REKLAMA

Jakie wnioski z płockiej debaty o przyszłości Polskiej Chemii?

REKLAMA

W Płocku odbyła się VI edycja Kongresu Polska Chemia. Najważniejsi gracze przemysłu chemicznego w Polsce debatowali w naszym mieście o przyszłości branży i jej dalszym rozwoju.

5 i 6 czerwca w Płocku odbyło się najważniejsze wydarzenie branży chemicznej w Polsce. Ponad 600 gości wzięło udział w VI edycji Kongresu Polska Chemia. Przedstawiciele całego sektora chemicznego, prezesi największych spółek, reprezentanci rządu, parlamentarzyści, eksperci, przez dwa dni dyskutowali nad obecną sytuacją polskiej branży chemicznej, wyzwaniami, które stoją przed całym środowiskiem oraz najważniejszymi światowymi trendami, które mają coraz większy wpływ na przyszłość całego sektora.

– Polska Chemia stoi przed wielkim wyzwaniem. Przed nami wiele trendów, które przenikają do codzienności funkcjonowania branży. Te kluczowe, które już wpływają i będą wpływały jeszcze bardziej to przede wszystkim zachowania proekologiczne. Ekologia to główny trend do którego już dzisiaj musimy się dostosowywać ponieważ takie będą wymagania nie tylko regulacyjne, ale również klienta. Kolejny to Przemysł 4.0. Można mówić, że nadal odległy, ale wiele systemów, które przynoszą skok rozwojowy dla branży, już funkcjonuje. Ogromne wyzwanie to podejście proinnowacyjne. Nie ma miejsca na przygotowanie się do innowacji. Ta innowacyjność musi już funkcjonować. Należy także pamiętać o umacnianiu konkurencyjności w geopolityce – mówił Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, dr inż. Tomasz Zieliński.

W trakcie Kongresu został wręczony tegoroczny tytuł „Ambasadora Polskiej Chemii” w ramach Kampanii „Polska Chemia” – tytułem uhonorowano Synthos S.A. Od czterech lat tytuł jest przyznawany przedsiębiorstwom, osobom, instytucjom i organizacjom promującym Polską Chemię i aktywnie działającym na rzecz rozwoju sektora.

Kongres otworzył dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego przypominając o niebywałym znaczeniu, jakie dla całego środowiska chemicznego ma Kongres Polska Chemia.

– Bez wkładu przemysłu chemicznego inne sektory nie mogłyby się rozwijać. Dlatego tak ważne są dla nas racjonalne regulacje i wsparcie naszej konkurencyjności. Kongres jest najlepszą przestrzenią do wypracowywania wspólnych stanowisk, rozmowy o tym jak skutecznie działać nie tylko na rzecz rozwoju poszczególnych przedsiębiorstw ale i całego sektora – oświadczył prezes Tomasz Zieliński.

Dużo o znaczeniu i roli branży w kształtowaniu całej krajowej gospodarki mówili przedstawiciele administracji i parlamentu podczas swoich wystąpień.

– Kongres to bardzo ważna i potrzebna inicjatywa, która dotyczy dziedziny mającej wpływ na wszystkie aspekty naszego życia i kluczowej dla polskiej gospodarki. Cieszę się, że problemy, wyzwania i szanse dla rozwoju polskiej chemii są tematem wydarzenia, w którym uczestniczy tak wielu znakomitych ekspertów i praktyków. O tym, że przemysł chemiczny jest naszym wielkim atutem, świadczy również odbywający się już po raz szósty Kongres Polska Chemia, jego zakres tematyczny, znaczenie i liczba uczestników” – podkreślił Prezydent PR Andrzej Duda w liście do uczestników VI Kongresu Polska Chemia – napisał w liście do uczestników kongresu Prezydent RP Andrzej Duda.

Senator Marek Martynowski odczytał list Prezesa Rady Ministrów, Premiera Mateusza Morawieckiego.

– Inwestycje w branży chemicznej stymulują wzrost popytu na towary i usługi z wielu branż. Są ogromnym bodźcem, nie tylko dla wzrostu gospodarczego, ale także dla poprawy stopnia innowacyjności oraz tworzenia wymagających, nowych kompetencji i miejsc pracy. To ponad 10 tys. podmiotów o różnej wielkości i specjalizacji, od dużych zintegrowanych grup chemicznych po średnie i małe zakłady przetwórstwa chemicznego. Wszystkie one wnoszą wielką wartość dodaną do naszej gospodarki i mają wpływ na tworzenie lepszego jutra dla Polski – napisał premier.

Wystąpienia otwierające podsumował Zbigniew Leszczyński, Członek Zarządu ds. Rozwoju, PKN ORLEN S.A., Wiceprzewodniczący Rady PIPC, prezentując zgromadzonym gościom list od prezesa PKN ORLEN Daniela Obajtka.

– Potrzebujemy ścisłej współpracy środowiska naukowego i świata biznesu. Konieczne jest wzmocnienie sektora chemicznego. Trendem o coraz większym światowym znaczeniu jest minimalizacja wpływu sektora chemicznego na środowisko naturalne. #KongresPolskaChemia2019 to idealne miejsce do dyskusji na ten temat – napisał w liście prezes PKN ORLEN Daniel Obajtek.

VI Kongres Polska Chemia był podzielony na pięć bloków tematycznych, z których każdy składał się z kilku debat bądź prezentacji. Poszczególne obszary tematyczne odpowiadały najistotniejszym trendom kształtującym dzisiejszą chemię, temu co najważniejsze, ale także najtrudniejsze dla sektora.

Debata o Polskiej Chemii – Dzień Pierwszy

Wydarzenie rozpoczęła pierwsza Debata Strategiczna prowadzona przez Prezesa Zarządu PIPC dr. inż. Tomasza Zielińskiego. Paneliści i moderator wskazali, że chemia przyszłości to m.in. rozwój kadr, cyfryzacja, customizacja. To także badania i ciągły rozwój. Ogromnym wyzwaniem są obostrzenia regulacyjne, które stale będą rosnąć i z którymi przedsiębiorstwa będą musiały sobie poradzić.Zwieńczeniem pierwszego dnia Kongresu było wręczenie tytułu „Ambasadora Polskiej Chemii”, którym w tym roku został Synthos S.A.

– Kapituła Kampanii przyznając tytuł „Ambasadora Polskiej Chemii” widzi i docenia duży nacisk, jaki Synthos S.A. wkłada w budowanie innowacyjnej organizacji, dostosowując się do panujących trendów. Synthos S.A. utrzymuje pozycję jednego z liderów innowacyjności w branżach surowców do produkcji opon, tworzyw termoizolacyjnych, surowców do chemii budowlanej oraz środków ochrony roślin. Synthos S.A. zapewnia sobie długoterminową przewagę konkurencyjną opartą na technologii i know-how, a tym samym długofalowy, stabilny wzrost wartości firmy – mówił podczas wręczania tytułu dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Tytuł „Ambasadora Polskiej Chemii” jest jednym z elementów autorskiego projektu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, którym jest Kampania „Polska Chemia”. Kampania jest jedynym, krajowym programem promującym polski sektor chemiczny. Jej głównymi celami są stałe budowanie pozytywnego wizerunku branży, jako odpowiedzialnego, innowacyjnego i prośrodowiskowego sektora oraz promocja obowiązujących w Polskiej Chemii zasad zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej.

Debata o Polskiej Chemii – Dzień Drugi

Drugi dzień Kongresu rozpoczął się wystąpieniem posła Krzysztofa Sitarskiego, Wiceprzewodniczącego sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Polska Wodorowa.

– Suwerenność energetyczna jest tożsama z suwerennością państwa w ogóle, dlatego tak ważna jest dywersyfikacja źródeł i własne zasoby – mówił poseł Sitarski.

W pierwszej części dnia rozmowy ekspertów rozpoczęły się od jednego z kluczowych tematów dla polskiej gospodarki czyli od bloku Surowce przyszłości. Trzecia Debata Strategiczna Co i czy w ogóle zastąpi konwencjonalne surowce. Magazynowanie energii, potencjał jak niesie ze sobą OZE, wyzwanie jakie stawia nam elektromobilność czy fotowoltaika to tylko niektóre aspekty, które poruszyli przedstawiciele Sejmu RP, Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytut Chemii Przemysłowej, Grupy Azoty S.A., PKN Orlen S.A. oraz EY.

Ostatnia Debata Strategiczna Nowe surowce – rozwiązania dla „plastics ban” miała za cel szukanie odpowiedz m.in. na pytania czy „plastics ban” to chwilowa moda czy jedyna ścieżka rozwoju? Alternatywy dla plastików – czy działają? Jak sprostać trendowi i wymaganiom konsumentów? Debatujący wskazali, że w związku z „plastics ban” i zmieniającymi się oczekiwaniami klientów co do produktu – musi nastąpić zmiana struktury produktowej, ale do tego musi się bardzo dużo wydarzyć, trzeba przełamać mnóstwo barier i będzie to bardzo kosztowny proces. Zgromadzeni widzowie usłyszeli, o palącym problemie zanieczyszczeń. Mimo że Europa nie jest głównym źródłem zanieczyszczeń to europejskie dążenie do GOZ jest bardzo przyszłościowe. Uczestnicy Kongresu wspólnie doszli do wniosku, że w ciągu najbliższych 20 lat konwencjonalne surowce będą miały adekwatne alternatywy.

Ostatni blok tematyczny miał pomóc zgromadzonym uczestnikom znaleźć odpowiedź na pytanie „Jak wygrać z konkurencją – prezentacja Innowacyjność się opłaca” i panel „Człowiek kluczowym elementem rozwoju innowacyjności?”. Paneliści podkreślali znaczenie kreatywności. Nie człowiek, ale kreatywny człowiek jest kluczem do rozwoju i innowacyjności.

Ostatnia część Kongresu przebiegła w nowej formule warsztatu interaktywnego pt. Rozwój technologiczny – wyzwania i bariery. Zaproszeni Paneliści wskazywali, że przemysł stawia poprzeczkę coraz wyżej, ze wzmożoną aktywnością zaczyna zajmować się prognozowaniem ponieważ klienci chcą dziś wiedzieć, co się wydarzy, a nie dlaczego coś się wydarzyło.

Podczas dwóch dni VI Kongresu Polska Chemia, będącego najważniejszym wydarzeniem branży chemicznej w Polsce uczestnicy mieli okazję wysłuchania ponad piętnastu debat i prezentacji, nawiązania dziesiątek kontaktów i wymiany doświadczeń oraz poznania innowacyjnych pomysłów. Przestrzeń do dyskusji z ekspertami jak również możliwość bliższego poznania oferty partnerów Kongresu są bardzo dużą wartością tego spotkania.
Kolejny Kongres Polska Chemia już w czerwcu 2020.

PetroNews był patronem medialnym wydarzenia.

Kongres Chemia 2019 w Płocku

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Przeczytaj

Reklama

REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU