„Politykę prorodzinną wyłączyć z walki politycznej”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Rada społeczna, działająca przy biskupie płockim, wydała oświadczenie związane z potrzebą „poprawy kondycji duchowej, moralnej i społecznej rodzin żyjących na Mazowszu”.

W piśmie przywoływany jest m.in. list ks. bp. Piotra Libery, w którym biskup diecezji płockiej wskazuje wspólnoty parafialne i katolickie organizacje prorodzinne, jako te, które powinny podjąć działania pomocowe dla rodzin.

Rada społeczna apeluje „do wszystkich sił politycznych i społecznych, by politykę prorodzinną wyłączyć z walki politycznej i ideologicznej”. – Deklarujemy gotowość do współpracy z wszystkimi, których celem jest polityka prorodzinna, powszechna, progresywna i neutralna – mówi ks. prof. Ireneusz Mroczkowski, przewodniczący rady.

W oświadczeniu zwraca się uwagę m.in. na szczególną rolę osób starszych do spełnienia w duszpasterstwie, w tym dziadków i babć, którzy „zapełniają przedziały między pokoleniami” i dbają o zachowanie więzi rodzinnych i religijnych.

Rada społeczna porusza też m.in. problemy ubóstwa wielu rodzin, braku mieszkań i związane z emigracją rodziców. W oświadczeniu poruszone są również tematy patologii i przestępczości, jak np. handlu dziećmi czy przemocy w rodzinie. Członkowie rady społecznej zwracają uwagę m.in. na konieczność stworzenia ośrodka opiekuńczo-adopcyjnego w Płocku. Podkreślają potrzebę wsparcia duchowego dla osób, żyjących w związkach niesakramentalnych. We wszystkich poruszanych kwestiach rada społeczna podkreśla znaczącą rolę wsparcia ze strony Kościoła i organizacji z nim związanych.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji