REKLAMA

Andrzej Nowakowski: „Płock został z funduszu wykluczony”. Zapomniał o 16 milionach złotych?

REKLAMA

W środę prezydent Andrzej Nowakowski pogratulował gminom, które otrzymały wsparcie swoich projektów z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jednocześnie stwierdził, że Płock został z tego funduszu wykluczony, a żaden z płockich projektów nie otrzymał dofinansowania.

W środę, 9 grudnia, podczas konferencji prasowej w auli ratusza prezydent Andrzej Nowakowski odniósł się do wyników weryfikacji projektów zgłoszonych do części konkursowej Funduszu Inwestycji Lokalnych. Prezydent Płocka podkreślił, że żaden z projektów zgłoszonych przez urząd nie otrzymał dofinansowania.

PowiązaneTematy

Andrzej Nowakowski stwierdził, że niezrozumiałe są dla niego zasady, jakimi kierowano się podczas wyboru projektów. Płock złożył we wrześniowym naborze Funduszu Inwestycji Lokalnych aż 17 wniosków o dofinansowanie, o wartości łącznie 615 mln zł.

Według założeń, Fundusz w szczególności ma pomóc biedniejszym samorządom, które mogą mieć problemy z wygospodarowaniem wkładu własnego na realizację inwestycji z powodu epidemii koronawirusa. Pieniądze otrzymane z Funduszu Inwestycji Lokalnych mogą być wykorzystane jako wkład własny do inwestycji. Tymczasem zgodnie z rankingiem Tygodnika „Wspólnota”, w 2019 roku Płock awansował w rankingu bogactwa i plasując się na 2. miejscu wśród najbogatszych miast na prawach powiatu w Polsce.

Płock awansuje w rankingu zamożności. Co z pozostałymi samorządami w regionie?

Prezydent wyśmiał czek, a potem o nim zapomniał?

Podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej, prezydent Płocka stwierdził, że miasto zostało z funduszu wykluczone.

– Niestety, Płock został z tego funduszu, podobnie z resztą jak wiele innych miast, żeby było jasne, po prostu wykluczony – podkreślał prezydent Andrzej Nowakowski.

To nie jest prawda. Obecnie realizowany jest drugi etap Funduszu Inwestycji Lokalnej, nazwany częścią konkursową, a podzielony na dwa nabory. W ramach kolejnej odsłony Rządowego Funduszu Inwestycji jednostki samorządu terytorialnego mogły wnioskować o środki na konkretne zadanie. Nabór tych wniosków trwał do 30 września 2020 roku. Wkrótce ma rozpocząć się drugi nabór w części konkursowej.

Podczas letniej odsłony programu środki przydzielano regionom algorytmicznie. Wówczas wszystkie gminy i powiaty w Polsce otrzymały rządowe wsparcie. W pierwszym etapie Płock otrzymał 15,85 mln zł. O tym fakcie najwyraźniej prezydent Andrzej Nowakowski zapomniał.

Podobnie jak o tym, że wówczas twierdził najpierw, że jest to czek bez pokrycia, a gdy pieniądze wpłynęły na konto, specjalnej konferencji prasowej w tym celu nie zwołał. Nie określił też na co zostaną przeznaczone. Gdy zapytała o to radna Wioletta Kulpa, odpowiedział skarbnik miasta, tłumacząc, że nie było wymogu określenia na co pieniądze zostaną wydane, więc nie można tego konkretnie powiedzieć. Prezydent Nowakowski stwierdził jedynie, że jest to niewielka i niewystarczająca kwota.

Zgodnie z planem, w sumie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego 12 mld złotych:

 • 6 mld (środki trafiły latem do wszystkich gmin i powiatów w Polsce), w tym do Płocka,
 • 6 mld (środki przydzielane w ramach konkursu – trzeba złożyć wniosek), w tym: 4,35 mld (nabór do 30.09.2020 – właśnie rozstrzygnięty); 1,65 mld (nabór ruszy wkrótce).
 • Rząd przekazał dodatkowo 250 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin, na których funkcjonowały PGR-y.

Podczas oceny wniosków brano pod uwagę takie kryteria jak kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu.

Prezydent Płocka: Czek od PiS jest bezwartościowy. Wojewoda: Prezydent powinien spojrzeć na konto miasta

Region płocki nie został pominięty

Prezydent jednocześnie pogratulował i wyraził swoje uznanie dla efektywności władz gmin, którym udało się uzyskać środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Samorządy z powiatu płockiego, którym przyznano dofinansowanie

Gmina Brudzeń Duży

1 500 000,00 zł

Poprawa wyposażenia Gminny Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną.

Celem inwestycji jest poprawa warunków zamieszkania na terenie Gminny Brudzeń Duży poprzez rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. W ramach zadania planowana jest rozbudowa stacji uzdatniania wody w Brudzeniu Dużym, rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami w Brudzeniu Dużym oraz budowa 41 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Sikórz.Gmina Bulkowo

1 500 000,00 zł

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bulkowo — Etap I l część biologiczna

Przedmiotem inwestycji są:

 • remont reaktora biologicznego wraz z wymianą wyposażenia technologicznego,
 • budowa nowego osadnika wtórnego,
 • przebudowa istniejącego osadnika na zagęszczacz osadu,
 • wymiana dmuchaw,
 • wymiana workownicy na prasę do odwadniania osadów,
 • zakup sprzętu asenizacyjnego (ciągnik wraz z wozem asenizacyjnym),
 • zagospodarowanie terenu wokół, budowa drogi dojazdowej.

Gmina Drobin

2 000 000,00 zł

Zadanie będzie polegało na wykonaniu ulicy Rynek, Zaleskiej, Szkolnej i Bożniczej dł. 552,23 km.

Projektuje się przebudowę ulic w mieście Drobin polegającej na wykonaniu przebudowy nawierzchni z betonu asfaltowego, zjazdów publicznych i indywidualnych, chodników, sieci kanalizacji deszczowej, sieci telekomunikacyjnej wraz z wykonaniem parkingów. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uczęszczającej do kompleksu zespołu szkół w Drobinie.

Miasto i Gmina Gąbin

1 200 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji będzie przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kępina.

W zakres inwestycji będzie wchodziła budowa nowego budynku technologicznego wyposażonego w kompletny układ filtracji, napowietrzania, pompy płuczne i automatykę; roboty instalacji elektrycznej, modernizację istniejącego budynku i zbiornika wód popłucznych, ogrodzenie i oświetlenie terenu.

Realizowana inwestycja poprawi stan infrastruktury zaopatrzenia w wodę, zgodnie z projektem
budowlanym dobowa produkcja wody uzdatnionej wyniesie maksymalnie 2100m3/d.

1 000 000,00 zł

Przedmiotem inwestycji będzie budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej teren na jednym z osiedli w Gąbinie.

Wody opadowe sprowadzone zostaną systemem kanalizacji grawitacyjnej z terenu utwardzonego do najniżej położonego punktu i odprowadzone systemem kanalizacji ciśnieniowej – przepompownie do miejsca zrzutu. Wody zostaną podczyszczone poprzez system separatorów i osadników oraz wprowadzone do gruntu zgodnie z uzyskanym pozwoleniem.

Gmina Mała Wieś

2 000 000,00 zł

Przedmiotem zadania jest budowa nowej stacji uzdatniania wody.

W ramach zadania powstanie ekspertyza optymalnego położenia stacji, dokumentacja projektowa z uzgodnieniami i pozwoleniami oraz nastąpi wykonanie robót budowlanych- budowa stacji wraz z zespołem studni głębinowych, infrastruktury towarzyszącej, zbiorników wody uzdatnionej oraz infrastruktury dystrybuującej wodę do wodociągu gminnego. Konieczność wykonania prac spowodowana jest tym, że istniejące stacje nie są w stanie zaopatrzyć mieszkańców gminy w wodę pitną.

Gmina Stara Biała

2 000 000,00 zł

Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wyszynie

Rozbudowa obejmuje budowę:

 • 6 sal dydaktycznych,
 • sali gimnastycznej,
 • sanitariatów,
 • pomieszczeń gospodarczych, szatni.

Budynek będzie trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony wraz z niezbędnymi instalacjami.

Gmina i Miasto Wyszogród

1 635 000,00 zł

Przebudowa targowiska miejsko-gminnego w m. Wyszogród.

Zaplanowana do realizacji inwestycja obejmować będzie:

 • adaptację terenu przy targowisku poprzez wykonanie nowych ciągów pieszych, – odwodnienie terenu,
 • wykonanie utwardzonego terenu dla sprzedawców wraz z ciągami pieszymi dla kupujących oraz parkingiem,
 • budowę nowych sanitariatów i toalet,
 • ogrodzenie całości placu targowego,
 • przebudowę istniejącego budynku administracyjnego,
 • stworzenie ogólnodostępnej strefy wi-fi.

Łącznie gminom w regionie przyznano dofinansowanie 12 835 000 zł.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Komentarze 15

 1. mieszkaniec says:

  16 baniek ? akurat na premie świąteczne dla calego klanu

 2. Toja says:

  Prostak czy ty czytasz czy sluchasz tfn!? Nie paniatno?

 3. Co says:

  Zrobiłeś dla p nic i nic nie będziesz robił na co ci pieniafze. Co zrobiliście dla mieszkańców z ul.Żyznej tracą. swoje mieszkania kiedy ponowny odbiór bloków na ul.Żyznej razem z kolegą powiatowym inspektorem budowlonym kiedy koszmar mieszkańców skończy się
  Mieszkania mają zadarmo ale z Kazachstanu a co płacą podatki w Płocku olać.

 4. Kali says:

  Jaki prezydent Płocka takie efekty. Niczego innego się nie spodziewałem

 5. pepe says:

  Cóż, za rządów pisuarów nie ma co liczyć na uczciwy rozdział środków. Dostaje ten, kto ma największe plecy.

 6. tom says:

  Nie trzeba było z Jarkiem zadzierać!!!

 7. tom says:

  Nie trzeba było zadzierać z Jarkiem!!!!!

 8. obywatel says:

  andrzei teraz myśl

 9. Oburzony says:

  To co dostal pan Nowakowski to prawdopodobnie poszło na premie l, a gmina Brudzeń Duży znowu wydyma ludzi na kanalizację i rozciągnie po pustych polach żeby podnieść ceny działek prywatnym sprzedawcą zamiast podłączyć do istniejących budynków tak jak to zrobiła w Siecieniu

 10. Jacek says:

  Panie prezydencie może w pierwszej kolejności powinien pan spojrzeć w lustro! Przestań mieć kompleksy a stań się prawdziwym gospodarzem!!!

 11. Miś says:

  Prezydent chciał tylko 615 mln i jest zdziwiony że gminy w powiecie złożyły wnioski na 1,5 – 2 mln i dostały kaskę. A to Ci dopiero! A może jednym z kryterium była chciwość???

 12. Lysy says:

  Jemu chodziło o miasto plock przynajmniej tak to odebrałem no ale dobra może miasto a powiat plock to jedno nie mnie się na tym znać ja prosty chłopak jestem

 13. Kali says:

  Nowakowski znowu zawalił. Nie dziwne ze ludzie chcą go wyrzucić z roboty

 14. Misiek says:

  Zapomniał ile wypłaca w spółkach kolesiom z PO i PSL?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

 • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU