REKLAMA

Więcej wolnego dla uczniów? Jest projekt rozporządzenia

REKLAMA

Wakacje w pełni, więc tematy szkolne nie są najmilej widziane, ta wiadomość jednak może poprawić uczniom humor. Według założeń projektu nowego rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego, dyrektorzy szkół podstawowych będą mogli zarządzić osiem, a nie sześć, jak do tej pory, wolnych dni fakultatywnych od lekcji.

Jak informuje portalsamorzadowy.pl, zmiana rozporządzenia związana jest z wprowadzeniem reformy edukacji – wydłużeniem nauki w szkołach podstawowych i likwidacją gimnazjów. Projektowane nowe rozporządzenie reguluje m.in. liczbę dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, które są do dyspozycji dyrektora szkoły. Dni wolne od zajęć szkolnych mogą być ustalane między świętami, w dniach egzaminów lub między dniami ustawowo wolnymi od pracy. O takim wolnym decyduje dyrektor.

Ustalone terminy dla danego roku szkolnego muszą zostać podane do wiadomości nauczycielom, rodzicom i uczniom do 30 września. W takie wolne dni szkoła ma obowiązek organizacji zajęć wychowawczo-opiekuńczych oraz poinformowania rodziców o możliwości przyjścia do szkoły i udziału w nich ich dzieci.

Obecnie takich dni w podstawówkach dyrektorzy mogli wykorzystać maksymalnie 6. Po zmianie rozporządzenia, ta liczba ma zwiększyć się do 8.  Jak zaznaczono w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, w ramach ośmiu dni wolnych, trzy dni mogą być wolne z przeznaczeniem na przeprowadzanie egzaminu ósmoklasisty, a trzy na rekolekcje.Zwiększenie o dwa dni wolnego związane jest z tym, że sprawdzian szóstoklasisty przeprowadzany na zakończenie nauki w 6-letniej szkole podstawowej trwał tylko jeden dzień, a egzamin ósmoklasisty, który ma być przeprowadzany na zakończenie 8-letniej szkoły podstawowej, będzie przeprowadzany w trzy następujące po sobie dni. W szkołach branżowych, które zastąpią zasadnicze szkoły zawodowe, dyrektor będzie mógł przeznaczyć do sześciu dni na przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Tak samo będzie w szkołach policealnych i placówkach kształcenia praktycznego.

W liceach ogólnokształcących i technikach nic się nie zmieni. Liczba dni do dyspozycji dyrektora będzie wynosić maksymalnie do 10 dni.

Nowe rozporządzenie ma wejść w życie stopniowo od 1 września 2017 roku. Właśnie wtedy zaczną funkcjonować 8-letnie podstawówki. Uczniowie, którzy w czerwcu tego roku skończyli naukę w VI klasach szkoły podstawowej, zamiast do I klasy gimnazjum, pójdą jesienią do VII klasy.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU