Poznaliśmy zwycięzców godnych naśladowania

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

W piątkowy wieczór, w sali konferencyjnej Centrum Widowiskowo-Sportowego Orlen Arena, miała miejsce gala VIII edycji konkursu “Godni Naśladowania”.

24 kwietnia o godz. 19 poznaliśmy laureatów konkursu “Godni Naśladowania”. Konkurs ten miał na celu uhonorowanie najlepszej Organizacji Pozarządowej w 2014 roku w trzech kategoriach:

  • sportu, turystyki i rekreacji,
  • kultury, nauki i edukacji,
  • pomocy społecznej, zdrowia i profilaktyki uzależnień.

Przedsięwzięcie było skierowane do organizacji pozarządowych, prowadzących działalność pożytku publicznego, działających na terenie Płocka. W tym roku, w konkursie wzięło udział 41 takich organizacji.

– Nie ma przegranych w tym konkursie, wszystkie 41 organizacji są to organizacje zwycięskie – powiedziała pełnomocnik prezydenta ds. organizacji samorządowych, Ewa Pietrzak. – Tak naprawdę, godni naśladowania jesteście wszyscy – podsumował prezydent Płocka, Andrzej Nowakowski.

Lista nominowanych:

W obszarze sportu, turystyki i rekreacji: Klub Pływania i Ratownictwa Sportowego “Pływak”, KS Królewscy Płock, Płocki Klub Wysokogórski, Płockie Towarzystwo Wioślarskie, Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Płocku, Miejski Uczniowski Klub Sportowy MUKS Płock, Mon-Pol Płock, Stowarzyszenie Sportu Młodzieżowego Wisła Płock, Stowarzyszenie Sportowe “Mustangs Płock”, Stowarzyszenie Sympatyków Klubu Wisła Płock oraz Uczniowski Klub Sportowy “Gedeon Płock”.

Wyróżnienia: Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Płocku oraz Miejski Uczniowski Klub Sportowy MUKS Płock.

Laureat “Godny naśladowania” w 2014 roku: Płockie Towarzystwo Wioślarskie.

W obszarze kultury, nauki i edukacji: Fundacja Młody Płock, Fundacja Studnia, Klub Inteligencji Katolickiej, Płocki Klub Miłośników Rozrywek Umysłowych “Relaks”, Płockie Stowarzyszenie Przyjaciół Książki i Bibliotek, Polska Fundacja Sportu i Kultury – Oddział w Płocku, Stowarzyszenie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Płocku, Stowarzyszenie historyczne im. “11 Grupy Operacyjnej NSZ”, Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych “Delta”, Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Vox Singers, Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca “Dzieci Płocka”, Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 5 w Płocku, Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 12 w Płocku pod nazwą “Szkoła Pod Brzozami” oraz Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra.

Wyróżnienia: Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca “Dzieci Płocka” oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych “Delta”.

Laureat “Godny naśladowania” w 2014 rokuFundacja Studnia.

W obszarze pomocy społecznej, zdrowia i profilaktyki uzależnień: Akcja Katolicka Diecezji Płockiej, Fundacja Marty Chojnowskiej “Przerwij Ciszę”, Fundacja Na Horyzoncie, Fundacja “Portal Fm – Pomagamy Dzieciom”, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt – Otoz Animals – Inspektorat w Płocku, Oratorium im św. Dominika Savio w Płocku, Płockie Stowarzyszenie “Amazonki”, Polski Czerwony Krzyż – Oddział Rejonowy w Płocku, Stowarzyszenia Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego, Stowarzyszenie “Gubimy Centymetry i Kilogramy”, Stowarzyszenie Innovacja, Stowarzyszenie Marka Polka, Stowarzyszenie “Pomocna Dłoń” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Płocku oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

Wyróżnienia: Polski Czerwony Krzyż – Oddział Rejonowy w Płocku oraz Stowarzyszenie Marka Polka.

Laureat “Godny naśladowania” w 2014 rokuPłockie Stowarzyszenie “Amazonki”.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji