Poszerzenie granic Płocka – za czy przeciw?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Co jakiś czas temat potencjalnego powiększenia granic Płocka wraca jak bumerang. W środę pojawił się w programie posiedzenia Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta.

Projekt na razie pozostaje wyłącznie w sferze pomysłów. Nie został jeszcze przygotowany projekt uchwały Rady Miasta Płocka. Jeśli do tego dojdzie, po podjęciu uchwały przez radnych, należy przygotować dokumenty dla wojewody. Wniosek musi zawierać komplet dokumentów, w tym uchwałę Rady Miasta Płocka oraz uchwały rad gmin, o których tereny wnioskuje Płock. Na terenie tych gmin muszą być też przeprowadzone konsultacje społeczne, mogą być w formie referendum. Jednak opinia mieszkańców nie jest tu najważniejsza i decydująca, ponieważ ostateczną decyzję podejmuje Rada Ministrów. Tak wygląda w skrócie procedura związana z powiększaniem granic miasta.

Zapytaliśmy radnych z Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta, co sądzą o powiększeniu obszaru miasta.

Grzegorz Lewicki, radny klubu Platformy Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta

– Z punktu widzenia logiki, powiększenie miasta byłoby zasadne. Umiejscowione po prawej stronie Borowiczki i Imielnica należą do Płocka, a usytuowane po lewej stronie Nowe Gulczewo, należy do innej gminy. Prawdopodobnie większość dzieci mieszkańców Gulczewa uczęszcza też do przedszkoli i szkół w naszym mieście. Jednak, moim zdaniem, nie można nikogo na siłę zmuszać do takich zmian. Należy podejmować decyzje w zgodzie ze zdaniem samych mieszkańców, których zmiany dotyczą. Rozpatruję też kwestię wpływu podatków do kasy miasta. Myślę, że to źródło dochodów głównie z podatku od nieruchomości.

Tomasz Kolczyński, radny klubu Prawa i Sprawiedliwości

– Jestem zdecydowanie przeciwko powiększaniu obszaru miasta. Jest tak wiele terenów wymagających zagospodarowania w obecnych granicach Płocka, że samorząd na całe lata ma jeszcze dużo pracy. Doinwestowania wymagają Borowiczki, Góry, Ciechomice, Imielnica-Parcele i inne osiedla miasta. Na razie należy zadbać o płocczan, którzy od lat czekają na zaspokojenie zgłaszanych potrzeb. Być może, w perspektywie około 30 lat, dodatkowy obszar stanie się niezbędny, ale teraz trzeba maksymalnie zadbać o to, co mamy. Myślę, że jeszcze przez najbliższe dwie dekady nie zaspokoimy wszystkich oczekiwań obecnych płocczan. Zwracam też uwagę na inny aspekt sprawy – takich zmian dokonujmy w zgodzie z sąsiednimi gminami i ich mieszkańcami. Powinniśmy z nimi współpracować, a nie toczyć walki terytorialne.

Michał Sosnowski, radny klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego

– Uważam, że w sprawie poszerzania obszaru Płocka powinni wypowiedzieć się przede wszystkim mieszkańcy terenów, które miałyby potencjalnie zostać przyłączone do naszego miasta. Nie można ludzi zmuszać do takich zmian. Myślę, że właściwym rozwiązaniem w takich przypadkach jest przeprowadzenie referendum. Nie można też podejmować podobnych przedsięwzięć bez pozytywnej opinii starosty powiatu ziemskiego. Dla mnie to są podstawowe warunki, niezbędne do podjęcia działań w kwestii powiększania Płocka.

Piotr Szpakowicz, radny klubu Prawa i Sprawiedliwości

– Jestem przeciwny powiększaniu obszaru Płocka. Nadal mamy w mieście bardzo duże zaległości inwestycyjne. Wiele zostało do zrobienia, m.in. na Radziwiu, Trzepowie czy Borowiczkach. Mówimy o poszerzaniu granic miasta, a nie potrafimy dostatecznie zadbać o zagospodarowanie i rozwój tych terenów, które już są w Płocku. Należy wziąć też pod uwagę, że obecnie jest tendencja do wyprowadzania się z miasta, a gminy wiejskie bardzo się rozwijają. Mam więc poważne wątpliwości, czy mieszkańcy np. gminy Słupno, chcieliby przyłączenia do naszego miasta. To zamożna gmina. Wpływy do budżetu z tytułu nowych terenów nie byłyby imponujące. Na działkach, które brane są pod uwagę, nie ma zakładów produkcyjnych, które płacą znaczące podatki. Poza tym, należy współpracować z sąsiednimi gminami w celu rozwoju całego powiatu.

Magda Grodecka

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji