REKLAMA
REKLAMA

Sprawdź czy dostaniesz Mieszkanie na Start

REKLAMA

PowiązaneTematy

Młodym ludziom coraz trudniej wejść w dorosłe życie. Brak pracy, doświadczenia, niskie zarobki – to tylko niektóre z problemów, z jakimi borykają się osoby wkraczające w nowy etap życia. Własne mieszkanie czy założenie rodziny niejednokrotnie staje się zbyt wygórowanym marzeniem. Płock postanowił odwrócić ten niepokojący trend. Właśnie rusza program „Mieszkania na start”.

Od 5 kwietnia można składać wnioski o wynajęcie lokalu mieszkalnego w ramach programu „Mieszkania na start”. Wielu młodych ludzi, których nie stać na zakup własnego lokum, teraz będzie miało możliwość wynajmu mieszkania od miasta w kilku lokalizacjach.

Wnioski można składać w  Biurze Obsługi Klienta przy ulicy Zduńskiej 3, stanowisko nr 5. Program dedykowany jest osobom w wieku od 18-35 lat. O przyznaniu lokum będzie decydowało kilka czynników. Pierwszeństwo będą miały oczywiście rodziny wielodzietne czy osoby samotnie wychowujące dzieci. Przewiduje się jednak wiele innych sytuacji, w których młodzi ludzie będą mogli otrzymać własne M.

Złóż odpowiednie dokumenty!

Pierwszym krokiem, który musimy poczynić, jest zgromadzenie i złożenie odpowiednich wymaganych dokumentów. Najpierw wydrukujmy i wypełnijmy wniosek, który możemy pobrać ze strony internetowej urzędu miasta lub odebrać go w Biurze Obsługi Klienta.Wymaganymi dokumentami są przede wszystkim dowody osobiste wszystkich osób pełnoletnich, zaświadczenia wszystkich osób pełnoletnich o dochodach oraz osób niepełnoletnich, jeżeli osiągają dochód. Liczy się dochód za rok poprzedni. Należy złożyć również dokument potwierdzający otrzymywanie świadczenia pielęgnacyjnego czy orzeczenie sądu, ugodę sądową ustalające wysokość alimentów lub zaświadczenie o wypłacaniu świadczenia alimentacyjnego z Funduszu alimentacyjnego.

Sprawdź czy nie musisz złożyć dodatkowych dokumentów

Wszyscy, którzy złożą wnioski, będą mieli przydzielane punkty za różne okoliczności, w jakich aktualnie się znajdują, np. jeśli wnioskodawca kształci się na studiach wyższych, będzie miał doliczone dodatkowo 3 punkty. Aby uzyskać dodatkowe punkty, musimy potwierdzić swoją sytuację odpowiednimi dokumentami. Jeśli w rodzinie jest osoba niepełnosprawna, trzeba ten fakt potwierdzić orzeczeniem o niepełnosprawności. Rodziny wielodzietne powinny złożyć kopię Karty Dużej Rodziny lub Płockiej Karty Familijnej 3+. Dodatkowo, jeśli dotyczy nas któraś z poniższych sytuacji, powinniśmy także złożyć:

  • dokument potwierdzający pobieranie nauki przez uczące się dziecko powyżej 18. roku życia (np. zaświadczenie szkoły lub uczelni),
  • dokumenty potwierdzające fakt kształcenia się na studiach wyższych lub ukończenia kierunku studiów wyższych oraz studiów podyplomowych,
  • zaświadczenie z ZUS potwierdzające opłacanie składek ubezpieczeniowych za pracownika, przez osobę prowadzącą działalności gospodarczą na terenie Płocka,
  • zaświadczenie od pracodawcy wskazujące miejsce wykonywania pracy i okres zatrudnienia,
  • dokumenty potwierdzające fakt i okres zamieszkiwania osób pełnoletnich w Płocku,
  • zaświadczenie pochodzące od organizacji pożytku publicznego potwierdzające prowadzenie, od co najmniej dwóch lat, nieodpłatnej działalności w organizacjach pożytku publicznego na terenie Płocka,
  • zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, potwierdzające opuszczenie pieczy zastępczej,
  • operat szacunkowy, dotyczący wartości nieruchomości posiadanej przez osoby ubiegające się o wynajęcie lokalu mieszkalnego.

Jeden miesiąc – tyle będziemy musieli czekać na odpowiedź o sposobie rozpatrzenia wniosku. Szczegółowe informacje na temat tego programu zawarte są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Uchwale 294/XVI/2016 Rady Miasta z dnia 23 lutego 2016 r.