ratusza przygotował spis najważniejszych z nich.

Nowość – Profil Kandydata na Kierowcę w systemie Kierowca
Pierwszą nowością i istotną zmianą jest sposób zapisania się na kurs przez osoby, zainteresowane zdobyciem prawa jazdy. Najpierw kandydat będzie musiał zarejestrować się w Oddziale Komunikacji, a dopiero później w ośrodku szkolenia kierowców. Do tej pory kandydat udawał się bezpośrednio do Ośrodka Szkolenia Kierowców i rozpoczynał kurs. Do Oddziału Komunikacji przychodził dopiero po zdanym egzaminie państwowym po odbiór prawa jazdy.

Od 19 stycznia Kandydat musi najpierw przyjść do Urzędu z orzeczeniem lekarskim, zdjęciem i wnioskiem. Urzędnik założy „Profil Kandydata na Kierowcę”, do którego zostaną wprowadzone wszystkie niezbędne dane osoby. Kandydat otrzyma także numer swojego profilu na daną kategorię i dopiero będzie mógł zgłosić się do wybranego przez siebie OSK. Tam będzie wprowadzany numer profilu i numer pesel, co pozwoli na pobranie z urzędu drogą elektroniczną danych kandydata na kierowcę.

Wszystkie OSK od 19 stycznia muszą być zarejestrowane na specjalnym portalu, do którego Oddział Komunikacji ma dostęp. OSK będzie miał wygenerowany kod aktywacyjny i login dla danego ośrodka, aby mógł prawidłowo prowadzić kursy nauki jazdy w myśl nowych przepisów.
Profil Kandydata na Kierowcę również będzie musiał być utworzony dla osób, ubiegających się o prawo jazdy po cofnięciu uprawnień.

Nie wiadomo jednak do końca, jak będzie wyglądała sprawa z osobami, które już są w trakcie kursu. Sporo osób zapisywało się w ubiegłym roku, żeby zdawać egzamin na starych zasadach. Niestety, jeśli nie udało im się zdać egzaminu do dzisiaj, teraz będą musieli zdawać według nowych zasad. Prawdopodobnie nie będzie ich obowiązywała rejestracja w Oddziale Komunikacji i na portalu, ale… do końca nikt nie jest tego pewien. W Oddziale Komunikacji uzyskaliśmy informację, że w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie z właścicielami ośrodków szkolenia kierowców, na którym będą omówione szczegóły nowych przepisów. Jednak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że tak właściwie nikt nic nie wie. Portal nie jest zintegrowany z WORD-ami, a przez ostatni rok nie zrobiono nic, żeby przygotować się na nowe przepisy. Asekuracyjnie wstrzymano więc na razie egzaminowanie kandydatów na kierowców. W rozmowie z nami właściciele OSK przyznają, że mogą jedynie czekać i obserwować sytuację.

Koniec bezterminowych praw jazdy
Ustawa znosi bezterminowość praw jazdy. Maksymalny okres uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami wynosi 15 lat. Natomiast prawo jazdy kategorii C, C+E, D, D+E będzie wydawane na okres 5 lat, jednak nie dłużej niż wynika to z orzeczenie lekarskiego, psychologicznego i świadectwa kwalifikacji zawodowej, potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej lub okresowej, które będą przedkładane w Oddziale Komunikacji.Nowe kategorie praw jazdy
Od 19 stycznia 2013 roku będą obowiązywały nowe kategorie praw jazdy, zostanie również przesunięta granica wiekowa uzyskania niektórych kategorii:

  • Prawo jazdy kategorii C, C+E – 21 lat jako minimalny wiek do uzyskania uprawnień.
  • Prawo jazdy kategorii D, D+E – 24 lata jako minimalny wiek do uzyskania uprawnień.
  • Prawo jazdy kategorii AM czyli uprawniające do kierowania motorowerem oraz czterokołowcem lekkim – 14 lat jako minimalny wiek do uzyskania uprawnień.

Zostaje wprowadzone także rozgraniczenie praw jazdy kategorii A, A1, A2, wprowadzające uzależnienia wiekowe oraz dodatkowe uprawnienia do poruszania się motocyklami.

Nowe wzory prawa jazdy
Od 19 stycznia będą obowiązywały nowe wzory praw jazdy polskich jak również międzynarodowych. Nie oznacza to obowiązku wymiany posiadanych dokumentów. Prawa jazdy według nowych wzorów będą wydawane osobom, które uzyskają prawo jazdy po 19 stycznia lub złożą wniosek o międzynarodowe prawo jazdy po tym terminie.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich zmian są zamieszczone w poniższych aktach prawnych:

  1. Ustawa z dn. 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. nr 30, poz. 151, z późn. zm.)
  2. Poz. 1005. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami .
  3. Poz. 973. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lipca 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Szczegółowe informacje, dotyczące zmian wprowadzonych Ustawą o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 roku zainteresowane osoby mogą uzyskać w Oddziale Komunikacji UMP, od poniedziałku do piątku w godz. 8-17, Zespół Uprawnień Kierowców, wejście od ul. Kazimierza Wielkiego, pok. E-10, telefon: 24 367 17 40, 24 367 17 41.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU