Zobaczcie zdjęcia starego Płocka na wystawie cyfrowej

REKLAMA

Muzeum Mazowieckie w Płocku przygotowało pierwszą wystawę cyfrową pn. „W obliczu ulotnej rzeczywistości – zakłady fotograficzne płockich Żydów w świetle zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku”. Możemy na niej obejrzeć ciekawe, archiwalne zdjęcia, wykonane w płockich zakładach fotograficznych.

Wystawę przygotowała Gabriela Nowak – pracownik muzeum i badaczka historii płockich Żydów. Zobaczyć na niej możemy ponad 100 fotografii z muzealnych zbiorów, które zostały wykonane wiele lat temu w płockich, żydowskich zakładach fotograficznych. Oprócz samych zdjęć, możemy poczytać o płockich fotografach, poznać ich historię, zobaczyć zdjęcia. Premiera wystawy przygotowana została również z myślą o 5-leciu działalności Muzeum Żydów Mazowieckich – oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

PowiązaneTematy

Płockie zakłady fotograficzne reprezentują zdjęcia wykonane m.in. u Juliusza Domba, Samuela Józefa Ostrowera oraz Abrama vel Adama Watmana.

Pierwszym znanym fotografem pochodzenia żydowskiego związanym z Płockiem był Juliusz Domb, który mieszkał w Płocku od roku 1908, przy ulicy Szerokiej (obecnej ulicy Józefa Kwiatka) pod numerem 4. Był on właścicielem dwóch zakładów fotograficznych w Płocku, mieszczących się przy ulicy Kościuszki 1 (od 1908 roku) oraz Placu Kanonicznym 1 (od 1928 roku), a także filii zakładu w Gostyninie.

W 1921 roku zakład fotograficzny pod firmą Pracownia Fotografii Artystycznej „Rembrandt” otworzył Samuel Józef Ostrower (właściwie Szmul Józef Ostrower). Był on płocczaninem od urodzenia, jego ojcem był Icek Gitman, właściciel nieruchomości przy ulicy Bielskiej 2. Ostrower założył własne atelier, które mieściło się w podwórzu nieruchomości na rogu ulicy Tumskiej i Kolegialnej, później przeniósł je na ul. Tumską 8a. Zajmował się głównie fotografią portretową, indywidualną i grupową. Jego zdjęcia chętnie umieszczano na łamach lokalnej prasy.

Kolejny fotograf, którego zdjęcia zobaczymy na wystawie, to Icek Puterman, od 15 stycznia 1927 roku prowadzący zakład fotograficzny pod firmą „Radio-Atelier” Icek Puterman przy ulicy Grodzkiej 4. W zbiorach Muzeum Mazowieckiego zachowała się jedna fotografia pochodząca z zakładu „Radio-Atelier”, przedstawiająca Stefanię Popielawską z rodziną.

Na wystawie obejrzymy też zdjęcia Adama (Abrama) Watmana, który, można powiedzieć, był fotografem wykształconym. W Niemczech ukończył roczne studium fotograficzne, a następnie odbył staż zawodowy w Berlinie i w Warszawie. Od jesieni 1921 roku do kwietnia 1924 roku Watman pracował w zakładzie „Rembrandt” Samuela Józefa Ostrowera. W lipcu 1930 roku Watman otworzył samodzielny zakład fotograficzno-artystyczny przy ulicy Kolegialnej 6 pod firmą „Foto-Salon”.

W roku 1939 przy ulicy Tumskiej 10 nowy zakład fotograficzny pod firmą „Foto-Studio” otworzył Eliasz Szpigiel, urodzony 2 marca 1914 roku w Płocku. W latach 30. natomiast, zakład fotograficzny pod firmą „Foto Record” z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza 27 prowadził Mojżesz Zawierucha.

Całą wystawę oraz ciekawostki z nią związane zobaczycie na stronie MUZEUM MAZOWIECKIEGO.