REKLAMA

Sejmik bez siedziby? Wojewoda wypowiedział umowę

REKLAMA

Wojewoda mazowiecki wypowiedział Samorządowi Województwa Mazowieckiego umowę, dotyczącą użytkowanych od 18 lat pomieszczeń w budynku przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie. Pomieszczenia te wykorzystuje także Sejmik Województwa Mazowieckiego w trakcie sesji. Skąd ta decyzja?

W myśl przepisów, które wprowadziła ustawa reformująca administrację publiczną, mienie będące we władaniu sejmików samorządowych, staje się z mocy prawa mieniem samorządów województw. Z ustawy o samorządzie województwa wynika więc obowiązek przekazania województwu mienia Skarbu Państwa, w tym właśnie pomieszczeń przy pl. Bankowym. Termin wypowiedzenia upływa 31 października 2017 r.

Decyzja jest niesprawiedliwa

– Oceniamy tę decyzję jako niesprawiedliwą. Pomieszczenia te Samorząd Województwa Mazowieckiego użytkował od 1 stycznia 1999 r. i były to pomieszczenia, którymi przed tą datą władał Sejmik Samorządowy Województwa Warszawskiego. W 2000 r. podpisaliśmy w tej sprawie z Urzędem Wojewódzkim stosowne porozumienie. Warto zaznaczyć, że Mazowsze jest jedynym samorządem, który nie posiada własnej siedziby. Teraz chce mu się odebrać prawo użytkowania pomieszczeń w miejscu, które od samego początku było związane z jego działalnością – podkreśla Waldemar Kuliński, Sekretarz Województwa, Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Jak tłumaczy, Samorząd Mazowsza został postawiony w sytuacji, w której wypowiada mu się umowy i porozumienia, regulujące korzystanie z mienia wykorzystywanego do realizacji tych celów. Dotyczy to właśnie pomieszczeń znajdujących się na pl. Bankowym. Do czasu wprowadzenia reformy na pl. Bankowym 3/5 znajdowała się siedziba Sejmiku Warszawskiego. Samorząd Województwa Mazowieckiego, w myśl przepisów z 1998 r., rozpoczął swoją działalność właśnie w tym miejscu, a obecnie swoją siedzibę ma tam Sejmik Województwa Mazowieckiego. To właśnie na pl. Bankowym odbywają się posiedzenia komisji sejmiku oraz sesje Sejmiku Województwa Mazowieckiego, podczas których zapadają ważne dla województwa oraz jego mieszkańców decyzje.

Waldemar Kuliński dodaje, że w przeciągu ostatnich kilkunastu lat samorząd Mazowsza na swój koszt dokonał w zajmowanych przy pl. Bankowym pomieszczeniach szeregu remontów, m.in. wymiany posadzek, montażu ogrzewania itp.

– Warto zaznaczyć, że od 2006 r. strona rządowa sukcesywnie nakładała na Samorząd Województwa Mazowieckiego nowe zadania zlecone. Od tego czasu przejęliśmy do ich realizacji ponad 50 pracowników, bez zapewnienia im przez stronę rządową zaplecza biurowego. Obecnie pracę na rzecz realizacji zadań zleconych wykonuje ponad 100 pracowników – podkreślają w biurze prasowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Dlaczego wypowiedziano umowy?

Ewa Filipowicz, rzecznik prasowy Wojewody Mazowieckiego wyjaśnia, że w związku z przejęciem przez wojewodę od samorządu województwa zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, konieczne było wypowiedzenie z trzymiesięcznym okresem, który rozpoczyna się od 1 sierpnia, umowy ws. użytkowania pomieszczeń przez Urząd Marszałkowski. Podkreśla, że umowa z Urzędem Marszałkowskim dotycząca użyczenia pomieszczeń z 2001 r. przy pl. Bankowym 3/5 przewidywała możliwość wypowiedzenia.

– Wypowiedzenie dotyczy pomieszczeń biurowych, a wedle naszych informacji pracuje w nich ok. 20 osób, a nie sali posiedzeń Sejmiku. Deklarujemy, że mogą się one niezmiennie odbywać w sali im. S. Starzyńskiego – poinformowała Filipowicz.Rzeczniczka przekazała również, że przygotowanie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego do realizacji nowych obowiązków obejmuje m.in. zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych dla pracowników. W tym celu niezbędne jest pozyskanie nowej powierzchni biurowej. Urząd wojewódzki nie dysponuje wystarczającą liczbą pomieszczeń i nie ma środków na wynajem nowej powierzchni.

– Wychodząc naprzeciw potrzebom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, wojewoda zaproponował możliwość zagospodarowania przez Urząd Marszałkowski innej powierzchni biurowej w budynku trzypiętrowym w Warszawie, należącym do Skarbu Państwa. Ma on większą powierzchnię, niż dotychczas zajmowane pomieszczenia. Ponadto, Urząd Marszałkowski może przejąć go na własność, tak więc jest to korzystniejsze niż umowa użyczenia, dotycząca powierzchni przy pl. Bankowym – argumentuje Ewa Filipowicz.

Dodaje, że od stycznia 2018 r. wojewoda mazowiecki przejmie od samorządu województwa zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Dotyczy to osób, które mieszkają i wykonują pracę w jednym z państw członkowskich UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii. Realizacja tego zadania przez wojewodów, według założeń, ma zapewnić lepszą organizację i terminowe rozpatrywanie spraw o świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Po zmianie przepisów wojewoda mazowiecki będzie realizował sprawy z zakresu: świadczeń rodzinnych i wychowawczych, formularzy SED (dokumenty ułatwiające kontakty między instytucjami zabezpieczenia społecznego między państwami), pobranych świadczeń (w tym umorzenia, rozłożenia na raty i odroczenia spłat), obsługi informatycznej oraz sprawozdawczości.

Propozycja wojewody jest niepoważna

Sekretarz Województwa Waldemar Kuliński nie kryje rozczarowania.

– 20 lipca br. dyrektor generalny Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wręczył mi wypowiedzenie umowy użyczenia pomieszczeń przy pl. Bankowym 3/5. Poinformował również, że urząd wojewódzki przejmuje sprawy związane z systemem wsparcia rodziny. Obecnie te zadania realizuje jednostka samorządu województwa mazowieckiego – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, w tym siedmiu pracowników – powiedział Waldemar Kuliński.

Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dodał także, że stan prawny użytkowania tych pomieszczeń przez samorząd województwa mazowieckiego nie budzi wątpliwości, a propozycja wojewody mazowieckiego przekazania samorządowi województwa w zamian nieruchomości przy ul. Korkowej (Marysin Wawerski) na siedzibę sejmiku i jego kancelarii jest niepoważna.

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Popularne Dyskusje

Reklama

Przeczytaj

REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU