REKLAMA

Ilu nauczycieli straci pracę w Płocku?

REKLAMA

Reforma szkolnictwa nadchodzi nieubłaganie. Gimnazja zostaną zlikwidowane, a część nauczycieli straci pracę w całej Polsce. A jak wygląda sprawa w Płocku? Ilu z nich we wrześniu nie będzie miało do czego wracać? A ilu z nich zmniejszono etat?

O to, ilu nauczycieli z powodu reformy straci pracę, zapytaliśmy Urząd Miasta, który udostępnił nam dane uzyskane od dyrektorów szkół. W szkołach podstawowych z żadnym nauczycielem nie zostanie rozwiązany stosunek pracy, nikt też nie zostanie przeniesiony w stan nieczynny, a ograniczenie zatrudnienia otrzymało 4 nauczycieli.

PowiązaneTematy

Sprawa inaczej wygląda w samych gimnazjach. Rozwiązanie stosunku pracy otrzymało 10 nauczycieli. Przeniesionych w stan nieczynny zostanie 2 nauczycieli, a ograniczenia zatrudnienia otrzymało aż 32 nauczycieli.

W szkołach ponadgimnazjalnych rozwiązanie stosunku pracy otrzymało 2 nauczycieli, nikt nie został przeniesiony w stan nieczynny, natomiast ograniczenie zatrudnienia otrzymało… 60 nauczycieli.

Podsumowując, z dniem 1 września 2017 roku pracę utraci 12 nauczycieli. W stan nieczynny zostanie przeniesionych dwóch, a ograniczenie wymiaru zatrudnienia otrzymało 96 nauczycieli. Ponadto, nie zostaną przedłużone umowy z ok. 30 nauczycielami zatrudnionymi na czas określony (do 31 sierpnia). 11 szkół podstawowych w arkuszach organizacji pracy na rok szkolny 2017/2018 wykazało godziny m.in. chemii, fizyki, biologii, niemieckiego, doradztwa zawodowego, biblioteki, plastyki jako wakaty.