REKLAMA

WIOŚ wszczyna kontrolę. ORLEN: Jesteśmy firmą transparentną

REKLAMA

Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Płocku rozpoczęła kontrolę w sprawie wysokich wskazań stężenia benzenu w powietrzu w ostatnich dniach maja. PKN ORLEN zapewnia, że wszystkie prace remontowe wykonywane są zgodnie z przyjętymi procedurami, a firma prowadzi transparentną politykę informacyjną.

W poniedziałek, 1 czerwca, inspektorzy Delegatury WIOŚ w Płocku rozpoczęli kontrolę interwencyjną w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN, w zakresie „wyjaśnienia okoliczności odczuwanych uciążliwości odorowych oraz podwyższonych stężeń benzenu”.

– W dniach 30 i 31 maja 2020 r. na podstawie analizy wskaźników benzenu, występujących na stacji pomiarowej w Płocku przy ul. Królowej Jadwigi 8 ustalono, że najwyższa wartość benzenu roku wyniosła 78,9 µg/m3 (o godz. 23.00 w dniu 30.05.2020). Sprawa jest w toku – przekazał WIOŚ w Płocku.

Poprosiliśmy PKN ORLEN o odniesienie się do tej kontroli. W odpowiedzi Koncern zapewnia, że nie ma nic do ukrycia, gdyż prace remontowe prowadzone są z zachowaniem wszystkich procedur, a coraz mniejszy wpływ Zakładu Produkcyjnego na środowisko potwierdzają nawet niezależne badania, przeprowadzone na zlecenie Urzędu Miasta Płocka.

Przypomnijmy, że na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku zakończono właśnie proces uruchamiania kilku instalacji, prowadzone są też przygotowania do cyklicznego remontu, m.in. instalacji fenolu. Prace te wykonywane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesowego kompleksu produkcyjnego oraz spełnienia wszystkich wymogów Urzędu Dozoru Technicznego.

– Remonty w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN w Płocku wykonywane są zgodnie z przyjętymi procedurami i standardami bezpieczeństwa – zarówno wewnętrznymi jak i zewnętrznymi – zapewnia Biuro Prasowe ORLENU. – Odbywają się one pod stałym nadzorem wykwalifikowanej kadry pracowników (służby techniczne i ochrony środowiska) oraz zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i procedurami bezpieczeństwa. Każdy proces remontowy, jak i przebieg produkcji są monitorowane przez wewnętrzne systemy 24h/dobę przez 365 dni w roku. PKN ORLEN z wyprzedzeniem informuje o planowych remontach i postojach służby Mazowieckiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – wymienia procedury biuro prasowe Koncernu.

Jak dodaje, ORLEN dokłada wszelkich starań, aby ograniczać oddziaływanie Zakładu Produkcyjnego w Płocku na środowisko.

– Potwierdzają to niezależne badania, jak „Raport końcowy z pomiarów zanieczyszczeń powietrza w Płocku w okresie 14.09.2018 r. – 31.12.2019 r.” przygotowany przez specjalistyczną firmę na zlecenie Urzędu Miasta Płocka, prezentowany 27 lutego br. podczas Sesji Rady Miasta – przypomina ORLEN.

I faktycznie, autorzy w przytoczonym dokumencie stwierdzają, że: „Jakość powietrza w Płocku w długo i średniookresowej perspektywie wykazuje poprawę, a uciążliwości zapachowe mają charakter krótkotrwały i związane są z niekorzystną sytuacją meteorologiczną”. Autorzy raportu stwierdzają także, iż: „Analiza epizodów wykazuje, że na poziom stężeń substancji uciążliwych ma emisja z wielu źródeł, w tym również zlokalizowanych poza terenem Płocka”.

ORLEN zwraca też uwagę, że w ciągu ostatnich trzech lat średnioroczne stężenie benzenu w dwóch stacjach Państwowego Monitoringu Środowiska zlokalizowanych w Płocku (ul. Reja i Królowej Jadwigi) wyniosło od 0,6 do 1,7 µg/m3 (dopuszczalna norma wynosi 5 µg/m3) co oznacza, że zostały dotrzymane normy środowiskowe.– Szukanie odpowiedzi na pytanie o pochodzenie podwyższonych wartości benzenu w stacji monitorowania przy ulicy Królowej Jadwigi 4 należy do odpowiednich służb środowiskowych, ponieważ przepisy dotyczą wszystkich firm działających w Płocku. Przypominamy, że drukarnie, lakiernie, spalarnie odpadów, wytwórnie mas bitumicznych czy inne firmy produkcyjne z Płocka i okolic mogą być również źródłem emisji benzenu – informuje Koncern.

Biuro Prasowe podkreśla, że spółka zwraca bardzo dużą uwagę na jak najwyższą możliwą neutralność ekologiczną procesów produkcyjnych, doskonali metody prowadzenia procesów zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, konsekwentnie ograniczając oddziaływanie na środowisko. Inwestuje też w najlepsze dostępne technologie w zakresie ochrony środowiska oraz podejmuje szereg działań, które zmierzają do obniżenia emisyjności instalacji.

– Stosowane w zakładzie technologie i techniki należą do najnowocześniejszych w Europie i znajdują się w europejskich wymaganiach prawnych, czyli konkluzjach BAT (Best Available Techniques). Stan techniczny instalacji jest stale nadzorowany przez Urząd Dozoru Technicznego – przypomina Koncern.

Wszystkie informacje przekazywane przez ORLEN są łatwe do zweryfikowania, ponieważ – zgodnie z przepisami prawa międzynarodowego, krajowego, jak też z dobrowolnych zobowiązań spółki – firma jest na bieżąco kontrolowana przez profesjonalne, niezależne instytucje.

– W latach 2016-2019 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził łącznie 21 kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska na wielu instalacjach Zakładu Produkcyjnego w Płocku, obejmujących również pomiary kontrolne emisji substancji do powietrza na wybranych emitorach. Przedmiotem kontroli były również zgłoszenia interwencyjne do WIOŚ dotyczące uciążliwości zapachowych – podkreśla ORLEN.

Prawidłowe funkcjonowanie instalacji produkcyjnych jest potwierdzone wynikami kontroli prowadzonych przez organy administracji państwowej, zawarte w protokołach pokontrolnych, które są dostępne m.in. w Głównym i Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska.

– PKN ORLEN jest firmą transparentną, która prowadzi jawną i otwartą politykę informacyjną na temat wszystkich aspektów swojej działalności. Koncern współpracuje z wszystkimi służbami upoważnionymi do kontroli czy nadzoru funkcjonowania Zakładu Produkcyjnego. Deklarujemy podjęcie wszelkich niezbędnych działań, kontroli czy współpracy, aby pozostawać przy obecnych możliwościach technologicznych jak najbardziej neutralną firmą dla otoczenia, w tym społeczności lokalnych czy środowiska – podsumowuje Biuro Prasowe ORLENU.

Piki benzenu w Płocku. Prokuratura będzie szukać przyczyny?

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Kolejny Artykuł

Komentarze 7

 1. Serwator says:

  Dziwna zbieżność tematyczna. Kilka dni temu media podały, że Rada Miasta Płocka występuje do WIOŚ o protokoły z kontroli Orlenu.

 2. 123 says:

  to już masakra, żyć się nie daje w tym smrodzie.Ból głowy i do tego jeszcze hałas z lotniska

 3. Rolnik, drukarz. says:

  Napiszę krótko – do postoju remontowego stanęła instalacja fenolu. Najnowocześniejsze technologie z pierwszej połowy lat 70 XX wieku. Zbiorniki rozpadające się ze starości, syf, smród i dobra mina do złej gry, ponieważ fenol powinien być zatrzymany na stałe już kilka lat temu, ze względów bezpieczeństwa. Każdy, kto choć w minimalnym stopniu orientuje się w realiach PKN wie co to oznacza dla środowiska lokalnego.

  A pracownicy biura prasowego konfabulują o tym, że rolnicy na pola wyjechali, a drukarze drukują w nocy.

  Dziękuję dobranoc.

 4. Janek says:

  Piszą nadal Orlen daje samo zdrowie przekupczyki ile im płacą

 5. Gosi says:

  Ostatnio codziennie śmierdzi, ludzie skarżą się na złe samopoczucie. Mam wrażenie, że odpowiednie służby tylko udają, że robią coś w tej sprawie. Uważam, że to jest skandal.

 6. Anonim says:

  Mam bóle głowy Znowu śmierdzi

 7. Miś says:

  Mówią: „nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi?” No Miś na całego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

REKLAMA


 • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU