RIT to znaczy współpraca. Coraz bliżej realizacji ważnych inwestycji

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

RIT, czyli Regionalny Instrument Terytorialny, stwarza możliwość realizacji wspólnych inwestycji dla powiatów, które w nim uczestniczą. Podczas spotkania, zorganizowanego 1 września w siedzibie płockiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, przedstawiciele subregionu omawiali możliwość współpracy przy poszczególnych projektach.

Spotkanie zorganizował dyrektor delegatury, Tomasz Kominek i – jak tłumaczył – było to spotkanie robocze, które pozwoliło na ustalenie nowych możliwości wykorzystania RIT przy inwestycjach ważnych dla całego subregionu. Wzięli w nim udział przedstawiciele Płocka oraz samorządów powiatu płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego.

Przypomnijmy – Regionalny Instrument Terytorialny (RIT) jest częścią Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. To nowe, autorskie podejście samorządu województwa do wykorzystania środków unijnych, a także szansa na realizację zintegrowanych projektów, opracowanych pod kątem całego regionu, a nie tylko gminy czy miasta. Dzięki temu, mogą powstać inwestycje, które przy projektach poszczególnych gmin nie miałyby szansy na wykonanie.

Środki w ramach RIT dla wszystkich pięciu subregionów Mazowsza wynoszą minimum 6 proc. całej kwoty przyznanej województwu na RPO WM 2014-2020 (czyli co najmniej 130 mln euro). Poza RIT-em o wsparcie z UE będzie można ubiegać się jak dotychczas – w ramach otwartych konkursów. Łącznie w ramach RIT na lata 2014-20, na pięć subregionów Mazowsza przeznaczono ponad 950 mln zł.

Liderem RIT-u jest zawsze główne dla subregionu miasto, w naszym przypadku jest to Płock. Projektem wiodącym jest „Wzrost konkurencyjności miasta Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport – poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego”.

22 lipca br. zarząd województwa mazowieckiego przyjął plan inwestycji dla RIT, obejmującego obszary, których głównymi ośrodkami koordynującymi strategiczne zadania w subregionie są Płock, Ciechanów, Ostrołęka, Radom i Siedlce. W ramach RIT planowanych jest kilkanaście inwestycji, jak np. dokończenie budowy obwodnicy Płocka, rewitalizacja nabrzeża wiślanego czy rewitalizacja najstarszej części Gąbina. Plan zakłada także rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym budowę ścieżek rowerowych oraz modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej. RIT dotyczyć ma również przygotowania terenów inwestycyjnych w subregionie.

Dla subregionu płockiego zgłoszono już dwadzieścia projektów, na które składają się także mniejsze inwestycje, nie oznacza to jednak, że jest to liczba zamknięta. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli m.in.: Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego Piotr Brzeski, Wiceprezydent Miasta Płocka Piotr Dyśkiewicz, Starosta Sierpecki Jan Laskowski oraz w imieniu Starosty Płockiego Mariusza Bieńka – Sekretarz Powiatu Michał Twardy i Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku Marcin Błaszczyk, ustalono bowiem, że z RIT można skorzystać także w przypadku tzw. projektów miękkich, nie będących inwestycjami rzeczowymi. – Ważne jest tu wspólne działanie i wzajemna pomoc, tak, aby każdy projekt miał szansę na realizację – tłumaczył dyrektor delegatury, Tomasz Kominek.

Partnerami w projektach RIT mogą być samorządy lokalne, gminy i powiaty, ale i stowarzyszenia czy grupy działania. Aby uzyskać dofinansowanie, projekty będą musiały przejść procedurę konkursową przygotowaną specjalnie dla RIT, a także otrzymać pozytywną ocenę pod względem formalnym i merytorycznym, zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Komitet Monitorujący. Pierwsze konkursy wraz podpisaniem umów mają być rozstrzygnięte jeszcze w tym roku.

Porozumienie w sprawie RIT podpisały pod koniec 2014 r. władze Płocka oraz 11 okolicznych samorządów, w tym powiatów: płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego, a także gmin: Słupno, Radzanowo, Stara Biała, Nowy Duninów i Łąck oraz miasta: Gąbina, Sierpc i Wyszogród.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji