REKLAMA

Akcja w sprawie obwodnicy odniosła sukces!

REKLAMA

Pod koniec lutego aktywnie wsparliśmy Urząd Miasta Płocka w kampanii na rzecz udziału w konsultacjach, dotyczących budowy obwodnicy oraz przebudowy ul. Dobrzyńskiej. W akcję włączyli się również płocczanie, zbiórkę podpisów ogłosiło SLD. Efekt tego zbiorowego działania jest widoczny – Płock rozgromił pod kątem udziału w konsultacjach inne miasta.

To była bardzo szybka akcja. Na parę dni przed wydaniem naszej lutowej gazety, skontaktowaliśmy się z kierownikiem oddziału informacji miejskiej, Moniką Maron-Kozicińską. Mieliśmy pomysł na ułatwienie udziału w konsultacjach – podanie gotowych formularzy, na których wystarczyło dopisać swoje dane osobowe. Urząd miasta przychylnie spojrzał na ten projekt, dzięki czemu można było wypełnione formularze ściągnąć z naszego portalu lub wyciąć z gazety PetroNews. Informacja o konsultacjach pojawiła się także na naszych totemach reklamowych w sklepach PSS Zgoda.

Dzisiaj urząd marszałkowski ogłosił wyniki konsultacji. Jak się okazuje, w okresie trwania konsultacji społecznych do Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich wpłynęło 1094 komentarzy do propozycji projektów, w tym 1045 pozytywnych oraz 23 komentarze niepoprawne.

Wśród tych głosów, Płock zdecydowanie prowadzi ilością. Projekt pn.: „Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego, a węzłem obwodnicy północno-zachodniej „Bielska” wraz z budową węzła „Boryszewo” na połączeniu trasy z ul. Otolińską na terenie Gminy Miasto Płock – Etap I” uzyskał 402 pozytywne komentarze, tym m.in. uwagi:
– przy okazji realizacji projektu warto połączyć ul. Graniczną z al. Armii Krajowej (dodatkowe połączenie centrum miasta z Podolszycami),
– łącznik odciąży lokalne skrzyżowania pod warunkiem dedykowania jednego pasa drogi dojazdowej do nowego mostu w obie strony do bezpośredniego przejazdu nad rondem, np. wiaduktem bez konieczności wjazdu na rondo. Takie rozwiązanie pozwoliłoby rozładować wzmożony ruch pojazdów osobowych między dwoma dużymi osiedlami miasta (Podolszyce Północ i Podolszyce Południe) a resztą części miasta oraz ruch tranzytowy, w tym ładunków niebezpiecznych.

Natomiast drugi z projektów, pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągach dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą” uzyskał aż 624 pozytywne komentarze, w tym m.in. uwagi:
– w obszarze prac budowlanych zaplanowanych w ramach projektu, na skrzyżowaniu ulic Zgielnieckiego i Dobrzyńskiej znajduje się przydrożna kapliczka, w której mogą znajdować się niewybuchy, pozostałe po II wojnie światowej,
– w projekcie należy uwzględnić bezpośredni dostęp do ronda na skrzyżowaniu ul. Dobrzyńskiej z ulicami Traktorową i Maszewską dla mieszkańców ul. Maszewskiej.Ten projekt uzyskał jednak również głosy negatywne. 49 płocczan wyraziło brak poparcia dla projektu przebudowy ul. Dobrzyńskiej oraz budowy ul. Traktowej. Według zgłaszających uwagi osób fizycznych, projekt spowoduje zwiększenie ruchu drogowego i w znacznym stopniu zwiększy niebezpieczeństwo zarówno pieszych jak i kierujących pojazdami samochodowymi na ul. Traktowej. Ponadto „(…) w dużym stopniu zwiększy się szkodliwa dla zdrowia emisja spalin i hałas, co spowoduje pogorszenie warunków życia i zdrowia mieszkańców domków jednorodzinnych usytuowanych wzdłuż ul. Traktowej. Budowa ulicy Traktowej to nie tylko wyasfaltowanie znacznej przestrzeni, to również dewastacja siedliska roślin i zwierząt”.

Przytoczone dane same w sobie nie są imponujące, stają się jednak nimi, jeśli weźmiemy pod uwagę ilość komentarzy, złożonych w innych miastach. I tak:
– projekt Samorządu Województwa Mazowieckiego, dotyczący budowy drogi wojewódzkiej nr 627 otrzymał 1 pozytywny komentarz,
– projekt Siedlec, odnośnie budowy drogi wojewódzkiej – 8 pozytywnych komentarzy,
– projekt Samorządu Województwa Mazowieckiego, tym razem dotyczący rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 727 nie otrzymał komentarzy,
– projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 698 – ul. Janowskiej w Siedlcach uzyskał 9 pozytywnych komentarzy,
– Nowy Dwór Mazowiecki na modernizację dróg krajowych nr 62 i 85 oraz dróg wojewódzkich nr 630 i 631 nie uzyskał komentarzy,
– projekt Samorządu Województwa Mazowieckiego na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 728 w Nowym Mieście nad Pilicą również nie uzyskał komentarzy,
– projekt Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce na poprawę jakości świadczonych usług medycznych poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji leków uzyskał zaledwie 1 pozytywny komentarz.

Miejmy nadzieję, że zarząd województwa weźmie pod uwagę aktywność płocczan w sprawie budowy obwodnicy i ulicy Dobrzyńskiej i umieści te projekty na liście rezerwowej. To, oczywiście, nie oznacza, że inwestycje na pewno dostaną dofinansowanie. Jednak w przypadku jakichkolwiek oszczędności przy innych projektach, pieniądze zostaną przesunięte właśnie na listę rezerwową.

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Przeczytaj

Reklama

REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU