Poezja potrzebna od zaraz

REKLAMA

XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Korczaka to szansa dla bardzo młodych poetów. Mogą brać w nim udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Czasu zostało niewiele, bo termin nadsyłania zestawów wierszy upływa już 14 marca 2014 roku.

Dla młodych poetów tego typu konkursy są na pewno okazją do podzielenia się z innymi swoją twórczością. Wiadomo, że poezja nie rodzi się z niczego, trzeba umieć postrzegać świat trochę inaczej. Każdy wiersz powstaje z nadwrażliwości i potrzeby opisania tego, co poeta dostrzegł lub poczuł. Poezja nie pisze się sama, ona robi tylko małą rysę w człowieku, który musi sam poczuć chęć przelania tych myśli na papier. Młodym ludziom czasami trzeba trochę pomóc w wyrażeniu tego co w nich jest, często głęboko „schowane”. To jest właśnie rola rodziców i nauczycieli, aby nie zlekceważyć tej małej dorosłości. Jak mawiał sam Janusz Korczak, patron płockiego konkursu: „Dziecko nie może myśleć «jak dorosły», ale może dziecięco zastanawiać się nad poważnymi zagadnieniami dorosłych, brak wiedzy i doświadczenia zmusza je, by inaczej myślało”.

PowiązaneTematy

Organizatorem konkursu poetyckiego jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku. Jak czytamy w regulaminie, tematyka wierszy jest dowolna, uczestnicy powinni nadesłać zestaw wierszy w 4 egzemplarzach i jeden na płycie CD. Wszystkie powinny być opatrzone godłem, czyli pseudonimem lub symbolem. Warunkiem koniecznym jest, aby nadesłane prace nie były wcześniej publikowane lub nagradzane.

Nagrodzone i wyróżnione wiersze znajdą się w pokonkursowym tomiku z cyklu „Randka z Erato”. Prace należy nadsyłać na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego, ul. Tumska 9, Płock 09-400. Podajemy również telefon kontaktowy: 24 364-77-12. Szczegółowy regulamin konkursu można znaleźć na stronie www.mdk-plock.pl.