REKLAMA

Nowa kasa na firmę

REKLAMA

Miejski Urząd Pracy rozpoczął kolejny nabór wniosków na dofinansowanie rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Z programu będzie mogło skorzystać 67 płocczan.

Pieniądze na założenie działalności będą mogli uzyskać:
– bezrobotni do 25. roku życia
– bezrobotni powyżej 50. roku życia, będący jednocześnie długotrwale bezrobotnymi, tj. pozostający w ewidencji bezrobotnych, łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat.

MUP dysponuje środkami na dofinansowanie działalności gospodarczej współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego dla 67 osób bezrobotnych. Każdy z nich może otrzymać maksymalnie 21 tys. zł. Szczegółowe informacje na temat warunków programu można uzyskać w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku, ul. 3 Maja 16, II piętro pok. 211, tel. (24) 367-18-37.Formularze wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z załącznikami można pobrać osobiście w pokoju 211 lub ze strony internetowej MUP w Płocku

Przy realizacji ww. projektu zachowana jest zasada równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Więcej informacji dotyczących Równości szans kobiet i mężczyzn dostępnych jest na stronie: wup.mazowsze.pl, w zakładce Dokumenty do pobrania.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU