Sporo inwestycji już jest, zaplanowano kolejne. Spokojna sesja w Radzanowie

REKLAMA

29 grudnia odbyła się ostatnia w tym roku Sesja Rady Gminy Radzanowo. Tradycyjnie, głosowano podczas niej nad projektem uchwały budżetowej – najważniejszego dokumentu w przyszłym roku. Wójt gminy Radzanowo, Sylwester Ziemkiewicz, przedstawił również sprawozdanie z dwóch lat kadencji oraz plany na przyszłość.

XXVII Sesja Rady Gminy Radzanowo rozpoczęła się o godz. 10. Po przywitaniu gości, przewodnicząca rady, Jolanta Sochacka, przeczytała plan sesji. Po wystąpieniu Komendanta Hufca ZHP „Mazowsze”, hm. Adama Wenklera, radni przyjęli plan pracy Rady Gminy Radzanowo na 2017 r.

Następnie sprawozdanie z dwuletniej kadencji złożył wójt gminy Radzanowo, Sylwester Ziemkiewicz. – Od samego początku kadencji mówiliśmy, że będzie to ostatnia kadencja, w której możliwe będą do pozyskania środki unijne w tak dużej kwocie – mówił wójt. – Już w tej nowej perspektywie pozyskiwanie funduszy jest trudniejsze niż dotychczas – dodał. Wyjaśnił, że przez ostatnie dwa lata pozyskiwano fundusze unijne z różnego rodzaju programów: PROW 2014-2020, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i RPO WM.

Inwestycje wykonane w gminie Radzanowo

Wójt wymienił w swojej prezentacji inwestycje, które zostały wykonane w minionych latach. Wśród nich były:

 • Remont drogi w Męczeninie (ok. 1 km) – całkowity koszt inwestycji: 149 tys. zł. Dotacja: 88 tys. zł. Źródło finansowania: dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Zrealizowano w 2015 r.
 • Remont drogi w Juryszewie (ok. 1,3 km) – całkowity koszt inwestycji: 148 tys. zł. Dotacja: 75 tys. zł. Źródło finansowania: dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Zrealizowano w 2016 r.
 • Kanalizacja sanitarna w Nowym Boryszewie – całkowity koszt inwestycji: 853 tys. zł. Dotacja: 520 tys. zł. Źródło finansowania: PROW 2007-2013. Zrealizowano w 2015 r.
 • Utylizacja azbestu – całkowity koszt inwestycji w 2015 r.: 27.883 tys. zł. Dotacja: 23.700 tys. zł. Źródło finansowania: WFOŚiGW, NFOŚiGW. Całkowity koszt inwestycji w 2016 r.: ponad 40 tys. zł. Dotacja: 34 tys. zł.
 • Renowacja stawów w Radzanowie i w Wólce – całkowity koszt inwestycji: 17 tys. zł i 7 tys. zł. Dotacja w 100% z NFOŚiGW. Zrealizowano w 2015 r. z Projektu pn. „Ku zrównoważonej przyszłości społeczności lokalnych Mazowsza i Kujaw” realizowanego przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.
 • Pielęgnacja zadrzewienia parku w Radzanowie – Dotacja: około 90%. Źródło finansowania: WFOŚiGW. Zrealizowano w 2016 r.
 • Motopompy dla OSP Radzanowo i OSP Juryszewo – całkowity koszt inwestycji: 63 762 tys. zł. Dotacja: 31 880 tys. zł WFOŚiGW, 15 800 tys. zł UM. Źródło finansowania: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Urząd Marszałkowski. Zrealizowano w 2016 r.

Inwestycje do realizacji w latach kolejnych

 • Ulica Begno w Radzanowie – całkowity szacowany koszt inwestycji: 764.724,22 tys. zł. Dotacja: 486.594 tys. zł. Źródło finansowania: PROW 2014-2020. Realizacja: 2017 r.
 • Ulica Osiedlowa w Rogozinie – całkowity szacunkowy koszt inwestycji: 1.072.820,22 zł. Dotacja: 682.635 tys. zł. Źródło finansowania: PROW 2014-2020. Realizacja: 2018 r.
 • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym Centrum Kultury i Sportu oraz najstarsza część szkoły w Radzanowie – całkowity koszt inwestycji: 690 tys. zł. Dotacja: 80% kosztów kwalifikowanych. Źródło finasowania: RPO WM w ramach ZGRP. Realizacja: 2017-2018 r.
 • Odnawialne źródła energii – całkowity koszt inwestycji: 2,5 mln zł. Dotacja: 80% kosztów kwalifikowanych. Źródło finansowania: RPO WM 2014-2020. Wniosek złożony w październiku 2016 r., w partnerstwie z Gminą Bodzanów, Bulkowo, Miastem i Gminą Drobin.

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

 • Kanalizacja sanitarna w Nowym Boryszewie, Starym Boryszewie, Stróżewku i Rogozinie – całkowity koszt inwestycji: ponad 3,8 mln zł. Dotacja: 2,0 mln zł. Źródło finansowania: PROW 2014-2020. Wniosek złożony w grudniu 2016 r.
 • Wodociąg łączący Stację Uzdatniania Wody (SUW) Dębniki i Ciółkówko – całkowity koszt inwestycji: 51 tys. zł.
 • Modernizacja SUW Radzanowo – Dębniki.
 • Rozbudowa kanalizacji w Radzanowie wraz z zaprojektowaniem punktu zlewni przy oczyszczalni ścieków.

Modernizacja dróg

 • Przebudowa drogi powiatowej Radzanowo – Kosino – Bodzanów – całkowity koszt inwestycji: 3 mln zł. Dotacja: 1,5 mln zł; wkład gminy: 500 tys. zł. Źródło finansowania: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Zrealizowano w 2015 r.
 • Ulica Wschodnia w Radzanowie – całkowity koszt inwestycji: 65 tys. zł. Realizacja: 2016 r.
 • Droga gminna w Woźnikach
 • Droga w Nowym Boryszewie – całkowity koszt inwestycji: 140 tys. zł. Realizacja: 2016 r.
 • Remont drogi w Radzanowie-Dębniki – całkowity koszt inwestycji: 300 tys. zł. Dotacja: 50%. Źródło finansowania: FOGR. Planowane złożenie wniosku w 2017 r.
 • Modernizacja drogi w Stróżewku
 • Ulica M. Konopnickiej w Radzanowie – całkowity koszt inwestycji: ok. 80 tys. zł. Realizacja: 2016 r.
 • Nakładki asfaltowe w Kostrogaju – Fundusz Sołecki 2015 i 2016 r.
 • Modernizacja drogi gminnej relacji Woźniki-Ciółkowo – całkowity koszt inwestycji: 960 tys. zł. Źródło finansowania: środki własne. Realizacja: sierpień 2017 r.
 • Wbudowanie tłucznia, gruzu i żwiru – Realizacja: Fundusz Sołecki 2015 r.: Tłuczeń: 701 ton, Gruz: 1078 ton, Żwir: 3193 tony. Realizacja: Fundusz Sołecki 2016 r.: Tłuczeń: 773 tony, Gruz: 805 ton, Żwir: 2630 ton.

W budżecie na 2017 rok zawarto także:

 • Modernizację ul. Słonecznej w Rogozinie
 • Modernizację ul. Leśnej i Rolnej w Radzanowie
 • Wsparcie modernizacji drogi powiatowej Białkowo-Szczytno.

Projekty budowlane przygotowano już na:

 • Modernizację drogi gminnej w Łoniewie
 • Modernizację dróg gminnych w Boryszewie Starym i Nowym
 • Modernizację drogi gminnej w Kosinie
 • Modernizację drogi gminnej w Juryszewie.

Prowadzone są również prace nad opracowaniem Planu Zagospodarowania Przestrzennego ul. Wspólnej w Rogozinie.

Prace brukarskie

W gminie Radzanowo powołano brygadę brukarską przy Zakładzie Gospodarczym gminy. Dzięki temu, niskim nakładem środków wykonano sporo przydatnych inwestycji, m.in.:

 • parking-samorzadowe-przedszkole-radzanowo
  Parking przy Samorządowym Przedszkolu w Radzanowie

  Parking przy Samorządowym Przedszkolu oraz chodnik na ul. M. Konopnickiej w Radzanowie. Realizacja: 2015 r.

 • Chodnik ul. Krótka w Radzanowie. Realizacja: 2015 r.
 • Chodnik w Stróżewku. Realizacja: 2015 r. Współudział: Starostwo Powiatowe w Płocku (zakup materiału).
 • Plac przed świetlicą w Woźnikach. Realizacja: Fundusz Sołecki 2015 r.
 • Plac w centrum Rogozina. Realizacja: 2016 r.
 • Plac i miejsca parkingowe przy Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie. Realizacja: 2016 r.
 • Chodnik ul. Słoneczna w Rogozinie. Realizacja: 2016 r.
 • Chodnik ul. Szkolna w Radzanowie. Realizacja: Fundusz Sołecki 2016 r.

– Chcemy dalej kontynuować te prace brukarskie – zapewnił wójt Sylwester Ziemkiewicz. – Jednym z przykładów takich inwestycji jest ciąg pieszo-jezdny w Zabytkowym Parku w Radzanowie. Chciałbym jednocześnie podkreślić, jak wiele prac zostało wykonanych z funduszu sołeckiego. W każdej z 30 miejscowości realizowana była jakaś inwestycja, m.in. świetlice wiejskie czy place zabaw. Dziękuję za to mieszkańcom – powiedział wójt gminy Radzanowo.

Infrastruktura społeczna i rekreacyjna

 • Fundusz Sołecki 2015 r. – Remont podłogi w Juryszewie. Wymiana okien i roboty budowlane w Chełstowie. Ogrodzenie budynku OSP w Szczytnie. Pomalowanie ścian zewnętrznych świetlicy w Białkowie.
 • Świetlica w Białkowie – Remont dachu. Fundusz Sołecki 2016 r.
 • Świetlica w Chełstowie – Remont świetlicy. Fundusz Sołecki 2016 r.
 • Świetlica w Juryszewie – Remont dachu. Fundusz Sołecki 2016 r.
 • Świetlica w Męczeninie – Zakup materiałów do remontu. Fundusz Sołecki 2016 r.
 • Teren wokół remizy strażackiej w Nowym Boryszewie – Ogrodzenie terenu. Fundusz Sołecki 2016 r.
 • Dom Ludowy w Rogozinie – Adaptacja poddasza. Fundusz Sołecki 2016 r.
 • Rogozino – Rozbudowa placu zabaw. Siłownia zewnętrzna. Fundusz Sołecki 2015 r.
 • Ciółkowo i Ślepkowo Szlacheckie – Utworzenie i wyposażenie placów zabaw. Fundusz Sołecki 2015 r.
 • Stróżewko – Rozbudowa placu zabaw. Siłownia zewnętrzna. Ogrodzenie placu. Fundusz Sołecki 2016 r.
 • Szczytno – Utworzenie placu zabaw. Fundusz Sołecki 2016 r.
 • Ślepkowo Szlacheckie – Zakup materiałów budowlanych do budowy świetlicy wiejskiej. Fundusz Sołecki 2016 r.

Jest już także koncepcja architektoniczno-budowlana rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogozinie. Do końca kwietnia 2017 ma być wykonany projekt budowlany inwestycji.

Na zakończenie Sylwester Ziemkiewicz podkreślił, że tak wiele inwestycji mogło zostać zrealizowanych dzięki wzajemnej i dobrej współpracy z radnymi i sołectwami. – W samorządzie najważniejsza jest współpraca i umiejętność rozmowy. Jeśli będziemy dalej tak działać, to gmina Radzanowo będzie się rozwijać – podsumował wójt.

Radni podjęli również uchwały, m.in. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radzanowo, uchwały Budżetowej Gminy Radzanowo na rok 2017 czy przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy. Uchwalono także Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.

PowiązaneTematy

Rada gminy utrzymała także stawki opłat za wodę i ścieki na dotychczasowym poziomie. Na zakończenie sesji wszyscy życzyli sobie szczęśliwego Nowego Roku, a sołtysi wręczyli wójtowi prezent imieninowy z okazji Sylwestra. Była to jedna ze spokojniejszych i sprawnie poprowadzonych sesji, w jakich uczestniczyliśmy.