REKLAMA

XXXI Sesja Rady Miasta już we wtorek

REKLAMA

W najbliższy wtorek, 29 stycznia 2013 roku, o godzinie 10 odbędzie się XXXI Sesja Rady Miasta Płocka. Szykują się zmiany w zasadach wynajmowania lokali.

Najbliższe posiedzenie Rady Miasta to dyskusja i zgłaszanie wniosków – zarówno kosmetycznych, jak też tych bardziej znaczących. Będą poruszane kwestie związane z Uchwałą Budżetową, zawarcia z Gostyninem porozumienia w realizacji przeprowadzania szkoleń i diagnozy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. W trakcie Sesji Rady Miasta Płocka nastąpią także zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali w Płocku.

PowiązaneTematy

Zmiana aktu zakłada usprawnienie procesu zawarcia umowy najmu z osobami pozbawionymi tytułu prawnego do lokalu na skutek wypowiedzenia z powodu zaległości. W tej chwili istnieje zapis, który nie pozwala na jej zawarcie. Pomysłodawcy chcą zwiększyć kryterium dochodowe (o 50%) co spowoduje rozszerzenie możliwości uregulowania tytułu prawnego do zajmowanego już lokalu. Takie posunięcie ma nakłonić najemców do spłaty zadłużenia. Kolejna zmiana dotyczyć ma metrażu przydzielanego lokalu. W planach jest powiększenie metrażu w przydziale lokalu dla rodzin cztero i pięcioosobowych do 40 i 50 m2 – dotychczasowe kryteria przewidywało odpowiednio 35 oraz 40 m2.  Zmiany w uchwale przewidują także zwiększenie możliwości zamiany mieszkań.

W trakcie XXXI Sesji Rady Miasta Płocka poruszane będą również kwestie opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Rada przymnie „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy – Miasto Płock w roku 2013”. Powstał on z myślą o ograniczeniu ilości zwierząt bezdomnych, a także o polepszeniu ich życia na terenie miasta. Obejmuje on bezdomne psy, koty, a także zwierzęta gospodarskie. Przypominamy, że gmina ma obowiązek zapewnić bezdomnym zwierzętom opiekę.