REKLAMA

Dofinansowanie dróg bez Płocka

REKLAMA

29 grudnia wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera zatwierdził ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie przyszłorocznych remontów dróg, w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Wniosek Płocka znalazł się zbyt daleko na liście i nie zostanie dofinansowany.

Łącznie 42 wnioski zarekomendował wojewoda mazowiecki do dofinansowania rządowego na 2016 rok. W „Programie rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019” zabraknie Płocka, znalazło się jednak trochę gmin powiatu płockiego. Teraz, do 20 stycznia 2016 r., minister właściwy ds. transportu ma zatwierdzić listy ostatecznie zakwalifikowanych wniosków. Sumaryczna kwota dla województwa mazowieckiego wynosi prawie 76,5 mln zł.

Rekomendowane przez wojewodę mazowieckiego wnioski dotyczą 23 dróg gminnych oraz 19 powiatowych, o łącznej długości ponad 128 km. Ich przebudowa kosztować będzie prawie 173 mln złotych.

Ogółem wpłynęły 192 wnioski, jednak na liście rankingowej znalazły się 144 projekty, które spełniły wymogi formalne.Jak tłumaczą w biurze prasowym wojewody, komisja wojewódzka oceniała projekty według następujących kryteriów:

  • wpływ inwestycji na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym (0–20 punktów),
  • spójność z siecią dróg województwa (0–5 punktów),
  • wpływ na poprawę dostępności komunikacyjnej do instytucji publicznych, lokalnych ośrodków gospodarczych, obszarów wiejskich oraz poprawę infrastruktury drogowej wykorzystywanej na potrzeby transportu zbiorowego (0–7 punktów),
  • współpraca przy realizacji z innymi podmiotami (0–5 punktów),
  • kontynuacja inwestycji (0–5 punktów).

Płock złożył jeden wniosek w kategorii dróg powiatowych, dotyczący „Budowy ulicy Borowickiej na odcinku od ulicy Harcerskiej do skrzyżowania z ulicą Cedrową od 0+038 do 1+040 km wraz z brakującą infrastrukturą w Płocku – etap I” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą. Wnioskowana przez miasto kwota to 3 mln zł, a ogólna wartość tego projektu wynosi 6.146.666,00 zł – reszta miała być pokryta ze środków własnych miasta. Niestety, projekt znalazł się na 32. miejscu, a więc poza rekomendowanymi wnioskami.

Co na to Urząd Miasta Płocka? – Nie poddajemy się w tej sytuacji – powiedział nam Hubert Woźniak z zespołu ds. współpracy z mediami. – Faktycznie jesteśmy na takim miejscu, które nie daje nam większych nadziei na uzyskanie „schetynówki”, natomiast byliśmy już w takiej sytuacji np. przy remoncie al. Armii Krajowej, a potem okazało się, że tych pieniędzy było więcej i załapaliśmy się na to dofinansowanie. W pewnym sensie podobnie było przy ul. K. Wielkiego, przy której to inwestycji od razu otrzymaliśmy pieniądze, natomiast później również lista została poszerzona i dofinansowanie uzyskały też inne samorządy – tłumaczy.

– W tej chwili liczymy na to, że ta lista się wydłuży, być może dzięki naszym parlamentarzystom, którzy deklarowali chęć wspierania miasta przy inwestycjach. Jeśli jednak nie otrzymamy tego dofinansowania, nie poddajemy się i będziemy szukać innego rozwiązania. Inwestycja ta może być uzależniona również od uruchomienia środków unijnych. Mamy bowiem inwestycje, które są wpisane do budżetu, ale mogą być dofinansowane ze środków unijnych. Czekamy więc na decyzję, czy otrzymamy dofinansowanie z Unii. Jeśli tak, to wyklarują się oszczędności, które będziemy mogli przeznaczyć na budowę ul. Borowickiej. Inwestycja zostanie zaczęta na pewno w przyszłym roku, do ustalenia pozostaje jedynie jej zakres. Wiemy, że jest to inwestycja potrzebna i jesteśmy zdeterminowani, żeby tę inwestycję rozpocząć – podsumował Hubert Woźniak.

Lepiej powiodło się Gminie-Miastu Sierpc, która złożyła projekt dla drogi gminnej, pn. Budowa ul. Narutowicza w miejscowości Sierpc. Koszt tego projektu to 7.037.584,70 zł, wojewoda zarekomendował dofinansowanie w wysokości 3 mln zł. Sierpc „załapał się” na ostatnie rekomendowane, 23. miejsce.

Drogi gminne – projekty odrzucone

W kategorii dróg gminnych nie powiodło się Gminie Drobin, która wnioskowała o dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuchary gmina Drobin, w wysokości 523.545,00 zł. Ogólna wartość projektu to 1.047.090,36 zł.

Nie zyskał uznania też projekt Gminy Słupno pn. Przebudowa ul. Królewskiej w Cekanowie – III etap, remont ul. Modrzewiowej w Słupnie od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2940W (ul. Miszewska) do drogi gminnej 291231W (ul. Kościelna) oraz remont drogi gminnej nr 291230W (ul. Mazowiecka) w Cekanowie od ul. Królewskiej do skrzyżowania z drogą nr 291206W (ul. Mazowiecka). Gmina wnioskowała o dofinansowanie 954.302,59 zł, wartość całego projektu to blisko 2 mln zł. Projekt ten znalazł się na 65. miejscu.Dwa miejsca dalej znalazł się projekt Gminy Bodzanów pn. Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Bodzanów: Nr 290207W – Miszewko, droga Chodkowo-Karwowo Duchowne oraz droga Cybulin-Kiełtyki. Gmina wnioskowała o dofinansowanie w wysokości 798.551,00 zł, wartość całego projektu to 1.597.102,00 zł

Daleko poza kwalifikowanymi wnioskami, na 83. miejscu, znalazł się wniosek Gminy Bielsk pn. Przebudowa dróg gminnych Umienino-Pęszyno. Wnioskowane dofinansowanie wynosiło 850 tys. zł, przy ogólnej wartości projektu 1.790.469,04 zł.

Jedno miejsce dalej znalazł się projekt Gminy Stara Biała pn. Poprawa połączeń lokalnych z siecią dróg gminnych w Nowych Proboszczewicach poprzez budowę ulic: Świerkowej, Jaśminowej, Klonowej, Akacjowej, Jodłowej, Cisowej, Modrzewiowej o wartości 4.011.286,89 zł. Gmina wnioskowała o dofinansowanie w wysokości nieco ponad 2 mln zł.

Drogi powiatowe – projekty zaakceptowane

Na drogach powiatowych dofinansowanie uzyskał jeden projekt Powiatu Płockiego – Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów-Kępa Polska na odcinku dł. ok. 6,170 km. Wartość całego projektu to blisko 5 mln zł, Powiat Płocki uzyskał dofinansowanie w wysokości prawie 2,5 mln zł.

Wnioski odrzucone z przyczyn formalnych

Gmina Staroźreby wniosek pn. Przebudowa ulic Targowej, Sportowej, Sosnowej, Akacjowej, Lipowej, Klonowej, Modrzewiowej, Brzozowej, Jodłowej, Słoneczej, 11 Listopada, Jaśminowej, Partyzantów i Tęczowej w miejscowości Staroźreby. Wnioskowana kwota dofinansowania to 2.674.674,00 zł, a wartość ogólna projektu to 5.349.348,37 zł. Wniosek został odrzucony z przyczyn formalnych: brak dokumentu umożliwiającego rozpoczęcie robót budowlanych i realizację zadania w pełnym zakresie objętym dokumentacją projektową.

Gmina i Miasto Wyszogród złożyło wniosek pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słomin o L=1718,10 m, działka nr 63. Wnioskowana kwota o dofinansowanie to 292.400,85 zł, ogólna wartość projektu – 584.801,70 zł. Wniosek został odrzucony z przyczyn formalnych: brak dokumentu uprawniającego do realizacji inwestycji tj. zgłoszenia robót budowlanych z kopią dokumentu z datą złożenia tego dokumentu, brak zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu, brak projektu zagospodarowania terenu, brak mapy poglądowej.

Gmina Bulkowo złożyła projekt pn. Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie Bulkowo realizowana poprzez przebudowę wybranych odcinków dróg gminnych o wartości 1.178.057,47 zł. Kwota wnioskowanego dofinansowania to 589.028,00 zł. Wniosek został odrzucony z przyczyn formalnych: brak zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu.

Przyjęty we wrześniu uchwałą Rady Ministrów program jest kontynuacją Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL) z lat 2008–2015. Dzięki niemu wybudowano, przebudowano lub wyremontowano w województwie mazowieckim 1.675 km dróg.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU