REKLAMA

Jak zwalczano Kościół w regionie Płocka?

REKLAMA

Można już zakupić książkę autorstwa Mariusza Celmera pod tytułem „Władze państwowe wobec Kościoła Rzymskokatolickiego diecezji płockiej w latach 1945-1970”. Publikacja była możliwa dzięki współpracy z Muzeum Mazowieckim w Płocku.

Wydawnictwo Avalon w Krakowie we współpracy z Muzeum Mazowieckim w Płocku wydało książkę „Władze państwowe wobec Kościoła Rzymskokatolickiego diecezji płockiej w latach 1945-1970”. Publikacja przedstawia działania, mechanizmy i metody, jakie zostały zastosowane przez władze komunistyczne w walce z kościołem katolickim na obszarze diecezji płockiej.

PowiązaneTematy

W książce można znaleźć również wiele informacji dotyczących duchowieństwa i parafii z terenu Ciechanowa i powiatu ciechanowskiego. Autorem publikacji jest dr Mariusz Celmer, historyk z Makowa Mazowieckiego.

– Działania te miały zarówno charakter jawny oraz ukryty (tajny, operacyjny) prowadzony przez komunistyczny aparat represji. Działania aparatu państwowego odnosiły się do wszelkich płaszczyzn i dziedzin funkcjonowania kościoła: duszpasterskiej, misyjnej, organizacyjnej, katechetycznej, dydaktycznej, charytatywnej, opiekuńczej, budownictwa sakralnego itp. Książka przedstawia mechanizmy i metody walki z kościołem, jakie zostały zastosowane przez władze komunistyczne – opisuje książkę wydawnictwo Avalon.Mariusz Celmer jest absolwentem Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Zainteresowania naukowe autora książki obejmują historię Polski w XX wieku z wyszczególnieniem działań represyjnych realizowanych przez władze komunistyczne, historię kościoła katolickiego i dzieje Mazowsza.

Autor „Władz państwowych wobec Kościoła Rzymskokatolickiego diecezji płockiej w latach 1945-1970” ma już na swoim koncie publikacje artykułów w „Notatkach Płockich”, „Roczniku Towarzystwa Naukowego Płockiego”, „Studiach Mazowieckich” i „Zeszytach Historycznych WiN-u”.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU