Na co wydano nasze pieniądze? Ratusz podsumowuje rekordowy budżet

REKLAMA

W 2012 roku do miejskiej kasy wpłynęła rekordowa suma blisko 803 mln zł. Ratusz wydał 799 mln. Skąd pochodziły te pieniądze i na co zostały wydane? O tym mówił w poniedziałek Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka podczas konferencji prasowej w ratuszu.

Urzędnicy przyznają: zeszłoroczny budżet był rekordowy. Do miejskiej kasy wpłynęło blisko 803 mln zł. Dla porównania, w 2011 roku miasto zarobiło nieco ponad 674 mln.

PowiązaneTematy

Budżet miasta zasilają m.in. wpływy z podatków i opłat lokalnych (w 2012 r. ponad 241 mln zł), z należnej miastu części podatków dochodowych osiąganych przez mieszkańców i płockie firmy (ponad 212 mln zł), środków otrzymywanych w formie dotacji i subwencji (241 mln zł).

– W ubiegłym roku mieliśmy także nieplanowane, dodatkowe dochody – 43 mln zł z podatku od osób prawnych i 35 mln zł z Unii Europejskiej – zwrot środków na budowę IV odcinka dróg dojazdowych do mostu, o które mocno zabiegaliśmy. Podjęliśmy decyzję, aby za te środki spłacić przed terminem część zadłużenia miasta. Dzięki temu na koniec 2012 roku zadłużenie wyniosło 343 mln zł, co stanowi 44 proc. dochodów miasta – mówił prezydent. – Trzy lata temu, gdy obejmowałem urząd prezydenta, wskaźnik ten wynosił 57 procent.

Prezydent Nowakowski przedstawił też wybrane działania miasta, zrealizowane lub rozpoczęte w ubiegłym roku. – Największą pozycję w wydatkach stanowi kwota na edukację – 277 mln zł, a około 140 mln zł przeznaczyliśmy na inwestycje – wyjaśniał prezydent. – Były to m.in. inwestycje drogowe, jak rozbudowa ul. Otolińskiej, przebudowa ulicy Dobrzykowskiej czy przebudowa skrzyżowania ulic Wyszogrodzka – Graniczna.

Kolejne inwestycje to m.in. budowa parkingów przy ul. 3 Maja i ul. Kościuszki, budowa obiektu mieszkalno-usługowego z 15 komunalnymi mieszkaniami przy ul. Jasnej 13A, budowa Miejskiego Przedszkola nr 8, czterech orlików, trzech siłowni „pod chmurką” oraz wielomilionowych inwestycji, prowadzonych przez Wodociągi Płockie, jak przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie oraz przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Jasnej. – Dzięki temu wodociągi unikną kar nakładanych przez Unię Europejską – tłumaczył Nowakowski.

– Na wiele zadań pozyskujemy środki ze źródeł zewnętrznych, jak np. na ul. Otolińską z Unii Europejskiej, place zabaw w ramach programu „Radosna szkoła” czy pierwszą w Płocku „schetynówkę” czyli remont ul. Obrońców Płocka. Dzięki temu możemy zrobić więcej – podkreślał prezydent. Jutro nad sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2012 roku będą obradować radni.

Szczegółowy plan wydatków ratusza w 2012 roku:

277 mln – edukacja,
125 mln – drogi,
100,9 mln – opieka społeczna i ochrona zdrowia,
59,2 mln – administracja publiczna,
62,5 mln – kultura i sport,
25,5 mln – gospodarka komunalna,
31 mln – wpłata do Budżetu Państwa na rzecz biedniejszych samorządów (Janosikowe),
17 mln – gospodarka mieszkaniowa,
68 mln – spłata długów z odsetkami,
ok. 33 mln – inne wydatki.