Orlen informuje o uciążliwościach

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Być może po naszych ostatnich artykułach i sugestii zmiany polityki informacyjnej, koncern przesłał powiadomienie o możliwych “uciążliwościach zapachowych”, związanych z sukcesywnym uruchamianiem po postoju remontowym instalacji obszaru rafineryjnego. Specyficzny zapach oraz zwiększona aktywność pochodni mają potrwać do 6 października.

Wśród wymienionych instalacji, które będą uruchamiane po remoncie, są: Hydroodsiarczanie Gudronu, Fenolu, Odzysku Wodoru, Butadienu, Wytwórni Tlenu i Azotu, Ekstrakcji Aromatów i Paraksylenu, oraz OxyClausa.

– Rozruch nie powinien powodować ponadnormatywnych zakłóceń środowiskowych – zapewnia biuro prasowe PKN Orlen. – Jednak przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych, do 6 października mogą wystąpić niewielkie uciążliwości zapachowe oraz większa aktywność pochodni, wynikająca z bezpieczeństwa technologicznego, jak i osiągnięcia parametrów jakościowych produktów lekkich – dodaje.

Biuro prasowe koncernu podkreśla również, że “potencjalny dyskomfort zapachowy nie jest automatycznie sygnałem przekraczania norm środowiskowych”, a “wszelkie prace remontowe, jak i produkcyjne, prowadzone są pod stałym nadzorem wykwalifikowanej kadry technologów, służb odpowiedzialnych za ochronę środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami bezpieczeństwa”.

Jakość powietrza w trakcie uruchamiania poszczególnych instalacji ma kontrolować na bieżąco Biuro Ochrony Środowiska, poprzez ciągłe pomiary stężeń substancji w stacji monitoringu powietrza, zainstalowanym w Gimnazjum Nr 5 przy ulicy Królowej Jadwigi. Wyniki tych pomiarów można na bieżąco śledzić na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie pod adresem: http://sojp.wios.warszawa.pl. O prowadzonych operacjach technologicznych zostały poinformowany Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Urzędzie Miasta Płocka.

– Koncern podejmuje wszelkie możliwe starania dla zachowania jak największej neutralności środowiskowej Zakładu w kontekście uciążliwości zapachowych – informuje biuro prasowe PKN Orlen. – W ostatnim czasie podjęte zostały działania nadzwyczajne, w postaci powołania specjalnego zespołu, którego zadaniem jest stały i szczegółowy monitoring procesowy oraz bieżące aplikowanie rozwiązań, wdrażanie inicjatyw, zmierzających do trwałego wzmocnienia dyscypliny technologicznej, dodatkowe hermetyzacje, modyfikacje przygotowań instalacji do remontów, jak również realizacja kilku projektów badawczych i analiz technicznych, pozwalających zidentyfikować źródła zapachowe i modele rozchodzenia się emitowanych substancji w konkretnej zabudowanie i ukształtowaniu terenu – podsumowuje biuro prasowe.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji