Poseł na Sejm: Sprzedaż Orlen Ochrony zagraża bezpieczeństwu

REKLAMA

O sprzedaży orlenowskich spółek pisaliśmy kilkakrotnie. Oprócz Orlen Mediki, w grę ma wchodzić m.in. Orlen Ochrona. I właśnie w sprawie tej ostatniej spółki poseł Piotr Zgorzelski złożył interpelację do Ministra Skarbu Włodzimierza Karpińskiego, zwracając uwagę na zagrożenie, jakie niesie za sobą sprzedaż Orlen Ochrony.

Orlen Ochrona pierwotnie powstała jako część struktur Straży Przemysłowej Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku, utworzonej 1968 roku. Przez 30 lat Straż podlegała Zarządowi ówczesnej Petrochemii Płock S.A. 5 sierpnia 1998 roku została wydzielona jako pierwsza Spółka z zakładu petrochemicznego, pod nazwą „Petroochrona” Sp. z o.o., a po zmianie nazwy koncernu na PKN Orlen SA, spółka zmieniła nazwę na Orlen Ochrona Sp. z o.o.

PowiązaneTematy

Jak pisze sama spółka na stronie internetowej, jej zadaniem jest przede wszystkim zapewnienie należytego bezpieczeństwa PKN Orlen S.A. oraz Grupy Kapitałowej ORLEN w zakresie ochrony osób i mienia oraz zabezpieczenia technicznego. Firma ta posiada najbardziej rozwinięte struktury organizacyjne na terenie całego kraju. Właśnie dlatego informacje o jej sprzedaży wzbudzają spore kontrowersje.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że spółkę miałaby przejąć Grupa Impel, jednak zarówno koncern, jak i sama Grupa odmówiły komentarza w tej sprawie.

Do przeciwników tego pomysłu dołączył poseł Piotr Zgorzelski, który na ręce Marszałek Sejmu Ewy Kopacz złożył interpelację, skierowaną do Ministra Skarbu Państwa. Interpelację przytaczamy poniżej w całości.

Interpelacja poselska posła Piotra Zgorzelskiego

Pan
Włodzimierz Karpiński
Minister Skarbu Państwa

Interpelacja poselska

Szanowny Panie Ministrze,

Jako poseł ziemi płockiej w trosce o los mieszkańców regionu, a także z uwagi na narastające zagrożenie utraty bezpieczeństwa w PKN ORLEN S.A., jestem zobowiązany wystąpić do Pana Ministra z interpelacją dotyczącą planowanego zamiaru przeprowadzenia sprzedaży ORLEN Ochrony Sp. z o. o. W koncernie PKN ORLEN S.A. podejmowane są moim zdaniem pochopne decyzje sprzedażowe Spółki, posiadającej ponad dwudziestoletnie doświadczenie w ochronie jednego z najbardziej strategicznych i newralgicznych zakładów jakim jest Zakład Produkcyjny PKN ORLEN S.A. w Płocku.

Obecna sytuacja i wydarzenia za wschodnią granicą, jak i związana z nią nie najkorzystniejsza sytuacja energetyczna, już sama w sobie powinna stanowić wystarczające argumenty do zaprzestania realizacji tego typu decyzji dotyczących sprzedaży ORLEN Ochrony, spółki będącej w 100 % w posiadaniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., a co jest z tym związane i przez Skarb Państwa, który ma istotny wpływ na postępowanie przedsiębiorstwa.

Uważam, że sprzedaż ORLEN Ochrony przyczyni się do znacznego obniżenia poziomu bezpieczeństwa największego koncernu paliwowego, o strategicznym znaczeniu w naszym kraju.

Sprzedaż ORLEN Ochrony spowoduje, że PKN ORLEN S.A. nie będzie miał wpływu na to, komu nowa firma w dalszej kolejności może odsprzedać udziały i kto tak naprawdę stanie się decydentem w obszarze bezpieczeństwa firmy.
Wprowadzenie zewnętrznego podmiotu do ochrony obiektów PKN ORLEN S.A. i obiektów Grupy Kapitałowej, to umożliwienie dostępu do danych osobowych osób związanych z Koncernem, do danych firm z nim współpracujących, do informacji sprzedażowych, dostawców, kontrahentów. I nie chodzi tu wyłącznie o szczątkowe informacje możliwe do uzyskania od przeciętnego pracownika ochrony na bramie wjazdowej, a o solidnie opracowane kompleksowe, konkretne dane statystyczne i osobowe opracowywane wewnątrz firmy ochrony na podstawie szczegółowych informacji uzyskiwanych w chwili realizacji zadań codziennych na temat prowadzonej działalności PKN ORLEN S.A.

Uważam, iż sprzedaż spółki stanowiącej wyłączną własność tak strategicznego podmiotu jakim jest PKN ORLEN S.A. powinna wzbudzić natychmiastowe zainteresowanie Skarbu Państwa, tym bardziej że ORLEN Ochrona corocznie wypracowuje znaczny kilku milionowy zysk dla swojego jedynego Właściciela.

ORLEN Ochrona nie zajmuje się samym ORLEN – em, chroni także Terminale Paliw w całej Polsce, Anwil Włocławek, a także Bazy Paliwowe oraz rurociąg „Przyjaźń” należący do PERN. Prowadzi rzeczowy konsulting, przeprowadza specjalistyczne audyty bezpieczeństwa w zakresie ochrony obiektów przemysłowych. ORLEN Ochrona to zdobyta fachowość i doświadczenie poparte ponad dwudziestoletnim stażem działalności.

Bolesnym dla mnie jest również fakt, iż pracujące na rzecz ORLEN – u w Spółce ORLEN Ochrona 1600 osób stracą wszystko to, co do tej pory zdobyli. Pracownicy Ci mają przywilej świadczenia pracy na podstawie legalnych w pełni „ozusowanych” umowach. Niestety w naszym kraju w branży ochrony to jest przywilej, a nie norma, która wydawałoby się powinna wynikać z kodeksu pracy. Mają dostęp do zgodnych ze standardami obowiązującymi w PKN ORLEN S.A. dodatkowych korzyści płynących z podjęcia pracy w Spółce Grupy Kapitałowej – bogaty i zróżnicowany fundusz socjalny, możliwość skorzystania z kasy zapomogowo pożyczkowej, premie świąteczne.
Jako Poseł ziemi płockiej nie widzę najmniejszych powodów do sprzedaży. Żaden argument i aspekt czy to społeczny czy biznesowy nie wskazuje na konieczność dokonania sprzedaży i zepchnięcia, aż tylu ludzi do szarej strefy.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:
1. Jakimi przesłankami kierowano się przy podjęciu tak ważnej decyzji ?
2. Jakie jest stanowisko Ministra, jako organu właścicielskiego wobec sprzedaży Spółki Grupy Kapitałowej ORLEN, ORLEN Ochrony Sp. z o. o. ?
3. Jakie działania zamierza podjąć Ministerstwo ww. sprawie ? Czy możliwe jest cofnięcie decyzji o sprzedaniu ORLEN Ochrony Sp. z o.o.?

Piotr Zgorzelski