Policjanci edukują Bezpiecznych Niechronionych

REKLAMA

Płoccy mundurowi, w ramach programu B&N, prowadzą spotkania z młodzieżą, na których oprócz rozmów o bezpieczeństwie niechronionych uczestników ruchu, przybliżają także ideę całego programu.

Program B&N (B-jak Bezpieczny & N-jak Niechroniony) to profilaktyczny program, opracowany przez Mazowiecką Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu. Program ma na celu m.in. zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i motocyklistów, czyli ogólnie wszystkich niechronionych uczestników ruchu drogowego. W programie B&N uczestniczą nie tylko płoccy policjanci, ponieważ projekt ten realizowany jest na terenie całego Garnizonu Mazowieckiego Policji. Patronatem honorowym program ten objęli Wojewoda Mazowiecki oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego.

PowiązaneTematy

10 i 11 kwietnia  funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego i Prewencji odbyli dwa spotkania z młodzieżą. W piątek, na strzelnicy LOK przy ul. Norbertańskiej oraz w sobotę, w ramach pikniku na terenie Gimnazjum nr 4. Z okazji tych spotkań, Naczelnik WRD KMP Płock przeprowadził wykład, poświęcony bezpieczeństwu niechronionych uczestników ruchu drogowego. Ponadto, w trakcie wykładu została wyświetlona prezentacja multimedialna, a także filmy związane z omawianym zagadnieniem.

Jednym z ważniejszych punktów spotkania była prezentacja, jak powinno wyglądać prawidłowe wyposażenie roweru. Rozpoczęła się od krótkiej dyskusji, której tematem było obowiązkowe wyposażenie roweru. Młodzi płocczanie pamiętali, co prawda, o sprawnych hamulcach i prawidłowym oświetleniu, jednak zapominali o niezwykle istotnym, sprawnym dzwonku. Kolejnym ważnym punktem spotkania na terenie Gimnazjum nr 4, była możliwość oznakowania swojego roweru, aby zabezpieczyć go przed kradzieżą, co w przypadku zaistnienia kradzieży, zwiększy prawdopodobieństwo identyfikacji utraconego jednośladu.

W spotkaniach nie mogło, oczywiście, zabraknąć elementów zabawy. Istniała sposobność skorzystania z symulatora jazdy na motorowerze oraz wzięcia udziału w konkursach o tematyce bezpieczeństwa. Dla najmłodszych uczestników spotkań, przewidziane były kolorowanki i krzyżówki, również nawiązujące do omawianych zagadnień.

Trzeba zdać sobie sprawę, jak ważne jest bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, ponieważ stanowią oni znaczącą grupę wszystkich ofiar wypadków drogowych. W momencie wypadku, taka osoba nie jest w żaden sposób chroniona. Powinno się zatem zrobić wszystko, aby właśnie niechronieni uczestnicy ruchu drogowego zdobyli jak największą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa drogowego, co zwiększy prawdopodobieństwo ograniczenia ilości zdarzeń z ich udziałem.