REKLAMA

Wracają koncerty. Znamy już datę!

REKLAMA

We wtorek ukazało się rozporządzenie, zgodnie z którym ponownie będzie można organizować koncerty. Jest jednak kilka wymogów.

Z rozporządzenia, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 25 maja wynika, że wkrótce znów będzie można organizować koncerty, choć w reżimie sanitarnym.

Jak czytamy, od 4 czerwca br. prowadzenie przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) jest dopuszczalne na otwartym powietrzu, pod warunkiem:

  1. udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami oraz udziału w wydarzeniu nie więcej niż 250 osób;
  2. zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1;
  3. zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.

Uwaga, do ogólnej liczby uczestników nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

O umożliwienie organizowania targów, kongresów, centrów rozrywki, pokojów zagadek, dyskotek czy udostępniania parkietów tanecznych zaapelował do ministra zdrowia m.in. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Adam Abramowicz.Jak tłumaczył, jeśli od 22 maja można oglądać spektakle teatralne, to niezrozumiałe jest, że zakazane nadal są koncerty zespołów muzycznych. Apelował także o wcześniejsze podanie harmonogramu luzowania obostrzeń i podanie komunikatu o otwarciu wszystkich branż oraz poluzowaniu obostrzeń we wcześniej otwartych branżach do końca maja.

Akcja pod hasłem „Otwórzcie koncerty” trwała także w mediach społecznościowych – włączyli się do niej muzycy, artyści oraz pracownicy techniczni z branży, chcąc równego traktowania.

Organizatorzy koncertów już przygotowują się do sezonu. W sieci można znaleźć informacje o koncercie zespołu Ich Troje czy Queen Symfonicznie.

Minister zdrowia zapowiedział, że kolejne luzowania obostrzeń zostaną podane do wiadomości na przełomie maja i czerwca. Na czas wakacji większość aktywności ma być już przywrócona.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU