Krajowa 60 przez Płock zamknięta

REKLAMA

PowiązaneTematy

Miejski Zarząd Dróg w Płocku poinformował o całkowitym zamknięciu ulicy Otolińskiej, które zacznie obowiązywać od poniedziałku 9 lipca na okres 2 miesięcy. Powodem zamknięcia jest rozbudowa drogi krajowej nr 60.

Od poniedziałku 9 lipca ul. Otolińska (Droga Woj. 567) na odcinku od ronda w Boryszewie do skrzyżowania z ulicą Chopina, zostanie zamknięta na okres 2 miesięcy ze wzgledu na prowadzony remont ul. Otolińskiej.

Prowadzenie prac przy pierwotnych założeniach – ruch wahadłowy i prowadzenie prac w jednym pasie drogi z uwagi na technologię, sytuację w terenie, a przede wszystkim bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz bezpieczeństwo osób wykonujących prace budowlane – stało się niemożliwe. W związku z tym podjęto decyzję o zamknięciu drogi.
Tymczasowa organizacja ruchu:

1. Objazd dla pojazdów o masie całkowitej pow. 16 ton – tranzyt TIR

Ruch tranzytowy będzie przekierowany w miejscowości Drobin na drogę krajową nr 10 do Płońska, następnie na DK 50 do Wyszogrodu i do DK 62 (wlot do Płocka od strony Warszawy) – oficjalny objazd z organizacji ruchu.

Znaki informujące o zmianie organizacji ruchu pojawią się też w miejscowości Goślice, przekierowując kierowców na DW 568 do DW 567 w kierunki Płońska.

2. Objazd do ul. Otolińskiej od strony miejscowości Nowe Boryszewo:

Ruch osobowy zostanie przekierowany z DW 567 na dwa sposoby:

  • ulicą Żyzną do ulicy Armii Krajowej/Wyszogrodzkiej/Piłsudskiego/Chopina – objazd zgodnie z tablicami i organizacją ruchu
  • drogą powiatową o numerze 5203W do ulicy Bielskiej

3. Ruch lokalny – mieszkańców, dostaw, usług i interesantów – odbywać się będzie po wyznaczonych przez Wykonawcę drogach tymczasowych zgodnie ze stanem zaawansowania prac.

  • Dojazd do biurowca Vectry, KRUS-u, WORD-u, Budmatu, CNH oraz wszystkich firm zlokalizowanych przy ulicy Otolińskiej o numerach 25 – 35 będzie odbywał się ulicą Targową od ulicy Bielskiej. Uwaga: Ulica Targowa będzie ulicą bez przejazdu w ul. Otolińską.
  • Dojazd dla służb Straży Miejskiej zorganizowano od strony ul. Banacha.
  • Dojazd do posesji przy ulicy Otolińskiej o numerach od 15 do 19 odbywać się będzie od skrzyżowania z ul. Chopina lub ulicą Banacha po objazdach wyznaczonych przez Wykonawcę.

Lokalny ruch pieszy odbywać się będzie po wyznaczonych chodnikach tymczasowych oznakowanych i wyposażonych w elementy bezpieczeństwa.
4. Objazd dla pojazdów obsługujących komunikację publiczną:

PKS Płock S.A. wprowadzi objazd swoich pojazdów ul. Bielską do Nowego Boryszewa. W zakresie KM Płock linie 20, 37 zostaną skierowane na istniejące przystanki w ciągu ul. Chopina i będą dojeżdżać do pętli na ul. Południowej.
5. Objazd dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi:
W związku z istniejącą organizacją ruchu dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz asfalt – głównie z PKN Orlen S.A. – ruch ten powinien odbywać się wyłącznie w kierunku Drobina (DK60) lub Góry (DW567) i dalej siecią dróg krajowych. Na czas wyłączenia z ruchu ul. Otolińskiej nie przewiduje się możliwości poruszania się tego typu pojazdów przez Płock.