REKLAMA

Warto wiedzieć więcej – ZUS radzi

REKLAMA

Specjalnie dla Państwa prezentujemy cykl porad z zakresu ubezpieczeń społecznych, w ramach którego rzecznik płockiego oddziału ZUS, Barbara Smardzewska-Czmiel, przedstawia tematy ważne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Renta z tytułu niezdolności do pracy – jeżeli spełniasz warunki, złóż wniosek

Renta z tytułu niezdolności do pracy to drugie, po emeryturze, najbardziej popularne świadczenie realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W skali kraju pobiera je prawie 1 milion uprawnionych osób.

Przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie trzy podstawowe warunki:

1. Jest niezdolny do pracy, a niezdolność jest potwierdzona orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS. Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu przy czym całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy zaś częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy, zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

2. Posiada wymagany okres składkowy (zatrudnienia, ubezpieczenia) i nieskładkowy (pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego). Wynosi on: 1 rok – jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat życia wnioskodawcy, 2 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat, 3 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat, 4 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat oraz 5 lat – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat. Wyżej wymieniony okres składkowy i nieskładkowy powinien przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy, z wyłączeniem okresów, w których wnioskodawca pobierał rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę szkoleniową lub rentę rodzinną.Warunek powyższego wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego nie jest konieczny od ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy. Nie dotyczy także ubezpieczonych, którzy udowodnili okres składkowy wynoszący co najmniej 25 lat dla kobiety i 30 lat dla mężczyzny i jest całkowicie niezdolny do pracy.

3. Niezdolność do pracy powstała w okresie składkowym i nieskładkowym, lecz nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. Przepisu tego nie stosuje się do ubezpieczonego, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn oraz jest całkowicie niezdolny do pracy.

Barbara Smardzewska-Czmiel
Rzecznik Prasowy O/ZUS w Płocku

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU