Czy Orlen zagraża także swoim pracownikom?

REKLAMA

PKN Orlen w ostatnim czasie wywiesza niepokojące komunikaty dla swoich pracowników. Nasz czytelnik wysłał nam zdjęcie z informacją o następującej treści: „Proszę nie pić nieprzegotowanej wody. W zakładowej sieci wody pitnej stwierdzono bakterie Escherichia Coli„.

Zdarzenie to zostało wykryte podczas kontroli. Jak długo pracownicy pili wodę z bakterią coli?

PowiązaneTematy

– Na terenie zakładu dążymy do eliminacji chloru jako środka dezynfekującego – mówi Arkadiusz Ciesielski, rzecznik Orlenu. W wielu budynkach socjalnych, gdzie krany używane są rzadko, mogą tworzyć się zastoiska wody, co zwiększa ryzyko pojawienia się bakterii – dodaje.

orlen_bakterie coliPo naszej interwencji, w miejscach gdzie pojawiła się bakteria, zwiększono dawki dezynfekcji, sieć została płukana, a woda niezwłocznie po raz kolejny pobrana do analizy.

Zwykle bakteria E.coli powoduje zatrucia pokarmowe, co może wywołać biegunkę i wymioty. W szczególnych przypadkach może stać się przyczyną poważniejszych infekcji.