REKLAMA

Nowe tablice numerowe na budynkach

REKLAMA

Jak podaje Miejski Zarząd Dróg, od 19 sierpnia rozpoczęło się montowanie nowych tablic numerowych na blokach w Płocku. Prace mają zakończyć się do 6 września.

Tuż po zamontowaniu tablic numerowych rozpocznie się realizacja kolejnego etapu Systemu Informacji Miejskiej – oznakowanie informacji kierującej pieszymi. W ramach tego poziomu w pięćdziesięciu wybranych punktach miasta, na ozdobnych słupkach zostaną ustawione tablice informacyjne związane z ruchem pieszych i turystyką miejską.

PowiązaneTematy

Ponadto do końca października, zgodnie z zawartą umową, na trzech płockich osiedlach: Stare Miasto, Tysiąclecia i Trzepowo, pojawią nowe tabliczki z nazwami ulic. Prace na kolejnych osiedlach miasta zostaną wznowione wiosną przyszłego roku.