REKLAMA

Mieszkańcy protestują i blokują budowę

REKLAMA

Przebudowa fragmentu al. Jana Pawła II wzbudziła protesty wśród mieszkańców osiedla domków jednorodzinnych. Od wczoraj blokują budowę i – pomimo mediacji policji – nie zamierzają ustąpić. Ratusz wydał dzisiaj specjalne oświadczenie w tej sprawie.

Oświadczenie, podpisane przez zastępcę prezydenta Płocka, Cezarego Lewandowskiego, zostało opublikowane dzisiaj na stronie internetowej urzędu miasta.

Oświadczenie w sprawie nielegalnego zajęcia placu budowy w al. Jana Pawła II przez grupę protestujących osób

W związku z nielegalnym zajęciem placu budowy inwestycji pod nazwą „Przebudowa alei Jana Pawła II łącznie ze skrzyżowaniami z ul. Wyszogrodzką i Czwartaków w Płocku – Etap II (Podolszyce Zachód)” przez grupę kilku protestujących osób oświadczam, że Miejski Zarząd Dróg realizuje inwestycję zgodnie z prawem i obowiązującymi przepisami, wyłącznie na gruntach, których właścicielem jest Gmina – Miasto Płock lub Skarb Państwa i w żaden sposób nie narusza własności osób trzecich.

Zgłoszenie wykonania robót budowlanych w al. Jana Pawła II związanych z realizacją inwestycji zostało przyjęte w czerwcu 2012 r. bez sprzeciwu mieszkańców. Także dokumentacja projektowa przedmiotowej inwestycji uzyskała wszystkie stosowne pozwolenia, uzgodnienia i opinie przewidziane prawem oraz dofinansowanie w wysokości blisko 3 mln zł mln z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II „Bezpieczeństwo, Dostępność Rozwój” po weryfikacji formalno-prawnej.

Działka o numerze ewidencyjnym gruntów 488/1, na której protestujący wykonali podjazdy i nasadzenia zieleni była i jest działką drogową, której właścicielem jest Gmina – Miasto Płock. Nie stanowi i nie stanowiła własności protestujących. Wszelkie działania jakie miały miejsce w obrębie zajętego przez protestujących pasa drogowego były ponoszone na ich własne ryzyko.Blokowanie przez protestujących placu budowy, niszczenie maszyn budowlanych czy ataki na pracowników firmy realizującej inwestycję są bezprawne. Rażąco zagrażają bezpieczeństwu pracowników i protestujących oraz mieniu. Zajęcie przez protestujących pasa drogowego nastąpiło bez zgody właściciela i zarządcy terenu. W przypadku kontynuacji przez protestujących działań, które są sprzeczne z prawem zostaną podjęte wszelkie kroki prawne, które umożliwią prowadzenie prac budowlanych w pasie drogowym będącym własnością Gminy-Miasta Płock. Protestujący w ciągu ostatnich lat wielokrotnie otrzymywali obszerne wyjaśnienia ustne oraz na piśmie dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji. Ich stanowisko na wielokrotnie przedstawiane przez Gminę-Miasto Płock propozycje, które pozwoliłyby zminimalizować skutki przebudowy pozostało, niestety, jednoznacznie niezmienne.

Miejski Zarząd Dróg nie wyklucza możliwości wykonania drogi wewnętrznej umożliwiającej dojazd do posesji zgodnie z postulatami protestujących. Jest to jednak uzależnione od uzyskania zgody odpowiednich organów nadzoru budowlanego oraz finansowego w związku z przyznaną dotacją Wojewody Mazowieckiego. Pozostałe postulaty zgłaszane przez mieszkańców nie pozwalają w żaden sposób Gminie Płock na realizację inwestycji bez narażenia społeczności miasta na dodatkowe i nieuzasadnione wysokie koszty związane z wykonaniem robót budowlanych polegających na przebudowie dróg oraz przebudowie sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, cieplnej i kanalizacji deszczowej przewidzianych do realizacji w pasach drogowych al. Jana Pawła II.

Należy także podkreślić, że realizacja inwestycji w ma na celu poprawę układu komunikacyjnego od dawna planowanego w tej części Płocka oraz w efekcie ułatwi życie kilkudziesięciu tysiącom mieszkańców miasta.

Z poważaniem
Cezary Lewandowski
Wiceprezydent ds. Rozwoju i Inwestycji

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU