REKLAMA

Płocczanie godni naśladowania w Domu Darmstadt

REKLAMA

W środę odbył się finał konkursu „Godni Naśladowania”, podczas którego zostały wręczone nagrody dla płockich animatorów i lokalnych organizacji pozarządowych.

Jak co roku, o ten zaszczytny tytuł ubiegały się organizacje i animatorzy działający w Płocku. W środę 24 kwietnia odbyła się uroczysta gala, podczas której ogłoszono wyniki kapituły.

PowiązaneTematy

– Tytuł „Godny Naśladowania” to wyróżnienie szczególne – mówił wiceprezydent Płocka, Roman Siemiątkowski. – Ten przeprowadzany od kilku lat konkurs obrazuje działalność płocczan na kilku szczeblach życia społecznego. Pokazuje wielkie dokonania płockich organizacji pozarządowych i animatorów społecznych. Wspiera rozwój idei dobroczynności i chęci pomocy innym. Wszyscy tu obecni zasługują na uznanie i naśladowanie. Skutecznie zmieniacie świat wokół siebie – dodał.

Organizacjami godnymi naśladowania zostały: Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które otrzymało pierwszą nagrodę plebiscytu oraz harcerze Chorągwi Mazowieckiej ZHP Hufiec Płock im. Obrońców Płocka 1920 i ZHR Okrąg Mazowiecki Obwód Płocki. W gronie wyróżnionych znalazł się także płocki WOPR.Najlepszym animatorem społecznym ogłoszono tegorocznego maturzystę, ucznia Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka St. Małachowskiego, Macieja Zarembę. Wyróżnieni zostali także: Elżbieta Grzelak – nauczycielka wczesnoszkolna, Stanisław Lewandowski – prezes Krajowego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Pomoc Dzieciom” oraz Danuta Cybulska – szef Płockiego Stowarzyszenia „Amazonki”.

– To wielkie wyróżnienie – mówił Maciej Zaremba. – Chciałbym podziękować swojej rodzinie. To oni pokazali mi co jest w życiu naprawdę ważne i wspierają mnie przez cały czas, tak jak dziś. Nie wiem, jakbym sobie bez nich poradził – stwierdził laureat. – Chciałbym też podziękować szkole, która upewniła mnie w tym, że warto działać na rzecz innych; jak też przyjaciołom, którzy podnosili mnie wielokrotnie, kiedy już nie dawałem rady – dodawał wyraźnie wzruszony Zaremba.