Policja uczy w szkołach

REKLAMA

Płoccy policjanci edukują młodzież w szkołach w zakresie odpowiedzialności karnej za różnego rodzaju przewinienia i przestępstwa popełniane przez ich rówieśników. Wyjaśniają także na jakiej podstawie prawnej opierają się w trakcie postępowań w sprawach nieletnich.

Funkcjonariusze spotykają się z młodzieżą w gimnazjach oraz w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Płocka i powiatu płockiego. Policjanci chcą przybliżyć młodzieży przepisy, które obowiązują w zakresie zwalczania i zapobiegania przestępczości nieletnich, głównie przepisy zawarte w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Omawiane są też najczęściej występujące na terenie działania płockiej komendy nieprawidłowe zachowania młodzieży oraz tematyka, dotycząca odpowiedzialności karnej nieletnich.

PowiązaneTematy

Uczniowie w trakcie spotkań mogą zadawać pytania na temat czynów i zachowań, które podlegają odpowiedzialności karnej, zgłaszają także uwagi na temat wzajemnych relacji z osobami dorosłymi. Policjanci omawiają każdy zgłoszony przypadek i rozpatrują pod kątem obowiązujących przepisów prawa.