REKLAMA

Dzięki temu stypendium w Polsce osiedlają się uzdolnieni studenci ze Wschodu

REKLAMA

Już 44 uzdolnionych studentów ze wschodnich krajów osiedliło się w Polsce dzięki akcji Fundacji „ORLEN – Dar Serca” pn. „Stypendium dla Rodaka”. Młodzi potomkowie Polaków przesiedlonych na Wschód, którzy zostali przyjęci na polskie uczelnie, otrzymało od PKN ORLEN wsparcie, ułatwiające im dalszą naukę i osiedlenie się w kraju.

Fundacja „ORLEN – Dar Serca” kontynuuje ubiegłoroczny program indywidualnych stypendiów dla potomków Polaków przesiedlonych na Wschód. W 2018 roku pomocą objętych zostało dziewięć osób, studiujących w Polsce, które od października do grudnia otrzymywały co miesiąc 800 zł. W tym roku Fundacja rozszerzyła program, przyznając wsparcie w takiej samej wysokości 44 studentom, którzy przyjechali do Polski z Kazachstanu, Białorusi, Mołdawii, Ukrainy i Rosji. Jak zapewnia fundacja, pomoc dla nich będzie kontynuowana.

– „Stypendium dla Rodaka” jest wyjątkowym projektem, skierowanym do potomków repatriantów, którzy zdecydowali się przyjechać do Polski na studia. Dlatego stypendia dla tej utalentowanej młodzieży z pasją, rozwój ich umiejętności traktujemy jako inwestycję na przyszłość, ale również patriotyczny obowiązek.. Wierzę, że wsparcie finansowe ułatwi naszym stypendystom osiąganie jeszcze większych sukcesów na wybranych kierunkach studiów i zachęci do pozostania w Polsce – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

O tym, jak ważny jest to program, mówiła również Katarzyna Różycka, Prezes Zarządu Fundacji „ORLEN – Dar Serca”.

– Cieszę się, że znacząco zwiększamy liczbę stypendiów dla naszych rodaków. Ci młodzi ludzie są bardzo świadomi swojej historii i korzeni, czują się związani z krajem, z którego pochodzą ich pradziadkowie. Doświadczenia ich rodzin są często bolesne, naznaczone przymusową deportacją. Dlatego to tak ważne dla nas, że jako Fundacja możemy wesprzeć ich w edukacji, a także pogłębianiu wiedzy o Polsce. To wartości wpisujące się w misję naszej Fundacji – podkreśla Prezes Zarządu Fundacji „ORLEN – Dar Serca”.Jak informuje fundacja, stypendyści (w ich doborze Fundację „ORLEN – Dar Serca” wspiera Fundacja dla Rodaka) studiują głównie kierunki ścisłe – chemię i ekonomię. Pomocą otoczeni są także studenci m.in. medycyny, marketingu i zarządzania, a także wiedzy o teatrze.

– Jestem Polką, chociaż pochodzę z Kazachstanu. Moich pradziadków deportowano tam w 1936 roku, z terenów dzisiejszej Ukrainy. Niestety, przez system polityczny nie mogłam rozmawiać w języku polskim, dlatego niedawno nauczyłam się go od podstaw. Jestem szczęśliwa, że mogę żyć i uczyć się w Polsce – ojczyźnie moich dziadków, która jest już także moim domem – mówi Kristina Mak, studentka wiedzy o teatrze na Uniwersytecie Gdańskim.

Powołana w 2001 roku przez PKN ORLEN Fundacja „ORLEN – Dar Serca” realizuje wiele długofalowych programów. Od początku swojego istnienia wspiera rodzinne domy dziecka, organizując wypoczynek ich podopiecznym. Przez cały rok Fundacja przyznaje darowizny na rzecz osób chorych i potrzebujących, współpracuje także ze szpitalami i hospicjami. Ważnym obszarem działalności Fundacji jest pomoc młodym ludziom w edukacji poprzez programy stypendialne dla uzdolnionej młodzieży i studentów, a także stypendia specjalne. Jednym z nich jest „Stypendium dla Rodaka” na rzecz studentów pochodzących z kresów wschodnich, a mających polskie korzenie. Pomoc Fundacji „ORLEN – Dar Serca” studentom pochodzącym ze Wschodu wpisuje się w rządowe działania na rzecz wsparcia Polonii i Polaków za granicą.

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Popularne Dyskusje

Reklama

Przeczytaj

REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU