WIOŚ: Miarka się przebrała. Zawiadamiamy prokuraturę

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

– Przygotowujemy już wniosek do prokuratury – zapewnił w rozmowie z nami Andrzej Hasa, dyrektor delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Płocku. – Proszę o podjęcie poważnych działań, zmierzających do wyjaśnienie przyczyn dramatycznie wysokiego poziomu stężenia węglowodorów – apeluje z kolei Artur Jaroszewski, przewodniczący rady miasta. Prezydent Płocka również zapowiedział złożenie wniosku do prokuratury.

WIOŚ: Przygotowujemy wniosek do prokuratury

Po sytuacji z ostatniej doby, kiedy drastycznie wzrósł poziom stężenia benzenu w płockim powietrzu, WIOŚ postanowił zadziałać bardziej zdecydowanie. – Przeprowadzamy kontrole w PKN Orlen, w miejscach, które potencjalnie mogą tworzyć tego rodzaju uciążliwości – wyjaśnia Andrzej Hasa, dyrektor płockiej delegatury WIOŚ. – Wykonujemy dodatkowe pomiary emisji również w elektrociepłowni. Wywieramy też presję na koncern, nakładając na nich dodatkowe obowiązki. Czara się przelała i występujemy do prokuratury z wnioskiem o możliwości popełnienia przestępstwa i stworzenia zagrożenia dla zdrowia mieszkańców, w związku z funkcjonowaniem tego zakładu – zapowiedział dyrektor delegatury.

Kiedy taki wniosek zostanie złożony? – Niezwłocznie – zapewnił Andrzej Hasa. – Jest już w trakcie przygotowania – dodał. WIOŚ nie ma wątpliwości, że winny jest PKN Orlen, a sytuacja w Płocku związana jest z kumulacją remontów na instalacjach rafineryjnych i petrochemicznych. – Dodatkowo w nocy z 21 na 22 września wiatr był bardzo niekorzystny dla Płocka i zwiewał wszystkie zanieczyszczenia znad obszaru Orlenu w kierunku miasta – wyjaśnia dyrektor. Skąd pewność, że to Orlen jest sprawcą? – Uciążliwości odorowe były bardzo charakterystyczne dla działalności rafinerii – tłumaczy Andrzej Hasa.

Czy PKN Orlen w jakikolwiek sposób wytłumaczył co się stało i w jaki sposób zamierza zapobiegać takim sytuacjom w przyszłości? – To, że zamierza zapobiegać, nie ulega wątpliwości, ponieważ od dłuższego czasu prowadzone są pozytywne działania w tym kierunku – stwierdził dyrektor delegatury WIOŚ. – Jednak najgorsze jest to, że jednoznacznie nie przyznają się do winy. Gdyby powiedzieli, że to u nich się zadziało i wyciągną z tego wnioski, to już byłby jakiś sukces. Jeżeli wiedzą co się stało, to mogą tego w przyszłości uniknąć. Ale jeśli nie wiedzą lub udają, że nie wiedzą, to faktycznie taka sytuacja może się powtórzyć – obawia się Andrzej Hasa.

Przy okazji dyrektor wyjaśnia, że efektowna wizualnie “para wodna” z największego komina, nie ma wielkiego wpływu na zanieczyszczenie. – Przede wszystkim idzie to z instalacji, emisją niezorganizowaną, poprzez nieszczelności czy działania związane z normalną technologią. Oczywiście, remonty muszą się odbyć, jednak obowiązkiem PKN Orlen jest tak zabezpieczyć te działania, aby nie szkodzić środowisku – uważa nasz rozmówca.

Sprawa płockiego powietrza w ogólnopolskich mediach

Dyrektor płockiej delegatury WIOŚ przyznaje, że koncern przeprowadza różnego rodzaju działania, mające na celu minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko. – Szkopuł w tym, że te działania są nieskuteczne – twierdzi. A jak Andrzej Hasa ocenia wyjaśnienia Orlenu, przesyłane w komunikatach prasowych? – To dramat – kwituje. – Jest to trudny partner – dodaje.

Jak wieloletni pracownik WIOŚ ocenia sytuację z perspektywy lat? – Jestem tu od 1983 roku, więc pamiętam, jak to było na początku – wspomina Andrzej Hasa. – Oczywiście, wówczas było strasznie, stały smród z Orlenu, a emisje i stężenia zanieczyszczeń w powietrzu były zdecydowanie wyższe. Nie oznacza to jednak, że należy koncern chwalić i że wszystko jest w porządku. W ostatnim czasie zapach jest bardziej wyczuwalny, bo bywają dni, kiedy jest naprawdę czyste powietrze. Wówczas następuje jakieś dmuchnięcie z Orlenu i ludzie zaczynają się bać. A z uwagi na to, że właściwie nie ma komunikacji Orlenu z mieszkańcami, tym bardziej płocczanie nie wiedzą co się dzieje. Orlen natomiast nie daje właściwych informacji – mówi dyrektor.

Andrzej Hasa przyznaje, że ostatnie stężenia benzenu były rekordowe w stosunku do poprzednich lat.

Jaki wpływ na zdrowie płocczan mają tzw. piki węglowodorów? Norma średnioroczna nie została przekroczona, ale trudno uwierzyć, że godzinowe czy dobowe tak wysokie stężenia nie mają żadnego wpływu na nasze samopoczucie i nie przyniosą poważnych konsekwencji w przyszłości. Może powinny zostać przeprowadzone badania, jaki wpływ realnie ma na zdrowie płocczan nawet tymczasowy skok stężenia trujących substancji?

– Namawiałbym środowiska lekarskie do przeprowadzenia takich badań, nie tylko statystycznych, ale rzeczywistych – mówi Andrzej Hasa. – Uważam, że warto by było zrealizować je, chociażby dla czystości sprawy, ale i żeby wiedzieć jakie kroki należy podjąć – podsumowuje.

Przewodniczący RMP: Należy podjąć poważne działania!

Interpelację w sprawie sytuacji z minionej doby złożył też Artur Jaroszewski, który od wielu lat apeluje o podjęcie kroków w sprawie wysokiej umieralności płocczan na nowotwory dróg oddechowych.

– Proszę o podjęcie przez Urząd Miasta Płocka poważnych działań, zmierzających do wyjaśnienia przyczyn dramatycznie wysokiego poziomu stężenia węglowodorów (m.in. benzenu, toluenu i ksylenów) w płockim powietrzu w dniu 22 września 2016 roku – napisał przewodniczący RMP. – Proszę o wysłanie przez Prezydenta Miasta Płocka oficjalnych pisemnych zapytań w tej sprawie do Ministra Środowiska, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz do Zarządu PKN ORLEN. Z uwagi na powagę tematyki, pismo proszę przesłać również do wiadomości Premiera RP – apeluje Artur Jaroszewski.

Przewodniczący wyjaśnia, że w nocy z 21 na 22 września stacja pomiarowa w Chełpowie o godz. 10 zanotowała wynik 133 µg/m³ benzenu w powietrzu (przypomnijmy, że norma średnioroczna dla benzenu wynosi 5 µg/m³). – Tak wysokiego poziomu stężenia benzenu w płockim powietrzu nie obserwowałem nigdy, a szczegółowo interesuję się tą tematyką od 2012 roku – zapewnia przewodniczący.

Artur Jaroszewski sugeruje również, aby prezydent Płocka, pomimo, iż monitoring poziomu zanieczyszczeń powietrza ustawowo nie należy do zadań gmin, miast czy powiatów (odpowiadają za to instytucje wojewódzkie i centralne), polecił pracownikom jednego z wydziałów Urzędu Miasta Płocka bieżące monitorowanie pomiarów ze stacji należących do WIOŚ i PKN Orlen. – Przy każdorazowych niepokojących pomiarach, należy pilnie oficjalnie występować do WIOŚ i PKN o wyjaśnienia – sugeruje przewodniczący.

Prezydent: Miasto jeszcze dzisiaj zawiadomi prokuraturę

Na reakcję prezydenta Płocka nie trzeba było długo czekać.

– W związku z zaistniałą sytuacją, związaną z przekroczeniem norm benzenu w Płocku w nocy 21/22 września, jako Prezydent Miasta podjąłem decyzję o zawiadomieniu Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez PKN ORLEN – poinformował podczas konferencji prasowej. – Wydałem także dyspozycje dyrektorom płockich placówek oświatowych o konieczności bezwzględnego stosowania się do zaleceń bezpieczeństwa w przypadku podobnych przekroczeń wartości benzenu w przyszłości, tzn. nieprowadzenia zajęć z dziećmi na wolnym powietrzu oraz zaprzestania wszelkiej aktywności fizycznej na zewnątrz – dodał.

Andrzej Nowakowski wyjaśnił także, iż Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska na bieżąco monitoruje stan powietrza i stężenia benzenu na terenie Płocka.

Przypomnijmy, że stężenie benzenu w powietrzu sięgnęło blisko 60  µg/m3. W przypadku podobnych przekroczeń wartości benzenu WIOŚ zaleca, aby osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci bezwzględnie unikały przebywania na wolnym powietrzu. Pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum. Wszelkie aktywności fizyczne na zewnątrz są odradzane. Długotrwała ekspozycja na działanie ujawnionych substancji znajdujących się w powietrzu zwiększa ryzyko wystąpienia zmian m.in. w układzie oddechowym, naczyniowo-sercowym oraz odpornościowym.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji