REKLAMA

Ostatnie dni, aby ubiegać się o fundusze na remont zabytków

REKLAMA

Jeszcze tylko parę dni zostało aby złożyć wniosek o dofinansowanie remontu zabytków ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Samorząd przeznaczył na ten cel aż 10 mln zł.

Kończy się nabór do programu „Mazowsze dla zabytków”. O środki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy mazowieckich zabytkach można ubiegać się do 19 kwietnia. Samorząd Mazowsza przeznaczył na ten cel 10 mln zł. W zeszłym roku dofinansowanie otrzymało 25 zabytków z regionu płockiego.

PowiązaneTematy

– Dzięki naszemu wsparciu w zeszłym roku udało się odrestaurować, wyremontować czy poddać konserwacji blisko 150 zabytków w całym województwie mazowieckim. Odnowionych zostało wiele obiektów sakralnych, dworków czy pałaców. Często oprócz dawnego wyglądu, zyskały też nowe funkcje. Dlatego zachęcam do składania wniosków w tegorocznym naborze – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Kto może się zgłosić?

O dofinansowanie może wystąpić każdy, kto jest właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków województwa mazowieckiego. Wicemarszałek Wiesław Raboszuk zwraca uwagę na to, że program daje szerokie możliwości wsparcia zabytków, a zainteresowanie nim rośnie.

– Po liczbie wniosków widać, że potrzeby są ogromne i nie brakuje tych, którym zależy na zachowaniu naszego dziedzictwa kulturowego i architektonicznego dla przyszłych pokoleń. Chcemy, aby jak najwięcej zabytków zostało zrewitalizowanych tak, aby mogły zostać udostępnione publiczności i spełniać swoją rolę kulturalną czy turystyczną. W ramach programu w subregionie płockim dofinansowanych zostało w zeszłym roku 25 obiektów zabytkowych – mówił wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Wysokość dofinansowania

Maksymalna kwota dotacji wynosi 250 tys. zł i może stanowić do 50 proc. nakładów koniecznych na wykonanie prac. Wyjątkiem będzie dotacja na zabytek, który ma wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych prac, lub gdy stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac.

Wówczas kwota dotacji może wynieść nawet do 100 proc. nakładów koniecznych. Ubiegający się o wsparcie może złożyć tylko jeden wniosek. Radny Mirosław Orliński, wiceprzewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego zaznacza, że zabytków nieruchomych na Mazowszu jest ponad 7 tys.– W zeszłym roku w ramach programu przyznaliśmy w sumie ponad 11,5 mln zł na ochronę mazowieckich zabytków. I muszę przyznać, że efekty tego wsparcia są widoczne. Ten program często ratuje inwestycje, które nie byłyby możliwe do zrealizowania bez tych środków – zaznaczył radny Mirosław Orliński.

Na jakie prace można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie z budżetu Mazowsza będzie można przeznaczyć na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Przyznane środki mogą pokryć działania od etapu ekspertyz, wykonania dokumentacji czy projektu, po zakup materiałów i wykonanie prac budowlanych.

W ramach realizacji programu w zeszłym roku wykonano prace konserwatorskie i restauratorskie czy np. instalacje sygnalizacji przeciwpożarowej w 19 kościołach w subregionie płockim. W części świątyń oprócz renowacji samych budynków, wykonano również inne prace, np. odnowiono pozłacaną ambonę w kościele w Rębowie czy rzeźbę Chrystusa Ukrzyżowanego w płockim kościele.

Remont przeszedł także dwór w Rościszewie, kaplica pałacowa w Łącku, baszta i kaplica na wzgórzu zamkowym w Gostyninie, dworek Winnica w gminie Brudzeń Duży oraz budynki Towarzystwa Naukowego czy Muzeum Diecezjalnego w Płocku.

Jak i do kiedy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć do 19 kwietnia wraz z załącznikami za pośrednictwem generatora wniosków w serwisie internetowym Witkac. Przewidywany termin rozstrzygnięcia naboru to 12 lipca 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące programu, kontakt do pracowników Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej, którzy udzielają dodatkowych informacji oraz instrukcja obsługi systemu Witkac, znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Mazowsza.REKLAMA
Kolejny Artykuł

Komentarze 3

 1. $$$ says:

  I taka jest prawda o tych działaniach…

 2. Polak Katolik says:

  Czy poza kosciolami plebaniami.dzwonnicami i całym chaziajstwem tej nabogatszej instytucji w Polsce….ktoś jeszcze może się przebić.. ?

  Bo może szkoda nafty..

  • Normalna says:

   Szukaj na wiejskiej w warszawce . Nawet pod siebie ulgę zrobili

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

REKLAMA
 • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU
 • %d bloggers like this: