Jaśniej na zebrach

REKLAMA

PowiązaneTematy

Miejski Zarząd Dróg planuje doświetlenie jedenastu przejść dla pieszych na terenie Płocka. Właśnie rozpoczęły się procedury przetargowe.

Zakres prac obejmuje budowę aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem przejść dla pieszych przy ulicach:

 1. Kobylińskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Skłodowskiej.
 2. Dobrzyńskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Kredytową.
 3. Dobrzyńskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Maszewską/Traktową.
 4. Dobrzyńskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Zglenickiego.
 5. Bielskiej w rejonie parkingu przy Starostwie Powiatowym.
 6. Przemysłowej w rejonie Galerii Mosty – przejście dwuetapowe.
 7. Dworcowej w rejonie skrzyżowania z ul. Lasockiego – 2 przejścia.
 8. Dobrzykowskiej w rejonie pętli autobusowej Tokary.
 9. Plac Dąbrowskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Zacisze – przejście dwuetapowe.
 10. Kolegialnej pomiędzy ul. Misjonarską i Gradowskiego.
 11. Sienkiewicza w rejonie skrzyżowania z ul. Kaczmarskiego.

Nad przejściami dla pieszych zostaną zamieszczone jednostronnie lub obustronnie prześwietlane kasetony oraz ostrzegawcze pulsatory diodowe LED dla każdego kierunku ruchu. Doświetlenie wszystkich wymienionych przejść dla pieszych powinno nastąpić do końca listopada.