REKLAMA

PKN Orlen ma nową radę nadzorczą

REKLAMA

29 stycznia odbyło się dawno zapowiadane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN Orlen. Tak jak przewidywano, w trakcie zgromadzenia podjęto decyzję o zmianie członków rady nadzorczej. Jednym z nowych członków jest płocczanka, Agnieszka Krzętowska.

Na wniosek Ministerstwa Skarbu Państwa, z rady nadzorczej odwołano pięciu jej członków i tyle samo powołano, w tym czterech z rekomendacji MSP i jednego z rekomendacji Akcjonariusza – Nationale-Nederlanden OFE. Rada Nadzorcza koncernu liczy łącznie 9 osób.

W miejsce odwołanych: Adama Ambrozika, Cezarego Banasińskiego, Grzegorza Borowca, Cezarego Możeńskiego oraz Leszka Pawłowicza, powołano: Mateusza Henryka Bochacika, Adriana Dworzyńskiego, Agnieszkę Krzętowską, Remigiusza Nowakowskiego oraz Arkadiusza Siwko.

Obecnie w skład Rady Nadzorczej wchodzą więc następujące osoby: Angelina Sarota, Artur Gabor, Radosław Kwaśnicki, Mateusz Henryk Bochacik, Adrian Dworzyński, Agnieszka Krzętowska, Remigiusz Nowakowski oraz Arkadiusz Siwko.

Mateusz Henryk Bochacik – adwokat, prowadzi własną kancelarię adwokacką w Krakowie, specjalizującą się w prawie cywilnym, gospodarczym i administracyjnym. W toku swojej praktyki reprezentował podmioty zarówno publiczne, jak i prywatne, m.in. spółki prawa handlowego, samorządy terytorialne oraz dziennikarzy. Łącznie sprawował zastępstwo procesowego w kilkudziesięciu sprawach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym. Pełnił także funkcje asystenta ministra-koordynatora służb specjalnych i posła na Sejm RP Zbigniewa Wassermanna oraz dyrektora jego biura poselskiego (lata 2007-2010). W latach 2010-2013 był asystentem posła do Parlamentu Europejskiego Pawła Kowala.Adrian Dworzyński – zgłoszony przez akcjonariusza Nationale-Nederlanden OFE. Radca prawny o ponad 15-letnim doświadczeniu w kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw (w szczególności prawo spółek handlowych, cywilne, konkurencji i konsumentów, telekomunikacyjne i nowych technologii oraz administracyjne). Posiada 10-letnie doświadczenie w kierowaniu departamentami prawnymi, m.in. największych polskich firm (TOP 30), a także doświadczenie w relacjach i sporach z regulatorami oraz w legislacji (współautor projektów ustaw). Jest liderem kompleksowych projektów, dostosowujących do zmian w prawie (komunikacja z klientami, sieć sprzedaży i IT). Posiada doskonałą znajomość prawa, potwierdzoną najlepszymi wynikami na studiach (TOP 5) i aplikacji radcowskiej (2. wynik z 500 kandydatów na egzaminie wstępnym). Przez 10 lat członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, w tym Wicedziekan Rady. W latach 2006–2007 był dyrektorem biura prawa i ustroju w Kancelarii Prezydenta RP. Obecnie zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców w Kancelarii Radcy Prawnego.

Agnieszka Krzętowska – doktor ekonomii, wykładowca akademicki. Pracownik naukowo-dydaktyczny Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej. Wykładowca w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Przez wiele lat kierowała Zakładem Ekonomii i Prawa w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku. Zawodowo zajmuje się zagadnieniami sytuacji finansowej przedsiębiorstw, demografią i statystyką. Takiej problematyki dotyczą także jej liczne publikacje.

Remigiusz Nowakowski – Prezes Zarządu Tauron Polska Energia S.A. Jest absolwentem wydziału zarządzania i informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu o specjalności „zarządzanie przedsiębiorstwem” oraz wydziału prawa i administracji uniwersytetu wrocławskiego, o specjalności „prawo handlowe”. Doktorant w katedrze strategii i metod zarządzania na wydziale zarządzania, informatyki i finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W latach 2002-2006 prezes oraz współwłaściciel firmy konsultingowej Inercon, obsługującej m.in. procesy fuzji i przejęć przedsiębiorstw z sektora energetyki i utilities w Polsce. W latach 2006-2008 członek zarządu i wiceprezes, dyrektor pionu rozwoju Tauron Polska Energia oraz prezes EnergiaPro Koncern Energetyczny. Zaangażowany w realizację kluczowych projektów restrukturyzacji polskiego sektora elektroenergetycznego, tj. konsolidacji spółek energetycznych tworzących grupę Tauron oraz realizacji procesu unbundlingu i utworzenia operatorów OSD w grupie Tauron. W latach 2008-2012 odpowiedzialny za rozwój nowych inwestycji, w budowę elektrociepłowni Fortum w Polsce, w szczególności poprzez zarządzanie procesem rozwoju inwestycji CHP, uzyskanie pozwoleń administracyjnych, uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, sieci gazowej, wybór dostawców głównych urządzeń technologicznych elektrociepłowni. W latach 2012-2015 kierował funkcją biznesową optymalizacji produkcji i zarządzania paliwami w dywizji Heat Fortum w Polsce, odpowiedzialny w szczególności za tworzenie i implementację strategii zaopatrzenia w paliwa Fortum w Polsce, koordynację procesu zakupu paliw, planowania i optymalizacji produkcji energii elektrycznej i ciepła w elektrociepłowniach, tworzenie analiz rynku energii i prognozowanie trendów rynkowych. Menedżer posiadający bogate doświadczenie w obszarze tworzenia i realizacji strategii rozwoju w sektorach energii elektrycznej i ciepła w Europie Środkowej i Północnej, w tym w szczególności zarządzania strategicznego w zakresie inwestycji i gospodarki paliwowej przedsiębiorstw energetycznych, a także przygotowania i rozwoju projektów inwestycyjnych, projektowania i implementacji modeli partnerstwa publiczno-prywatnego.

Arkadiusz Siwko – Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył kurs Maklera Papierów Wartościowych w Warszawie pod patronatem Uniwersytetu Oksfordzkiego, a także kurs Doradcy Inwestycyjnego. Ponadto odbył w Waszyngtonie szkolenie w zakresie Zarządzania Kryzysowego w Strukturach Państwa pod patronatem Departamentu Stanu USA. W latach 1989–1991 związany był z Polską Akademią Nauk jako pracownik naukowy Wydziału Nauk Prawnych. Następnie został Dyrektorem Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych, sprawując w latach 1991–1992 nadzór nad biurami administracyjnymi, koncesji, spraw prawnych i zagranicznych MSW oraz Strażą Pożarną. W 1992 r. został doradcą Ministra – Szefa Centralnego Urzędu Planowania w zakresie strategii rozwoju. W roku 2005 został doradcą Ministra Transportu i Budownictwa w zakresie transportu i rozwoju. W latach 2006–2008 był Prezesem Zarządu Operatora Logistycznego Paliw Płynnych, lidera rynku składowania paliw, w tym zapasów obowiązkowych i rezerw państwowych, a następnie w okresie od 2008 do 2013 r. Dyrektorem Generalnym Krajowego Biura Doradztwa Finansowego „Projekt”. Od 2013 r. piastował stanowisko Prezesa Zarządu Instytutu Studiów Strategicznych Grosvenor House. 9 grudnia 2015 r. został powołany przez Radę Nadzorczą na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU