REKLAMA

Prezydent złamał prawo, powołując p.o. sekretarza?

REKLAMA

Radna Wioletta Kulpa złożyła interpelację w sprawie powołania na stanowisko sekretarza miasta Dorotę Kozanecką, jako pełniącą obowiązki. Jednak zgodnie z nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych, obsadzenie stanowiska sekretarza miasta nie może nastąpić w drodze powierzenia obowiązków. Czyżby doszło tu do złamania prawa?

10 maja br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. W wyniku nowelizacji nabór kandydatów na wolne stanowisko sekretarza przeprowadza się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zwolnienia stanowiska, a obsadzenie tego stanowiska nie może nastąpić w drodze powierzenia pełnienia obowiązków.

PowiązaneTematy

Powołując się na te przepisy, radna Wioletta Kulpa złożyła 2 października interpelację.

Interpelacja radnej Wioletty Kulpy

Dotyczy powołania p.o. Sekretarza Miasta Płocka.

Po rezygnacji Pana Marcina Uchwała Sekretarza Miasta Płocka, Pan Prezydent powołał znów, jako pełniącą obowiązki Panią Dorotę Kozanecką. Jednak 10 maja 2013 roku przepisy prawa zmieniły się, mianowicie wprowadzono zmianę w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych w art. 5 po ust. 1 dodano ust. 1b w brzmieniu: „Obsadzenie stanowiska sekretarza nie może nastąpić w drodze powierzenia obowiązków”. Proszę w związku z powyższym o wyjaśnienie, czy w świetle obowiązujących przepisów Prezydent Miasta Płocka złamał prawo powołując znów sekretarza w drodze powierzenia pełnienia obowiązków?
Wioletta Kulpa

Odpowiedzi na interpelację co prawda jeszcze nie ma, ale możemy jej się domyślać. Cały „myk” polega na tym, że były już sekretarz miasta, Marcin Uchwał, złożył rezygnację z pracy w urzędzie 29 sierpnia. Następnego dnia jego obowiązki przejęła Dorota Kozanecka, (która jest również nadal p.o. dyrektora wydziału organizacji i procesów pracy). Tymczasem przytaczana przez radną ustawa weszła w życie… 1 września br., więc powołanie odbyło się w świetle prawa. Czy taka będzie również argumentacja prezydenta Płocka? Czas pokaże.