REKLAMA

Konferencja naukowa IPN w auli ratusza o pierwszej dekadzie rządów komunistycznych

REKLAMA

W środę po godz. 10 w auli ratusza w Płocku rozpoczęła się konferencja naukowa, organizowana przez Instytut Pamięci Narodowej pn. „Powiat płocki w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych”. Referatów wysłuchali uczniowie płockich szkół, płoccy radni oraz kombatanci, którzy doświadczyli tragedii hitlerowskiej.

– Cieszę się, że możemy spotkać się na konferencji, która będzie przywoływać naszą historię – mówił podczas otwarcia sympozjum prezydent Płocka, Andrzej Nowakowski. W konferencji naukowej IPN, która odbyła się w płockim ratuszu, oprócz uczniów i polityków, udział wzięły także osoby, które doświadczyły tragedii hitlerowskiej.

PowiązaneTematy

– Na naszych spotkaniach staramy się pokazać dzieje poszczególnych regionów naszego województwa w taki sposób, aby zostały ujęte różne płaszczyzny – oświadczył podczas wprowadzenia Krzysztof Krajewski, kierownik referatu badań naukowych oddziału IPN w Warszawie. Jako pierwsza, swój referat nt. „Społeczeństwa Płocka w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych” zaprezentowała Barbara Rydzewska. – Ta konferencja jest pierwszą tego typu, dla naszego miasta i regionu – powiedziała.

Po chwili przed mównicą stanął Jacek Pawłowicz, przedstawiając „Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Płocku w latach 1945-1956” oraz „Konspirację poakowską i młodzieżową w powiecie płockim w latach 1945-1947”. Wybrane aspekty „Działania władz komunistycznych wobec Kościoła Katolickiego w powiecie płockim w latach 1945-1956” przedstawił Mariusz Celmer. Na koniec Michał Sokolnicki przedstawił referat pt. „Przełom 1956 r. w Płocku”.

Każde z wystąpień trwało około 20 minut. – Referaty są oczywiście znacznie szersze i w całości znajdą się w pokonferencyjnym tomie – powiedział Krzysztof Krajewski.