Prezes zarządu ARS odwołany

REKLAMA

Jak poinformował ratusz, w środę 10 lipca z funkcji prezesa zarządu Agencji Rewitalizacja Starówki odwołany został Marek Chludziński. Decyzja argumentowana jest „kompleksową oceną pracy prezesa zarządu”.

Według informacji, które przekazał urząd miasta, „powyższa decyzja została podjęta przez radę nadzorczą w konsultacji ze wspólnikiem spółki na podstawie kompleksowej oceny pracy prezesa zarządu”. Nowym prezesem został Jacek Koziński.

PowiązaneTematy

Marek Chludziński był prezesem Agencji Rewitalizacji Starówki od sierpnia 2012 r.