Harcerska gala w Płocku

ADVERTISEMENT

Galę Instruktorka Godna Naśladowania – Instruktor Godny Naśladowania po raz pierwszy organizuje Chorągiew Mazowiecka ZHP.

Uroczyste spotkanie harcerzy odbędzie się w sobotę, 4 marca br. o godz. 10 w siedzibie Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”.

PowiązaneTematy

Celem Gali jest promowanie instruktorek i instruktorów ze środowisk harcerskich, którzy zasługują na wyróżnienie za swoją służbę w minionym roku kalendarzowym. Takie osoby to instruktorzy, wyróżniające się w swoim środowisku, mające pozytywny wpływ na funkcjonowanie hufca. Jednocześnie są one osobowościami godnymi naśladowania dla innych. Nie ma ograniczeń wiekowych.

Nominowani pochodzą z 26 hufców działających na terenie województwa mazowieckiego.

Współorganizatorami gali są: hm. Michał Bagiński Komendant Chorągwi Mazowieckiej oraz Adam Struzik, Przewodniczący Kręgu Miłośników Harcerstwa.