REKLAMA

Praca dla bezrobotnych w powiecie. Za pół miliona

REKLAMA

14 gmin powiatu płockiego zostało objętych programem prac społecznie użytecznych. W sumie skorzysta z niego 295 bezrobotnych.

Program, wdrażany od lutego br. przewiduje pracę przez 110 tysięcy godzin, za łączną kwotę 520 tysięcy złotych. Środki z Funduszu Pracy posłużą zatrudnieniu tych osób bezrobotnych, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, a więc pozostają bez prawa do zasiłku. Starosta (na wniosek gminy) skieruje te osoby do różnego rodzaju prac na terenie gminy, w której mieszka lub przebywa. Ustalony odgórnie wymiar godzin wynosi do 10 tygodniowo. Dzięki porozumieniu pomiędzy starostwem powiatowym a gminą, ze środków Funduszu Pracy refundowane jest do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu.

Jak to wygląda w praktyce? Do 31 maja br. osoba bezrobotna otrzymuje za pracę świadczenie w wysokości nie niższej niż 8 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych, a od 1 czerwca – zgodnie z waloryzacją – 8,10 zł za każdą godzinę pracy. Co istotne, przychody te są wolne od podatku, ale przysługują wyłącznie za okres faktycznie wykonanej pracy (za przebywanie na zwolnieniu lekarskim bezrobotny świadczenia nie uzyska). Wypłata jest realizowana przez gminę, w której organizowane są prace, w okresach miesięcznych z dołu.Bezrobotny, zatrudniony do prac społecznie użytecznych, nadal pozostaje bezrobotnym, co oznacza, że nie nawiązuje stosunku pracy i podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz wypadkowemu.

Od 2008 roku z programu prac społecznie użytecznych skorzystało ponad 1500 osób bezrobotnych. Prace organizowane są co roku, z wyjątkiem 2011, kiedy to nastąpiło drastyczne ograniczenie środków finansowych o 70% i na realizację zabrakło środków finansowych.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU