REKLAMA

Gimnazjaliści uciekają z gimnastyki. Dlaczego?

REKLAMA

Otyłość stała się już chorobą cywilizacyjną. Zapobiegać jej trzeba jak najwcześniej, nie tylko poprzez dietę i ruch fizyczny, ale przede wszystkim uświadamianie zagrożeń, jakie niesie za sobą nadwaga. Takiej misji podjął się płocki WOPR. Rozmawiamy z Piotrem Lisockim, ratownikiem z 25-letnim stażem zawodowym, na temat przyczyn otyłości i niechęci uczniów do uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego.

Rejonowe Płockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przygotowało akcję, która ma uświadomić uczniom szkół średnich konieczność aktywności fizycznej i zdrowego sposobu odżywiania się. Na czym polega ten projekt? Rozmawiamy z Piotrem Lisockim, wiceprezesem płockiego WOPR-u i czynnym ratownikiem wodnym, który od ćwierć wieku zajmuje się tą problematyką.

[PetroNews] Skąd wziął się pomysł na akcję wśród młodzieży i jakie są jej założenia?

[Piotr Lisocki] Zaniepokoiliśmy się danymi statystycznymi, dotyczącymi aktywności fizycznej młodych ludzi w Polsce i dlatego postanowiliśmy zrealizować w Płocku projekt pod nazwą „STOP zwolnieniom z W-F”. Jak powszechnie wiadomo, młodzież nader często opuszcza lekcje wychowania fizycznego, traktując je jako zło konieczne. Skutkiem tego jest chociażby fakt, że obecnie polska młodzież tyje najszybciej w Europie.

Na czym polega projekt?

Projekt przewiduje spotkania we wszystkich szkołach średnich w Płocku, podczas których uczniowie zostaną zapoznani ze skutkami braku aktywności fizycznej – zarówno tymi w krótkim okresie czasu, jak chociażby fakt tycia, jak i długookresowym, jak np. nadciśnienie tętnicze, miażdżyca czy nawet przedwczesny zgon. Przedstawimy również właściwe formy aktywności fizycznej, wraz z ich omówieniem i zaprezentowaniem. Co ważne, realizacja projektu zakłada również przedstawienie właściwych nawyków żywieniowych, a dla podniesienia poziomu prelekcji, tę część będzie omawiana przez panią dietetyk.

…dzieci twierdzą, że lekcje wychowania fizycznego nie są atrakcyjne, a wręcz nudne… – Piotr Lisocki, ratownik WOPR

Dlaczego akurat tę grupę wiekową wybraliście do projektu?

Młodzież szkół średnich wkracza w taki okres rozwoju, w którym staje się właściwe samodzielna i sama dokonuje wyborów życiowych. Dlatego też stawiamy sobie za cel uzmysłowić im zasadność podejmowania aktywności fizycznej, jak również właściwych nawyków żywieniowych, gdyż one właśnie będą procentowały w przyszłości.

Z czego wynikają problemy z uczestnictwem młodzieży w zajęciach w-f ?

Jak pokazują wyniki badań, zleconych przez Ministerstwo Sportu, dzieci twierdzą, że lekcje wychowania fizycznego nie są atrakcyjne, a wręcz nudne. Co więcej, na potwierdzenie tej tezy stwierdzono, że szkoły nie wykorzystują dostępnego sprzętu i bazy lokalowej związanej z zajęciami w-f ! Niewątpliwie na niską frekwencję w czasie przedmiotowej lekcji mają również wpływ najnowsze zdobycze techniki, jak chociażby Internet, gdyż często młodzi ludzie wolą serfować po jego zasobach niż uprawiać sport.Jak w takim razie chcecie ich do tego zachęcić?

W naszej opinii sugestywne będę zdjęcia, prezentujące zatrważające skutki złej diety i braku aktywności fizycznej. Należy mieć bowiem świadomość, że młodzi ludzie kompletnie nie zdają sobie sprawy z faktu, że ich dzisiejsze zachowania będą miały konsekwencje dopiero za kilkanaście lat. Przedstawimy również efekty właściwych zachowań pro-zdrowotnych, przyczyniające się nawet do lepszych wyników w nauce. Co więcej, aby wzmocnić autorytet wiedzy przez nas przekazywanej, zapraszać będziemy znanych sportowców, którzy na własnym przykładzie przedstawią dobroczynne efekty aktywności fizycznej. Udział w naszym projekcie potwierdził najbardziej utytułowany polski pływak, Paweł Korzeniowski, który poprowadzi na pływalni „Podolanka” pokazową lekcję nauki pływania.

Jakie formy aktywności ruchowej polecicie młodzieży?

Niewątpliwe wybór formy i natężenia aktywności fizycznej jest sprawą indywidualną, zależną od wielu czynników, dotyczących konkretnej osoby. Ponieważ aktywność fizyczna, o której będziemy mówić, w dużej mierze kładzie nacisk na utrzymanie zdrowia i sprawności organizmu, nie zaś na wyczynowe uprawianie sportu, dlatego też zalecać będziemy tzw. ćwiczenia aerobowe, czyli inaczej ćwiczenia tlenowe, zapewniające mięśniom maksymalną dostępność tlenu. Ogólnie rzecz biorąc polega to na tym, aby ćwiczyć długo, ale niezbyt intensywnie, angażując przy tym większość mięśni. Zaliczyć do nich można bieganie, pływanie, jazdę na rowerze, itp.

W takim razie od kiedy zaczynacie?

Realizację projektu rozpoczynamy już w najbliższy wtorek, 18 marca, i kontynuować go będziemy przez kolejne trzy tygodnie. Zajęcia dydaktyczne poprowadzimy we wszystkich szkołach średnich w Płocku, a same zajęcia zostaną podzielone na dwie części – założenia dotyczące aktywności fizycznej, przedstawione przez członków płockiego WOPR oraz zasady zdrowego odżywiania, które zostaną omówione przez dietetyka.

Dziękuję za rozmowę i życzę pozytywnych efektów zajęć.

PetroNews jest patronem medialnym akcji „STOP zwolnieniom z w-f!”.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Komentarze 0

  1. RYSZARD says:

    Projekt wart poparcia, ale edukację o roli kultury fizycznej i sportu w życiu dzieci i młodzieży należy rozpocząć od dorosłych: rodziców, lekarzy oraz szkoły(nagminne zwolnienia lekarskie z lekcji wf-u). Czy rodzice są świadomi jaki wpływ ma ruch i aktywność ruchowa na rozwój psychofizyczny ich dzieci? „W zdrowym ciele – zdrowy duch’! Zwrócić uwagę na zwolnienia lekarskie z lekcji wf-u z błahych powodów. Słyszałem żart, że lekarze wydający takie zwolnienia zabezpieczają sobie byt w przyszłości; dzisiaj nie ćwiczący uczeń to przecież potencjalny pacjent w przyszłości! Szkolnictwo – dlaczego lekcji wf-u w klasach nauczania początkowego nie prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego (specjaliści)? To w wieku 7 -10 lat dziecko nabywa właściwych nawyków ruchowych, rozwija swoje zainteresowania sportem (i nie tylko sportem…). Dlaczego w szkołach nie tworzy się odrębnych zajęć sportowych dla uczniów o ograniczonych możliwościach ruchowych skoro niepełnosprawni mają swoje zawody sportowe z Igrzyskami Olimpijskimi na czele! Płock ma trzech olimpijczyków w tenisie na wózkach! Niech oni będą przykładem zaangażowania w potrzebę ruchu fizycznego dla młodzieży szkolnej. Inaczej wkrótce absolwenci gimnazjum stawać się będą …podopiecznymi ZUS-u… Na nasz koszt, podatników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU