Zabytkowy budynek niszczeje, drugi stoi pusty. A miał być Inkubator, filharmonia…

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Radny Tomasz Korga (PiS) złożył interpelację w sprawie niszczejących budynków przy ul. 1 Maja oraz Słowackiego. Budynki należą do Skarbu Państwa, są w dyspozycji wojewody mazowieckiego, płocki samorząd poprosił więc o ich sprzedaż. Wojewoda nie chce jednak zgodzić się na bonifikatę, zaproponowaną przez miasto. Dlaczego?

Jak wyjaśnia wiceprezydent Jacek Terebus, budynki po dawnej siedzibie policji są przedmiotem zainteresowania Urzędu Miasta Płocka już od dawna.

– W 2014 r. Gmina-Miasto Płock wystąpiła do Wojewody Mazowieckiego (…) z wnioskiem o przekazanie w drodze darowizny na jej rzecz wyżej wymienionych nieruchomości. Nieruchomość przy ul. Słowackiego miała zostać przeznaczona na siedzibę Inkubatora Przedsiębiorczości i Innowacyjności. (…) Jednakże z uwagi na charakter instytucji, jego siedzibę ostatecznie postanowiono umiejscowić w bardziej uprzemysłowionej części miasta. Natomiast w przypadku nieruchomości przy ul. 1 Maja, z uwagi na jej lokalizację w samym sercu miasta oraz fakt, iż jest ona wpisana do rejestru zabytków, rozpatrywano możliwość utworzenia w niej sali koncertowej na potrzeby Płockiej Orkiestry Symfonicznej. Jednakże, po dokonaniu analizy kosztów przebudowy i dostosowania budynku dla realizacji przedmiotowego celu, odstąpiono od tego zamiaru – wyjaśnia wiceprezydent.

Co stoi na przeszkodzie w adaptacji tych budynków? Jak tłumaczy Jacek Terebus, chodzi o stan techniczny tych budynków. Koszty dostosowania są bardzo wysokie, przewyższają, w opinii wiceprezydenta, możliwości inwestycyjne gminy. Analizy wykazują, że korzystniejsze jest wybudowanie nowego obiektu, niż adaptacja tych nieruchomości.

– Mimo to, Gmina nadal jest zainteresowana ich nabyciem – zapewnia wiceprezydent. Tu jednak pojawia się kolejna przeszkoda. Gmina chce bowiem 99-procentowej bonifikaty, dzięki czemu stałaby się właścicielem nieruchomości i mogłaby zagospodarować je w dowolny sposób (również poprzez partnerstwo prywatno-publiczne), a wojewoda pozbyłby się budynków, które wymagają kosztownego remontu.

– W odpowiedzi na wniosek Gminy, Wojewoda Mazowiecki – Pan Zdzisław Sipiera poinformował, iż nie wyraża zgody na sprzedaż na rzecz Gminy przedmiotowych nieruchomości z tak wysoką bonifikatą i zaproponował, aby Gmina nabyła tę nieruchomość po cenie obniżonej o 40-50% rynkowej wartości nieruchomości, co daje kwotę łączną ok. 3,54 mln zł. W przypadku udzielenia Gminie 99-procentowej bonifikaty, koszty nabycia nieruchomości przy ul. Słowackiego i 1 Maja wyniosłyby ok. 75 tys. zł – informuje Jacek Terebus.

W związku z tą informacją, zapytaliśmy wojewody z jakiego powodu nie chce odsprzedać niszczejących budynków Gminie-Miastu Płock z 99-procentową bonifikatą?

Jak czytamy w odpowiedzi, pismo w sprawie bonifikaty wojewoda mazowiecki przesłał do Prezydenta Płocka 8 czerwca 2016 r., a więc ponad rok temu.

– Wojewoda Mazowiecki nie wyraził zgody na udzielenie 99% bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości na rzecz Miasta Płocka. Wniosek ten jest sprzeczny z art.12 Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz z orzecznictwem sądowym. W tym samym piśmie zaproponowano rozważenie możliwości zbycia nieruchomości w drodze darowizny na cele publiczne lub po cenie obniżonej o 40-50% ich rynkowej wartości – tłumaczy biuro prasowe wojewody.

Wyjaśnia również, że zgodnie z porozumieniem z 25 października 2013 r. zawartym pomiędzy Prezydentem Płocka a Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji, przy udziale Wojewody Mazowieckiego, Wojewoda oświadczył, że „rozpatrzy bez zbędnej zwłoki kompletny wniosek Prezydenta Miasta Płocka, wykonującego zadania starosty, o przekazanie w drodze darowizny Gminie Miasta Płock na konkretne cele publiczne ww. nieruchomości”.

Dodaje, że Prezydent Płocka jest obecnie organem gospodarującym tymi nieruchomościami. Od ponad roku nie zostały podjęte działania w celu zagospodarowania nieruchomości ani nie został złożony nowy wniosek do Wojewody.

20 osób na 8 metrach kwadratowych. Miejsce kaźni w dawnej komendzie [ZDJĘCIA]

Podziel się:

5 komentarzy

  1. wojewoda za doprowadzenie zabytku do ruiny powinien ponieść karę, powinien przekazać za darmo budynek samorządowi miejskiemu czyli miastu ten obiekt, jeżeli nie myśli go ratować, ale jak to u nas zgnoimy kolejny budynek tylko dlatego, że miastem rządzą ludzie z innej opcji politycznej

  2. Dać miasty prawie za darmo a oni sprzedadzą prywatnemu kolesiowi jak w Warszawie i będzie P(ł)Ocka reprywatyzacja. Bystre chłopaki z Płocka

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji