Na terenie dawnej komendy policji kolejna zagadka – średniowieczne cmentarzysko

REKLAMA

To już fakt. Archeolodzy IPN, którzy prowadzili w listopadzie bieżącego roku prace badawcze na terenie byłej komendy policji w Płocku, potwierdzili, że odkryte przez nich pochówki są średniowiecznym cmentarzyskiem z XII-XIII wieku.

Odkrycie w Płocku szczątków ze średniowiecza, jak i w 2015 roku szkieletu ludzkiego z lat 40-50. sprawia, że zagadka tego miejsca staje się coraz bardziej złożona.

PowiązaneTematy

Wznowiono prace na terenie byłej komendy policji

Prace wykopaliskowe na terenie komendy przy ul. 1-go Maja 3/5 w Płocku, będącej dawną siedzibą Wojewódzkiej Komendy Policji (należącej w przeszłości także do Gestapo, NKWD i UB) prowadzone przez Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej, zmierzały do odkrycia śladów zbrodni komunistycznych. Działaniami archeologicznymi kierowali doktor Tomasz Borkowski i Michał Nowak – archeolodzy z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.

– Podczas realizacji prac doszło do zaskakującego odkrycia – poinformował dr Tomasz Borkowski. – Odsłonięto szkieletowe cmentarzysko rzędowe, wydatowane wstępnie na XII/XIII wiek! Groby zostały częściowo uszkodzone podczas budowy garaży w połowie XX wieku, część kości została przemieszczona i zakopana powtórnie – podkreślił.

– Tym należy tłumaczyć występowanie luźnych skupisk kości poza jamami grobowymi. Nieliczne artefakty, towarzyszące pochówkom (fragmenty ceramiki, przedmioty metalowe, jak noże żelazne, kabłączek skroniowy i obrączki ze stopu miedzi) jednoznacznie wskazują, że mamy do czynienia z cmentarzem średniowiecznym – podsumował badacz.

Ponadto, oprócz cmentarzyska, odkryto także nawarstwienia średniowieczne i wczesnonowożytne, zawierające znaczną ilość ceramiki naczyniowej, kości zwierzęce oraz artefakty, takie jak krzesiwo żelazne, grzebień kościany, sztylet żelazny i fragmenty plomb towarowych.

W tym roku prace już się zakończyły. Zapewne będą one kontynuowane w następnym roku. IPN zamierza dalej pracować nad odnalezieniem ofiar terroru komunistycznego. Szczególnie, że na ślad tego faktu już natrafiono podczas pierwszego etapu prac badawczych.

Czy to koniec prac na terenie komendy? – Archeolodzy znaleźli wiele szczątków ludzkich

– Konieczne także będzie podjecie kolejnych badań, mających na celu określenie zasięgu cmentarzyska – poinformował IPN. – Może się bowiem okazać, że jego obszar obejmuje również działki przylegające do nieruchomości – wyjaśnił.