Warto wiedzieć więcej – ZUS radzi

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Specjalnie dla Państwa prezentujemy cykl porad z zakresu ubezpieczeń społecznych, w ramach którego rzecznik płockiego oddziału ZUS, Barbara Smardzewska-Czmiel, przedstawia tematy ważne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Dzisiaj dalszy ciąg o emeryturach, czyli:

Kapitał początkowy dla ubezpieczonych przed reformą emerytalną

Obliczając kapitał początkowy, ZUS w pierwszej kolejności ustala podstawę wymiaru emerytury hipotetycznej (podstawę wymiaru kapitału początkowego). W tym celu wnioskodawca wskazuje wynagrodzenie z wybranych lat kalendarzowych, przypadających przed 1 stycznia 1999 r. ZUS porównuje następnie te zarobki do przeciętnych płac z tych lat, uzyskując procentowy wskaźnik za każdy rok. Następnie sumuje te wskaźniki i dzieląc ich sumę przez liczbę uwzględnianych lat, wylicza wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury hipotetycznej. Tak ustalony wskaźnik mnoży następnie przez kwotę bazową, obowiązującą w II kwartale 1998 r., tj. 1220,89 zł. Zasadą jest, że podstawa wymiaru kapitału początkowego może być ustalona z uwzględnieniem zarobków oraz przeciętnych płac z 10 kolejnych lub 20 dowolnie wybranych lat kalendarzowych, przypadających przed 1 stycznia 1999 r. Jeszcze do niedawna, stosując ten pierwszy wariant, ZUS mógł uwzględnić zarobki z przedziału czasu od 1980 do 1998 r.

Od 23 września 2011 r. obowiązują nieco zmienione zasady ustalania podstawy wymiaru emerytury hipotetycznej. Nowelizacja ustawy emerytalnej z 28 lipca 2011 r. zniosła ograniczenie co do okresu, z którego osoba ubezpieczona może wskazać do ustalenia tej podstawy 10 kolejnych lat kalendarzowych. Obecnie ma ona możliwość wnioskowania o uwzględnienie w kapitale początkowym zarobków z 10-lecia, przypadającego w całym okresie przed 1 stycznia 1999 r. Nadal musi to być 10 następujących po sobie lat kalendarzowych, ale lata te mogą wykraczać poza dotychczasowy okres 1980-1998 r.

Nowa regulacja jest szczególnie korzystna dla tych osób, które miały wysokie zarobki w latach 70. lub wcześniejszych, a nie mogą wskazać wynagrodzeń z 20 dowolnie wybranych lat (np. ze względu na krótszy okres podlegania ubezpieczeniom) lub byłoby to dla nich niekorzystne (np. z uwagi na niższe zarobki uzyskiwane na przestrzeni tak długiego okresu).

Barbara Smardzewska-Czmiel
Rzecznik Prasowy O/ZUS w Płocku

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji