REKLAMA

Po majówce duży remont na Podolszycach

REKLAMA

We wtorek 7 maja rozpoczną się – zapowiadane wcześniej – intensywne roboty drogowe na Podolszycach. Drogowcy przebudują skrzyżowania i wyremontują część Wyszogrodzkiej, Czwartaków i alei Jana Pawła II.

Jak zapewnia ratusz, większość prac drogowych w obrębie jezdni powinna zakończyć się do 30 sierpnia. Na wrzesień zostaną już tylko prace w pasach drogowych – zieleńcach, chodnikach itp. Nie da się uniknąć trudności, jednak aby je zminimalizować, prace będą prowadzone w systemie dwuzmianowym, a także w weekendy. Nie jest planowane całkowite zamykanie ulic, okresowo będą jednak zamykane dla ruchu poszczególne odcinki lub skrzyżowania. Miejski Zarząd Dróg apeluje do kierowców i pieszych o stosowanie się do obowiązującej czasowej organizacji ruchu i przestrzeganie znaków drogowych.

PowiązaneTematy

Etap I
We wtorek 7 maja rozpoczną się prace, związane z przebudową skrzyżowania al. Jana Pawła II – Armii Krajowej – Wyszogrodzka (przy Galerii Mazovia) oraz budową ronda na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II z ul. Czwartaków (Auchan) i drugiej jezdni al. Jana Pawła II. W tym rejonie – ze względu na duży zakres prac, związanych z przebudową oraz kolizjami – roboty będą prowadzone przez cały czas realizacji inwestycji, czyli do 30 września. W trakcie prac nie jest planowane całkowite zamknięcie al. Jana Pawła II, jednak będą występowały utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych. Będą prowadzone roboty ziemne, budowlane i drogowe związane z usuwaniem kolizji, przebudową sieci podziemnych telekomunikacyjnych elektrycznych, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, gazowych itp. Od 13 maja będą prowadzone prace, związane z remontem nawierzchni asfaltowej w rejonie ronda Armii Krajowej – Sikorskiego (przy CH Panorama). W rejonie ronda przy ul. Armii Krajowej – Sikorskiego na czas asfaltowania (od 3-5 dni) konieczne będzie zamknięcie ul. Sikorskiego na odcinku ok. 80 m od nowego ronda, ul. Batalionu Parasol na odcinku ok. 20 m i ul. Armii Krajowej ok. 50 m na północ do ul. Wyszogrodzkiej łącznie z częściowym zajęciem pasa drogowego ul. Wyszogrodzkiej oraz tarczy ronda wokół wyspy centralnej. Roboty drogowe w tym rejonie powinny się zakończyć ok. 18 maja.

Etap II
Po zakończeniu prac na Zielonym Jarze rozpoczną się roboty w rejonie ronda Jana Pawła II – Czwartaków (przy galerii Wisła) na Podolszycach Południe. Na czas asfaltowania (3-5 dni) rondo będzie całkowicie zamknięte dla ruchu. Dodatkowo, w tym rejonie zostaną zamknięte odcinki wjazdowe w ul. Zubrzyckiego ok. 30 m, ul. Czwartaków i Jana Pawła II od ronda do ul. Wyszogrodzkiej łącznie z częściowym zajęciem pasa drogowego ul. Wyszogrodzkiej. Roboty w tym rejonie powinny się zakończyć ok. 29 maja.

Etap III
Kolejny etap przebudowy to rejon skrzyżowania Wyszogrodzka – Armii Krajowej – Jana Pawła II (przy galerii Wisła). Na przełomie maja i czerwca 2013 są zaplanowane roboty, związane z asfaltowaniem w rejonie tarczy skrzyżowania na ul. Wyszogrodzkiej przy Galerii Wisła. Ulica Wyszogrodzka w trakcie prac będzie przejezdna przez cały czas. Wystąpią tylko zwężenia na czas robót asfaltowych. Plan prac przewiduje zakończenie robót w tym rejonie do połowy czerwca.

Etap IV
W drugiej połowie czerwca rozpocznie się gruntowny remont nawierzchni jezdni al. Jana Pawła II na całej długości. Prace zaplanowano w kierunku od nowego ronda przy ul. Czwartaków (Galeria Wisła) w kierunku nowego ronda przy ul. Czwartaków (Auchan). Roboty będą prowadzone sukcesywnie odcinkami, które będą na czas robót asfaltowych całkowicie wyłączane dla ruchu. Zakończenie prac, związanych z wymianą nawierzchni al. Jana Pawła II powinno nastąpić do połowy lipca.

Etap V
Na przełomie czerwca i lipca jest zaplanowany remont nawierzchni ul. Wyszogrodzkiej w pobliżu skrzyżowania przy galerii Mazovia.

Etap VI
Remont nawierzchni jezdni na całej długości ul. Czwartaków jest zaplanowany po 15 lipca. Roboty będą prowadzone sukcesywnie odcinkami, które będą na czas robót asfaltowych całkowicie wyłączane dla ruchu. Zakończenie prac jest zaplanowane do końca sierpnia

Cała inwestycja jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg. Przebudowa obejmuje 3,5-kilometrowy odcinek alei Jana Pawła II ze skrzyżowaniami z ulicami Wyszogrodzką i Czwartaków (tzw. strona zachodnia) przy Galerii Mazovia i CH Auchan. Powstaną: rondo, dodatkowe prawo i lewo skręty na skrzyżowaniu Wyszogrodzka – Jana Pawła II – Armii Krajowej. Zmodernizowana zostanie infrastruktura elektroenergetyczna, sanitarna oraz telekomunikacyjna.

W ramach inwestycji, dofinansowanej w 50% środkami kwalifikowanymi w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”:
– powstanie rondo na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II z ul. Czwartaków,
– zostanie wybudowana druga jezdnia (dwa pasy ruchu) al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Wyszogrodzkiej do ul. Czwartaków,
– zostanie wyremontowana i wzmocniona siatką nawierzchnia jezdni na całej długości w al. Jana Pawła II i ul. Czwartaków oraz odcinki al. Armii Krajowej i ul. Sikorskiego o łącznej powierzchni 31.000m2,
– zostanie przebudowana al. Armii Krajowej w zakresie dotyczącym budowy chodników, opasek i ścieżki rowerowej o długości blisko 3 km,
– zostaną usunięte kolizje w infrastrukturze elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej,
– zostanie przeprowadzony remont kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i studniami,
– zostanie przebudowana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Wyszogrodzka – Armii Krajowej – Jana Pawła II.

Ze środków z budżetu Gminy-Miasta Płock natomiast zostanie przebudowa skrzyżowania ul. Wyszogrodzkiej – Armii Krajowej – Jana Pawła II o powierzchni 2551 m2 oraz remont nawierzchni jezdni ul. Wyszogrodzkiej o powierzchni około 10000 m2. Przebudowa dróg i skrzyżowań na Podolszycach „Zachód” będzie realizowana w partnerstwie z Wodociągami Płockimi (100.000 zł + 100.000 zł w ramach partnerstwa rzeczowego), Fortum Płock (10.000 zł), firmami: DT-SPV 13 Sp. z o.o. (15.000 zł) i Lewandpol sp. z o.o. (15.000 zł).

Realizacja inwestycji ma usprawnić układ komunikacyjny na Podolszycach. Wybudowany zostanie dodatkowy pas ruchu w al. Jana Pawła II, dodatkowe pasy włączania dla skręcających w prawo i w lewo w ul. Wyszogrodzkiej. Po przebudowie na Podolszycach („zachód” i „wschód”) powstanie nowy układ komunikacyjny z trzema rondami i wyremontowanymi jezdniami, chodnikami i ścieżkami rowerowymi. Pojawi się także wiele nowoczesnych elementów, poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego: wyspy, azyle dla pieszych, acykliczna sygnalizacja świetlna z latarniami w technologii LED, bariery bezpieczeństwa dla pieszych, oznakowanie poziome termo- i chemoutwardzalne w kolorze czerwonym, punktowe elementy odblaskowe na rondach. Stworzenie odpowiedniego systemu odprowadzania wód opadowych poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg.