Miliony na rozwój przedsiębiorczości na Trzepowie

REKLAMA

Ponad 27 mln zł – tyle wynosi dofinansowanie projektu, którego celem jest uporządkowanie i przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Płocku. Nowy obszar, który liczy ponad 110 ha, zlokalizowany jest na osiedlu Trzepowo.

Jak usłyszeliśmy podczas konferencji prasowej, to inwestycja, która pozwoli na dalszy rozwój Płocka.

PowiązaneTematy

– Ta umowa to dwa elementy – pierwszy to realizacja nowego odcinka ul. Przemysłowej, drugi przygotowanie nowych terenów dla potencjalnych przedsiębiorców – mówił Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka. – Tereny na osiedlu Trzepowo staną się interesujące, bowiem w ramach projektu uporządkujemy i przygotujemy je pod potrzeby przyszłych pracodawców – dodał po chwili prezydent.

W ramach projektu, powstać ma kompleksowe wyposażenie terenu w media wraz z budową całego układu komunikacyjnego – w tym, jak wspomniał prezydent, nowego odcinka ul. Przemysłowej, od trasy północnozachodniej do połączenia z drogą powiatową nr 5205W.

Kiedy początek prac? Nie tak prędko. Pierwsze przetargi mają zostać rozstrzygnięte w pierwszej połowie 2018 roku. – To pierwsza inwestycja, której nie zakończymy z zapaleniem płuc – żartował prezydent Andrzej Nowakowski. – Zakończenie tego projektu to aż 30 czerwca 2020 roku – dopowiedział.

Docelowo w ramach inwestycji powstanie około 5,6 km dróg. Wybudowane zostaną również skrzyżowania, w tym dwa ronda, a także zatoki autobusowe, indywidualne zjazdy do posesji, chodniki czy ścieżki rowerowe.

– Chcemy tym zadaniem jak najmocniej przyciągnąć inwestorów – obiecywała Janina Ewa Orzełowska, wicemarszałek Mazowsza. – Dzisiaj można spokojnie powiedzieć, że pieniądze unijne, choć bardzo trudne w pozyskaniu, zmieniają takie miasta jak Płock. Głęboko w to wierzę, że dzięki tej inwestycji powstanie więcej miejsc prac – przekonywała w trakcie konferencji prasowej.

W ramach zadania, na osiedlu Trzepowo powstaną także nowe drogi, oświetlenie uliczne oraz sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej i elektroenergetycznej. Przewidziano również zakup gruntów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. – Będziemy proponować inwestorom tereny – miejskie, a posiadamy ok. 30 proc. terenów na tym osiedlu, jak i prywatne, które również tam się znajdują – zapowiadał Nowakowski. – Nie chcemy ograniczać przedsiębiorców, dlatego będą mogły znaleźć się tam przedsiębiorcy o szerokim wachlarzu usług – od produkcyjnych, przez handlowe i usługowe – dodał.

Całkowita wartość projektu to ponad 51 mln zł, kwota dofinansowania to ponad 27 mln zł ze środków Unii Europejskiej.