REKLAMA

Piękne witraże w płockim zakładzie karnym. Stworzyli je osadzeni

REKLAMA

W pracowni terapii zajęciowej Oddziału Terapeutycznego Zakładu Karnego w Płocku powstają witraże. Jest to część terapii osób osadzonych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo.

W Zakładzie Karnym w Płocku karę odbywają m.in. skazani z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeni umysłowo. Mają oni możliwość uczęszczania na terapię zajęciową, w ramach której wykorzystywane są różne metody i techniki powstawania własnoręcznych wytworów. Jak wyjaśniają kpt. Agnieszka Rembowska i mjr Arkadiusz Szymanowski, dużym zainteresowaniem wśród skazanych cieszy się technika wykonywania witrażu.

– Poprzez sztukę skazani, uczestnicy terapii zajęciowej, mogą wyrazić swoje zainteresowania, rozwijać się manualnie, uczyć się umiejętności współpracy z innymi, pracy w grupie i wzajemnej pomocy. W czasie wykonywania wytworu rozwijają zdolności plastyczne, uczą się posługiwania sprzętem do wyrobu witrażu – tłumaczą w Zakładzie Karnym w Płocku.

Są też inne pozytywne aspekty tego typu terapii – otwarcie się na bodźce zewnętrzne, wyeliminowanie negatywnych emocji czy zaspokojenie potrzeb psychicznych i dobrej samooceny. Z obserwacji wynika, że skazani w czasie zajęć odzwierciedlają swoje lęki, obawy i skryte emocje, co pomaga im zmniejszyć napięcie i niepokój.– Mogą też interpretować własne dzieła, co ułatwia poznawanie samego siebie, a pochwała ze strony instruktora i innych skazanych zwiększa poczucie własnej wartości oraz mobilizuje do dalszego działania. Czują się docenieni i wyjątkowi – mówią kpt. Agnieszka Rembowska i mjr Arkadiusz Szymanowski z Zakładu Karnego w Płocku.

Podkreślają, że w procesie powstawania dzieła nie jest istotny poziom i technika, tylko pasja z jaką jest tworzone. Każda praca jest przy tym wyjątkowa i piękna, a obserwując skazanych podczas tworzenia wytworu, można dowiedzieć się wiele o ich przeżyciach i problemach.

Wszystkie czynności mają na celu poddanie uczestników zajęciom twórczym (kreatywnym), które wyrabiają w nich pożądane cechy osobowości oraz pobudzają kształtowanie i rozwijanie uzdolnień, co może wzbudzić pozytywne reakcje w zachowaniu i wpłynąć na lepszy proces wychowawczy skazanego.

Fot. mjr Marlena Kubera
Fot. mjr Marlena Kubera
Fot. mjr Marlena Kubera

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Komentarze 2

  1. msms says:

    będzie można gdzieś je zakupić lub wylicytować?

  2. Anonim says:

    Piekne, brawo 🥰🥰🥰

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU